The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

1. What is Intonation?

Tonlama, sesinizin perdesinin değişmesi, yani yükselip alçalması anlamına gelmektedir. Özellikle sinirlenmek, şaşırmak, şüphelenmek vb. gibi duyguları ifade etmek istediğinizde, anlamı belirtmenize yardımcı olacağı için konuşmanızın önemli bir kısmını oluşturur. Dolayısıyla telaffuzun iyi olması, IELTS hazırlığınızda da göz önünde bulundurmanız gereken bir alandır. Speaking puanınızın %25'ini oluşturan tonlamayı öğrenmek, IELTS listening sınavında size yardımcı olabilir. Bu özellikle, konuşmacının ruh halini ya da bir konuda hemfikir olup olmadıklarını, tanımlamanız gereken bölüm 3'deki durumdur. Tonlamayı üç parçaya ayırarak biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim: yükselen, düşen ve düşüp-yükselen.

Artan Tonlama↗

Cevabın 'Evet' veya 'Hayır' olmasını beklediğimizde sorularda yükselen tonlamayı kullanırız. Örneğin;

• Are you French? (Fransızmısınız?)

• Can you speak Thai? (Taycakonuşabiliyor musun?)

Ayrıca duyduğunuz cümleleri netleştirmek için de kullanılabilir. Örneğin;

• A: Would you recommend taking public transport? (Toplu taşıma araçlarını kullanmamı tavsiye eder misiniz?)

• B: In my country? (Ülkemdemi?)

• A: Yes. (Evet)

• B: The large cities in my country have a good network of trains and buses. You can take a tram, but just in the city centre, and um … Sorry, what was the question again?

(Ülkemdeki büyük şehirlerin iyi bir tren ve otobüs ağı var. Tramvaya binebilirsin, ama sadece şehir merkezinde ve um … Pardon, soru neydi acaba tekrarlar mısın?)

Liste yaparken de yükselen tonlamayı kullanabiliriz. Örneğin;

• The main type of pets that people like to keep in my country are typical domestic cats, small to medium-sized dogs, birds in cagesand fish in tanks.

(İnsanların ülkemde beslemeyi sevdikleri başlıca hayvan türleri tipik evcil ↗kediler↗, küçük veya orta boy köpekler, kafeslerdekikuşlar ve tanklardaki balıklardır.)

Düşen Tonlama↘

Wh- soruları (örneğin; Kim, Ne, Nerede, Ne Zaman, Neden, Kimin, Hangisi) (Who, What, Where, When, Why, Whose, Which) veya 'Nasıl'(How) içeren sorular kullanılırken, ses tonu sorunun sonuna düşer. Örneğin;

• ↘Ülkeninizin↘ başkenti neresidir? (What is the capital city of your ↘country↘?)

• ↘Memleketiniz↘deki en iyi deniz ürünleri restoranı nerede? (Where is the best seafood restaurant in your ↘hometown↘?)

• En çok kime saygı duyuyorsun? (Who do you respect the ↘most↘?)

Düşüp-Yükselen Tonlama↘↗

Daha karmaşık cümleler kullanırken, bir sonraki cümleye bağlanmadan önce bir cümlenin sonunda hem yükselen hem de düşen tonlama kullanabilirsiniz. Bu genellikle, bir kontrast durumunu belirtmek için kullanılır. Örneğin;

• Although the weather can be quite ↗humid↘, it is still useful to do outdoor activities like hiking.

(Hava oldukça↗nemli↘ olsa da doğa yürüyüşü gibi açık hava etkinlikleri yapmak, yine de yararlıdır.)

• Public transport here is hardly used at all, despite the fact it is so ↗affordable↘

(Burada toplu taşıma oldukça ↗uygun fiyatlı↘ olmasına rağmen neredeyse hiç kullanılmamaktadır.)

Bazı şüpheli ya da net olamayan durumlarda veya potansiyel olarak daha fazla bilginin eklenebileceği durumlar olduğunda cümlenin sonunda kullanabiliriz. Örneğin;

• I’m not going to change jobs for the ↗time being↘ (but maybe in the future).

↗Şimdilik↘ iş değiştirmeyeceğim (ama belki gelecekte).

• I barely did any preparation for the ↗assessment↘ (but I passed anyway)

↗Değerlendirme↘ için neredeyse hiç hazırlık yapmadım (ama yine de geçtim).