The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Who ve Whom arasındaki fark nedir? Bu iki kelime, anadili İngilizce olan kişiler için bile çok fazla kafa karışıklığına neden olan kelimelerdir . Bu nedenle, ikisi arasındaki farkı anlamak için birkaç dakika ayırmanız gerekiyor. Aşağıda, dil bilgisi kurallarını anlamak için kolay bir kılavuz hazırladık.

Ayrıca, who’yu ve whom’u nasıl kullanmanız gerektiğine dair bazı örnekler verdik. Eğer bu kelimeleri kullanırken hata yapmaktan kaçınmak istiyorsanız, okumaya devam edin.

Who vs Whom: Dil bilgisi Kuralları

Who ve whom’u ne zaman kullanacağınıza dair birkaç kural vardır. “Who”, öznel bir zamirdir. “Whom” ise nesnel bir zamirdir. Bu, en basit şekliyle, “who”nun her zaman bir fiile tabi olduğu, “whom”un ise bir cümlede her zaman nesne olduğu anlamına gelir. Bir cümlede özne ve nesnelerin neler olduğunu açıkladık.

Fakat bunun anlamı nedir? Öznel zamir olan “who”, bir eylemin yapanıdır. Örneğin, “Bu kız golü attı.” Golü atan kız olduğu için, “golü atan”ın öznesi olmuş. Ardından, “whom”, nesnel zamir olarak, eylemi alır. Örneğin, “En çok kimi beğeniyorsun?” – “Whom” “beğenme”nin nesnesidir.

“Who vs Whom” için Genel Kural

 • Bir cümlenin öznesine atıfta bulunmak için “who” kullanılmalıdır.

 • Bir fiil veya edatın nesnesine atıfta bulunmak için “whom” kullanılmalıdır.

Fakat dikkatli olun, çünkü bir istisnası bulunmaktadır. Her zaman “whom”u kullanmanız gereken bir durum vardır: bir cümlenin veya tümcenin başındaki bir edattan sonra.

Örneğin, “o mektubu kime gönderdiniz? (whom)” ("to who" değil). “Kendisi hakkında araştırma yaptığım öğretmenim şu anda bir toplantıda. (for whom)” (“for who” değil).

kim ve kim açıkladı arasındaki fark

Who ve whom arasındaki fark açıklanmıştır. “Who” ve “Whom” arasındaki fark, “I” ve “Me” ve “He/She” ve “His/Her” arasındaki fark ile aynıdır. "Who", diğer zamirler (I, he, she) gibi, bir öznedir. Yani fiilin eylemini gerçekleştiren kişidir. Öte yandan, "whom" bir cümlede “him, her” gibi işlev görür. Bu nesnedir. Bu nedenle, eylemin yapıldığı/hakkında/kimin için yapıldığı kişidir.

Bir edattan sonra da “whom” doğru seçimdir. With whom, one of whom (with who, one of who değil)

Who ve whom arasındaki farkı anlamak için bir ipucu

“Who”nun, “I” veya “S/he” gibi bir zamir olduğunu açıklamıştık. Ayrıca, “whom”un “me” veya “him/her” gibi zamir olduğunu da açıklamıştık. Bazen cümleyi yeniden yazmanız ve who/whom’u başka bir zamirle değiştirmeniz, aralarındaki ilişkiyi daha net anlamanıza yardımcı olabilir.

Eğer kelimenizi “he/she” ile değiştirebiliyorsanız, “who” kullanmalısınız. Ancak kelimenizi “him/her” ile değiştirebiliyorsanız, “whom” kullanmalısınız. Şimdi örneklerine bakalım.

Who ve whom’u nasıl doğru kullanmalıyız: açıklamalarıyla cümle örnekleri

Şunu unutmayın: Eğer kelimenizi “he/she” ile değiştirebiliyorsanız, “who” kullanmalısınız. Ancak kelimenizi “him/her” ile değiştirebiliyorsanız, “whom” kullanmalısınız. Aşağıdaki cümlelerde bu bilgiyi test edeceğiz.

Cümle örnekleri: Who’nun doğru kullanımı

 • This is who warned me. (Bu, beni uyaran kişidir.) (He/she warned me. “him/her” warned me Değil.)

