The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Writing sınavının 2. sorusunda, hem Academic hem de General Training modüllerinde en az 250 kelimelik bir deneme yazmanız istenir. Ancak, tüm kompozisyon sorularına aynı yaklaşımı mı kullanmalısınız?Cevabınızı yazarken göz önünde bulundurmanız gereken birden fazla soru türü olduğundan bu sorunun cevabı "hayır"dır. Sorunun sizden ne istediğini anlamak önemlidir çünkü iyi bir dil bilgisine ve kelime bilgisine sahip olsanız bile gereksiz yere puan kaybedebilirsiniz. Daha detaylı bir göz atalım.

Fikir Denemesi

İşte örnek bir fikir denemesi sorusu:

Büyük şehirlerde trafik sıkışıklığı ve kirliliğin her yıl artmasıyla birlikte, bazı insanlar arabaların neden olduğu bu sorunların azaltılmasına yardımcı olmak için büyük şehirlerde toplu taşımanın ücretsiz olması gerektiğini söylüyor.Ne derece katılıyorsunuz ya da katılmıyorsunuz?

Denemenin girişinde, bazı arka plan bilgileri sağlayabilirsiniz, ancak daha da önemlisi, giriş dilini (sorudaki kelimeler) başka sözcüklerle ifade ettiğinizden ve konuyla ilgili fikrinizi belirttiğinizden emin olun. Örneğin:

Dünya çapında orta sınıfların büyümesiyle, motorlu araç sahipliği, özellikle büyük kentsel alanlarda ikamet edenler için çok daha yaygın hale geldi. Kirli hava miktarını ve trafik sıkışıklığını azaltmak için bir yöntem olarak bu metropollerde ücretsiz toplu taşımanın sağlanması gerektiği tartışılmıştır. Bu makale, maliyet ve hareketlilik nedenleriyle bu yaklaşımın neden uygulanmaması gerektiğini açıklayacaktır.

Paragraflarınız söz konusu olduğunda, genişletip geliştireceğiniz tek bir temel fikre sahip olmak önemlidir. Bunu, belirli bir nokta, bir örnek, bir sonuç veya muhtemelen bir ayrıcalık hakkında daha fazla açıklamadan bahsederek yapabilirsiniz. Aşağıdaki iki paragrafı karşılaştıralım:

Paragraf A

Kent sakinleri için ücretsiz toplu taşıma sağlanmamasının çeşitli nedenleri vardır. İlk olarak, hükümet için bu büyük bir maliyete sebep olacaktır, yani daha fazla kirlilik üreten endüstri yerine bireyler için vergileri yükseltmekten başka seçenekleri kalmayacaktır. İkincisi, tren ve otogarlardan uzakta yaşayanlar veya yanında birçok eşya taşıması gereken insanlar için bu haksızlık olurdu. Ayrıca, toplu taşıma ücretsiz olsaydı, trenlerde ve otobüslerde aşırı kalabalık olurdu, bu da insanların bir tür rahatsızlığı bir başkasıyla değiştirmesi anlamına gelecektir.

Paragraf B

Bu argümana maliyet açısından bakıldığında, yakıttan yapılan tasarruflarla taşıtlar için başlangıçta bir finansal avantaj gibi görünse de bir noktada bu kayba dönüşmeye başlayacaktır. Çünkü belediye yönetimlerinin toplu taşıma tesislerinin inşası, yönetimi ve bakımı için vergileri artırmaktan başka seçeneği kalmayacaktı. Buna tahsis edilen fonlar, elektrikli arabalar gibi bunun yerine araçların nasıl daha çevreci hale getirileceğine yatırılsaydı, hava kirliliği sorunu daha uygun maliyetli bir şekilde ele alınabilirdi. Örneğin, Çin'in Taiyuan şehri, kısmen elektrikli taksi ve otobüslere yaptıkları yatırım sayesinde, şimdi daha iyi bir hava kalitesine sahiptir.

Paragraf A soruyu irdeliyor, ama bazı sorunları var:

1. Konu cümlesi yok.

2. Çok fazla fikir var. Ayrı öğelerin bir listesini yapmak yerine geniş bir yelpazede sunulan bir temel fikre sahip olmak daha iyidir.

