The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Listening sınavındaki sayılar

IELTS Listening'de, kayıtlarda duyduğunuz sayılarla listening ve writing beceriniz test edilir. Sınavın ilk bölümünde sayılarla karşılaşmanız daha olasıdır, ancak bunlar 40 sorudan herhangi birinde de karşınıza çıkabilir. Genellikle aşağıdakilerle ile ilgil sayılar duyabilirsiniz:

 • Yaş

 • Para birimi

 • Ölçüm

 • Tarih

 • Zamanlar

 • Telefon numaraları

 • Kredi kartı numaraları

Speaking sınavındaki sayılar

Speaking testinde sayıları söylerken, olabildilğince yüksek sesle söylediğinizden emin olun. Örneğin:

 • 100,000 = a hundred thousand 

 • 2020 = two thousand and twenty OR the year ‘twenty twenty’ 

 • 3,500 = three and a half thousand

Reading sınavındaki sayılar

IELTS Reading’de sayılar söz konusu olduğunda, özellikle birden fazla sıfır varsa, cevaplarınızı cevap kağıdına dikkatlice aktarmaya çalışın. Sayı ve para birimi simgeleri, virgül içeriyorsa, aynı şekilde yazdığınızdan emin olun.

Writing sınavındaki sayılar

Akademik writing’in 1. kısmında verileri sunarken sayıları kullanmanız gerekebilir. Sayıyı word formatında veya görsel şemada gösterildiği gibi yazabilirsiniz. Örneğin:

 • 10,000 

  YADA

   ten thousand 

 • 25% 

  YADA

   twenty-five percent 

 • 75% 

  YADA

   ¾ 

Kesin sayıların yazılmasının yanı sıra, tam olarak rakamların yazılamadığı durumlarda, yaklaşık değerleri de yazılabilir. Örneğin:

 • Just above 65% 

 • Under 70%  

 • Over half  

 • Almost 25% 

Sayılar onlar, yüzler, binler, milyonlar ve milyarlar olarak yazılabilir. Bu nedenle diyagramın Y ekseninde hangi sayının referans alındığını not etmek oldukça önemlidir. Genel bir sayıya atıfta bulunurken 'milyonlarca' yazabilirsiniz, ancak net sayılardan bahsettiğimizde, kesinlikle 'milyon' yazmanız gerekir. Örneğin:

 • Millions

   of dollars were spent on transportation. 

 • Australia spent 

  20 million

   dollars. 

Rakamlar arasındaki ses farkı?

Sonu -teen ve -ty ile biten rakamlar, yaş, yıl ve kaç tane olduğu, gibi durumlarda sayıların sonunda sıklıkla kullanılır.

Örneğin, 13 ve 30 arasındaki farkı bilmek, benzer bir bitiş sesine sahip oldukları için zor olabilir. Farkı duymanın en iyi yolu hece vurgusunu not etmektir. Son hece 'teen' olduğunda vurgulanırken, 'ty' olduğunda vurgulanmaz.

13 – 30: thir teen - thir ty 14 – 40: four teen - for ty 15 – 50: fif teen - fif ty 16 – 60: six teen - six ty 17 – 70: seven teen - seven ty 18 – 80: eigh teen - eigh ty 19 – 90: nine teen - nine ty

Para birimi nasıl yazılır?

Dolar ($) ve Pound (£), IELTS'de en sık kullanılan iki para birimi türüdür. Para birimini şu şekilde yazabilirsiniz:

 • Kelimeler (ör. ‘dollars’ yada ‘pounds’))

 • Para birimi simgeleri (ör. $ veya £)

Listening kısmında miktarları dinlerken sayılar farklı şekillerde söylenebilir. Sınav sırasında doğru yazım önemli olduğundan, sözcüğün tamamını yazmak yerine duyduğunuz sayıyı yazmak iyi bir ipucudur. Örneğin:

 • 4.50 = Dört dolar elli sent/Dört pound elli (4.50 = Four dollars fifty cents/ Four pound fifty)

Ölçüler nasıl yazılır?

Sınavda bir takım ölçüm birimleri duyabilirsiniz. Örneğin, ölçümleri şu şekilde duyabilirsiniz:

 • Centimetres

 • Kilometres

 • Kilograms  

Bu ölçüleri sayı olarak yazarken kelimeyi kısaltabilirsiniz. Örneğin 60 kilometreyi şu şekilde yazabilirsiniz:

 • Sixty kilometres 

 • 60 kilometres 

 • 60 km

 • 60 kms

Yukarıda belirtilen tüm formlar, ölçüm yazmanın doğru yollarıdır. Sayıları yukarıdaki biçimlerde yazsanız bile, yazım hataları yapmamak için sayıları sözcük olarak yazmaktan kaçının. Bunun yerine sayı formunda yazmanız, daha iyi olacaktır.

Tarihler nasıl yazılır?

Tarihler çeşitli şekillerde yazılabilir. Sayı veya kelime formunu kullanabilir, ayrıca haftanın günlerini veya yılın aylarını kısaltabilirsiniz. Örneğin:

 • March 5th 

 • Mar 5th  

 • 5th of Mar  

 • 03/05  

 • 5/3 

Sıra sayılarına dikkat edin. Çoğu sıra numarası, aşağıdakiler dışında 'th' ile biter:

 • 1st (first) 

 • 2nd (second) 

 • 3rd (third) 

 • 4th (fourth) 

 • 5th (fifth) 

Örneğin; 2th yazdığınızda, doğru biçim 2nd olduğu için yanlış olarak değerlendirilecektir.

Zaman/saat nasıl yazılır?

Saatler farklı şekillerde söylenebilse de genellikle aynı biçimde yazılır. İngilizce saat yazarken, çeyrek geçe, çeyrek kala ve yarımın nasıl yazıldığını bildiğinizden emin olun. Örneğin:

 • 6:45 = Six forty-five 

  OR

   Quarter to seven 

 • 6:15 = Six fifteen 

  OR

   Quarter past six 

 • 6:30 = Six thirty 

  OR

   Half past six 

Telefon ve kredi kartı numarası nasıl yazılır?

Özellikle telefon veya kredi kartı numaralarında hatırlanması gereken bir dizi numara vardır.

0 (sıfır) bazen harf gibi 'O' olarak yazılabilr. Ayrıca, aynı sayı iki veya üç kez arka arkaya ikili veya üçlü olarak ifade edilebilir. Örneğin:

 • 2450 - 7762 - 3338 = Double seven/ Triple three 

 • 03 9658 9914 = ‘O’ three / Double nine 

Rakamlar önemsiz gibi görünebilirler fakat hem İngilizcede hem de IELTS sınavında önemli bir rol oynarlar. Mümkün olan en iyi puanı almak için bunları doğru yazıp söyleyebildiğinizden emin olun.

IELTS sınavına hazırlanırken bu farklı sayı biçimlerini öğrenmeyi ve bol bol reading, writing, speaking ve listening alıştırması yapmayı sakın unutmayın.