 • Jack is the one who wants to go. (Gitmek isteyen Jack’tir) (He/she wants to go. “him/her” wants to go Değil.)

 • I need to know who makes the final decision. (Son kararı kimin verdiğini bilmem gerekiyor.) (He/she makes the final decision. “him/her” makes the final decision Değil).

 • I know who your best friend is! (En yakın arkadaşının kim olduğunu biliyorum!) (He/she is your best friend. him/her is your best friend Değil).

Cümle örnekleri: Whom’un doğru kullanımı

 • With whom am I speaking? (I am speaking with him/her. I am speaking with he/she Değil)

 • To whom this may concern. (This concerns him/her. this concerns he/she Değil)

 • A number of friends went to the cinema, one of whom was the birthday boy. (The birthday boy was one of them. the birthday boy was one of they Değil)

 • Actually, she knew very little about the man with whom she had promised to spend the summer. (She has promised to spend the summer with him. she has promised to spend the summer with he Değil)

Dil bilgisi Sınavı: İngilizce’de Who vs. Whom

Şimdi dil bilgisi kurallarını ve örneklerimizi gözden geçirdiğimize göre, hızlı bir test ile “who vs whom” bilgimizi test edelim.

Sınav: Her bir cümle için “who” veya “whom” seçiniz.

1-Who/Whom is paying for this?

2- He saw a gentleman who/whom he presumed to be the director, and told him about Helen.

3-At the porch he met two of the landed gentry, one of who/whom he knew.

4-Who/whom wants dinner?

5-Here in dwells an old man with who/whom I would like to converse.

6-This is the lady who/whom I told you about.

7-Who/whom is going to the ball game?

8-Lisa is the girl with who/whom I’m driving to Maine.

9-Who/Whom did the candidate choose for his running mate?

10-To Who/Whom were you talking just now?

Cevap anahtarını görüntülemek için buraya tıklayınız .

İleri Düzey Who vs. Whom

Who vs. whom hakkında temel bilgileri öğrendik. Fakat işler biraz daha karışabilir. Örneğin, size daha önce verdiğimiz şu ipucunu kullandınız: Eğer kelimenizi “he/she” ile değiştirebiliyorsanız, “who” kullanmalısınız. Ancak kelimenizi “him/her” ile değiştirebiliyorsanız, “whom” kullanmalısınız. Peki ya bu ipucu işe yaramazsa veya cümlenize uymazsa?

Aşağıdaki örnek cümleyi daha önce kullanmıştık:

A number of friends went to the cinema, one of who/whom was the birthday boy.

Karmaşık cümleler: Yan cümle

Bu cümleler karmaşıktır çünkü yan cümleler içerir. Karmaşık bir cümle, bağımsız bir yan cümle ve bir veya daha fazla bağımlı yan cümle içerir. Bağımsız bir cümle bir cümle olarak tek başına olabilir, ancak bağımlı bir yan cümle (bir öznesi ve bir fiili olmasına rağmen) tek başına olamaz. Örneğin, “A number of friends went to the cinema” bir cümledir. Diğer cümle ise, “one of who/whom was the birthday boy.”

Son cümle sıfat tamlamasıdır. Basitçe söylemek gerekirse: Cümlenin bu kısmının bize cümlenin diğer kısmı hakkında daha fazla bilgi vermeyi amaçladığı anlamına gelir. Kim sinemaya gitti? Arkadaşlar ve onlardan biri doğum günü çocuğuydu.

Anahtar, cümlelerin öznesi ve nesnesinde gizlidir. “whom was the birthday boy,” kısmında, “the birthday boy” öznedir, “was” fiildir, “whom” ise nesnedir.

Özneler ve nesneler hakkında daha fazla okumaya mı ihtiyacınız var? Diğer blog yazımıza göz atın: Dil bilgisi 101: İngilizce Konular ve Nesneler.

Dil bilgisi Sınavı: Cevap Anahtarı

 1. Who

 2. Whom

 3. Whom

 4. Who

 5. Whom

 6. Whom

 7. Who

 8. Whom

 9. Whom

 10. Whom