Kent sakinleri için ücretsiz toplu taşıma sağlanmamasının çeşitli nedenleri vardır. İlk olarak, hükümet için bu büyük bir maliyete sebep olacaktır, yani daha fazla kirlilik üreten endüstri yerine bireyler için vergileri yükseltmekten başka seçenekleri kalmayacaktır. İkincisi, tren ve otogarlardan uzakta yaşayanlar veya yanında birçok eşya taşıması gereken insanlar için bu haksızlık olurdu. Ayrıca, toplu taşıma ücretsiz olsaydı, trenlerde ve otobüslerde aşırı kalabalık olurdu, bu da insanların bir tür rahatsızlığı bir başkasıyla değiştirmesi anlamına gelecektir.

Paragraf B, paragraf A’dan daha iyidir, çünkü:

  1. Belli bir ana konusu var (para)

  2. Konu şunlarla genişletilmiş:

A.Ayrıcalık

B.Genişletme

C.Sonuç

D.Örnek

Bu argümana maliyet açısından bakıldığında, yakıttan yapılan tasarruflarla taşıtlar için başlangıçta bir finansal avantaj gibi görünse de bir noktada bu kayba dönüşmeye başlayacaktır. Çünkü belediye yönetimlerinin toplu taşıma tesislerinin inşası, yönetimi ve bakımı için vergileri artırmaktan başka seçeneği kalmayacaktı. Buna tahsis edilen fonlar, elektrikli arabalar gibi bunun yerine araçların nasıl daha çevreci hale getirileceğine yatırılsaydı, hava kirliliği sorunu daha uygun maliyetli bir şekilde ele alınabilirdi. Örneğin, Çin'in Taiyuan şehri, kısmen elektrikli taksi ve otobüslere yaptıkları yatırım sayesinde, şimdi daha iyi bir hava kalitesine sahiptir.

Son olarak, makalenizi bir sonuçla bitirmekte fayda var. Cevabınızı, bu kısımda (fikriniz artı ana paragraflardaki ana noktalar) gözden geçirebilirsiniz ve son bir düşünce veya öneriyle bitirebilirsiniz. Örneğin:

Özetlemek gerekirse, ücretsiz toplu taşıma, yol tıkanıklıklarını azaltmak ve hava kalitesini iyileştirmek için uygun bir seçenek değildir, çünkü bunu yapmanın daha uygun maliyetli yolları ve neden olabileceği hareketlilik sorunları vardır. İleriye dönük olarak, dünyanın dört bir yanındaki şehirler, havada daha az kirlilikle daha iyi trafik akışını sağlamak için ister toplu ister kişisel olsun, daha yeşil ulaşım seçeneklerini benimsemelidir.

Tartışma Denemesi

Bazı insanlar çocukların anaokulundayken yabancı bir dil öğrenmesi gerektiğini söylemektedir, ancak diğerleri çocukların bunu gençken yapmalarının daha iyi olduğunu düşünmektedir.Bu görüşlerin her ikisini de tartışın ve kendi fikrinizi belirtin.

Bunun gibi bir soruda anlaşılması gereken en önemli şey, cevabın 3 kısmı olduğudur:

  • Bu görüşlerin her ikisini de tartışın (1. ve 2. kısım)

  • Ve kendi fikrinizi belirtin (3. kısım)

Giriş paragrafınızda, bu görüşlerin her ikisinden de bahsetmek önemlidir, ayrıca kendi fikrinizi de belirtebilirsiniz. Örneğin:

Gün geçtikçe küreselleşen dünyada, yabancı dilleri kullanabilme ihtiyacı artmıştır. Sonuç olarak, bir çocuğun anaokulu yıllarında başka bir dille tanışması gerektiğine inanan insanlar varken, karşıt görüş, bir gencin ergenliğe ulaşmasını beklemenin daha ideal olduğu yönündedir. Bu makale, bebeklik dönemi argümanının neden daha geçerli olduğu ile ilgili bir sonuca varmadan önce, bu iki bakış açısı üzerinde düşünecektir.

Ana paragraflarınızda 'bu görüşlerin her ikisini de tartışırken', kişisel görüşünüzden bahsetmekten kaçının. Bu, sizin ne düşündüğünüz ile paragrafta tartışılan konu arasındaki karışıklığı önleyebilir. Her iki görüşü de tartışırken, ana paragrafların giriş kısımları şöyle olabilir:

İlk olarak anaokulu bakış açısından bakıldığında, bazı insanların bunun faydalı bir yaklaşım olduğunu iddia etmesinin temel nedeni…

Gençlik yıllarını beklemekle ilgili olarak, bu görüşün destekçileri şunu savunuyorlar…

Yazarın, kendi görüşünün net bir şekilde diğerlerinden ayrıldığından emin olmak için 'bazı iddia' ve 'bu görüşün destekçileri' gibi ifadeler kullandığına dikkat ediniz. Kendi bakış açınızı tanıtırken, aşağıdaki gibi cümleler kullanabilirsiniz:

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, benim kişisel görüşüm önceki görüşü desteklemek çünkü…

Konunun her iki tarafını da düşündüğümüzde, ikinci bir dilin gençlerin gelişiminde neden olabileceği kafa karışıklığına rağmen, inanıyorum ki...

İki Kısımlı Sorular

IELTS Writing testinizde görebileceğiniz başka bir soru türü, yanıtlamanız gereken iki ayrı soru olan sorudur. İşte birkaç örnek:

A

Bu günlerde birçok şehir hızla büyüdüğü için kazalar ve trafik sıkışıklığı gibi sorunlar yaşanıyor.Bu sorunlar neden ortaya çıkıyor?Bu sorunlar, iş veya eğitim için seyahat eden insanları nasıl etkiler?

B

Son zamanlardaki bir trend, birçok çalışanın işleri için metin ve e-posta mesajlarını yanıtlamak için şirket saatleri dışında zaman harcama ihtiyacıdır.Bu, işçi için ne gibi sorunlara yol açar?Bu sorunların etkisini azaltmak için neler yapılabilir?

C

Öğrencilerin yüz yüze sınıflar yerine internet üzerinden ders almaları günümüzde çok yaygın hale geliyor.Neden daha fazla öğrenci bu öğrenme yöntemini seçiyor?Bu olumlu mu yoksa olumsuz bir gelişme mi?

Bu tür bir soruda, iki problemin her birine bir ana paragraf yazabilirsiniz, ancak neye odaklanmanız gerektiğini tam olarak anlamak önemlidir. Bu soruları (A, B veya C) gereken yanıt türüyle eşleştirmeye çalışın:

Soru Türü Örnek Soru

Neden + fikir: A,B,C?

Neden + etkisi A,B,C?

Neden + çözüm A,B,C?

Şimdi bu örnek sorulara daha detaylı bakabiliriz:

A

Bu günlerde birçok şehir hızla büyüdüğü için kazalar ve trafik sıkışıklığı gibi sorunlar yaşanıyor.Bu sorunlar neden ortaya çıkıyor?Bu sorunlar, iş veya eğitim için seyahat eden insanları nasıl etkiler?

Bu sorunlar neden ortaya çıkıyor? = neden

Bu sorunlar, iş veya eğitim için seyahat eden insanları nasıl etkiler? = etki

Bu nedenle, bu Tür 2 ile eşleşir.

B

Son zamanlardaki bir trend, birçok çalışanın işleri için metin ve e-posta mesajlarını yanıtlamak için şirket saatleri dışında zaman harcama ihtiyacıdır.Bu, işçi için ne gibi sorunlara yol açar?Bu sorunların etkisini azaltmak için neler yapılabilir?

Bu, işçi için ne gibi sorunlara yol açar? = etki

Bu sorunların etkisini azaltmak için neler yapılabilir? = çözüm

Bu nedenle, bu Tür 3 ile eşleşir.

C

Öğrencilerin yüz yüze sınıflar yerine internet üzerinden ders almaları günümüzde çok yaygın hale geliyor.Neden daha fazla öğrenci bu öğrenme yöntemini seçiyor?Bu olumlu mu yoksa olumsuz bir gelişme mi?

Neden daha fazla öğrenci bu öğrenme yöntemini seçiyor? = neden

Bu olumlu mu yoksa olumsuz bir gelişme mi? = fikir

Bu nedenle, bu Tür 1 ile eşleşir.

Bu makaleyi, IELTS Writing sınavında karşılaşabileceğiniz farklı türdeki kompozisyonlara daha iyi hazırlanmanıza yardımcı olması açısından faydalı bulacağınızı umuyoruz. Daha bilgilendirici makaleler için A'dan Z'ye IELTS serimizi takip etmeye devam edin.

Makale Hakkında

Published on August 25, 2021

Yazar Hakkında

Person - Rocco Nigro - Global
Rocco