The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Özet tamamlama görevi genellikle IELTS Akademik Reading sınavında görünür. Metin içindeki ayrıntıları anlama ve ana fikri belirleme yeteneğinizi değerlendirir ve genellikle metnin tamamı yerine metnin bir bölümünde olur. Bu soru türünde, eksik kelimelerle sunulan tamamlanmamış bir özet göreceksiniz. Sözcükleri doğrudan metinden seçtiğiniz veya bir yanıt listesinden sözcükler seçtiğiniz bu soru görev türünün iki çeşidi vardır.

Doğrudan metinden sözcükler seçerseniz, yönergeler, yanıtınızda kaç sözcük veya sayı kullanmanız gerektiğini açıklığa kavuşturacaktır.

Bir listeden kelime seçerseniz, bu kelimeler metinde geçen kelimelerin eş anlamlısı (benzer anlama sahip kelimeler) veya zıt anlamlıları (zıt anlamlı kelimeler) olabilir veya doğrudan metinden alınabilir. Bu nedenle, kelime dağarcığınızı artırarak ve kelime gruplarını nasıl tanımlayacağınızı öğrenerek IELTS Reading sınavına hazırlanmanız önemlidir.

Boşluğa uyması için bize verilen kelimeleri seçtiğimiz bu görevin ikinci değişimine odaklanacağız. Bir okuma parçasına göz atalım ve bu soru tipine en iyi nasıl hazırlanacağınızı öğrenelim.

Özet tamamlama metni ve soru

Aşağıdaki Bölüm 3 alıntısı, dille ilgili örnek bir IELTS Akademik Reading sınavından alınmıştır. Bu soru türünde, özetteki eksik boşluklar için seçeceğiniz kelime veya kelime gruplarını içeren bir kutu ile metnin altında eksik bir özet görünecektir.

Bunun gibi bir alıştırma ile, ana fikri anlamak ve doğru kelimeleri seçmek için metnin neresinde okumanız gerektiğini belirleyebildiğinizden emin olmak için gözden geçirme ve tarama gibi okuma becerilerini kullanmanız gerekecektir.

Ayrıca kendi kelime bilginize güvenmeniz ve hangi kelime türünün eksik olduğunu belirleyebilmeniz gerekecektir. Bir isim, fiil, sıfat veya zarfa ihtiyacınız olup olmadığını belirleyebilmelisiniz.


Sample Academic Reading Summary Completion © Guy Deutscher, Random House Adult Trade Publishing Group. 2006

'This Marvellous Invention'

Of all mankind’s manifold creations, language must take pride of place. Other inventions – the wheel, agriculture, sliced bread – may have transformed our material existence, but the advent of language is what made us human. Compared to language, all other inventions pale in significance, since everything we have ever achieved depends on language and originates from it. Without language, we could never have embarked on our ascent to unparalleled power over all other animals, and even over nature itself.

But language is foremost not just because it came first. In its own right it is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of ingenious simplicity: ‘this marvellous invention of composing out of twenty-five or thirty sounds that infinite variety of expressions which, whilst having in themselves no likeness to what is in our mind, allow us to disclose to others its whole secret, and to make known to those who cannot penetrate it all that we imagine, and all the various stirrings of our soul’. This was how, in 1660, the renowned French grammarians of the Port-Royal abbey near Versailles distilled the essence of language, and no one since has celebrated more eloquently the magnitude of its achievement. Even so, there is just one flaw in all these hymns of praise, for the homage to language’s unique accomplishment conceals a simple yet critical incongruity. Language is mankind’s greatest invention – except, of course, that it was never invented. This apparent paradox is at the core of our fascination with language, and it holds many of its secrets.


Soru 1 – 4

Aşağıdaki A-G sözcük listesini kullanarak özeti tamamlayın.

Cevap kağıdınızdaki 1-4 numaralı kutulara doğru A-G harflerini yazın.

Dilin önemi

The wheel is one invention that has had a major impact on 1 ………… aspects of life, but no impact has been as 2 ………… as that of language. Language is very 3 ………… , yet composed of just a small number of sounds. Language appears to be 4 ………… to use. However, its sophistication is often overlooked.

A

difficult

B

complex

C

original

D

admired

E

material

F

easy

G

fundamental

Önce soruyu oku

Yapmanız gereken ilk şey, önce soruyu okumaktır. Özetin oldukça kısa olacağını unutmayın, bu nedenle hızlı bir şekilde okuyabileceksiniz.

Soruları okurken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalara bakalım.

  1. İlk defa okuduğunuz için, metne bakmadan önce kafanızda eksik bir özet oluşturabileceksiniz.

  2. - Dilin önemi- başlığına dikkat edin, özetin dilin ne kadar önemli olduğu hakkında olacağını anlayın.

  3. Özeti okurken, anahtar bilgi sözcüklerinin altını çizin veya daire içine alın- wheel, invention, major impact, composed, small number of sounds, sophistication, overlooked.

  4. Sonra eksik kelimelere dikkat edin ve hangi kelime gruplarına ait olabileceklerini düşünün. Örneğin, ilk boşluk, kelimenin yaşamın yönlerini tanımlayan bir sıfat olacağını ima eder. Bu aynı zamanda üçüncü boşluk için de geçerlidir- Language is very ... bir kelimenin metindeki ana fikirle ilişkili olarak hangi dilin olduğunu tanımlayacağı yerdir.

  5. Bir neden, karşıtlık veya karşılaştırma getirebilecek sözcükleri, zarfları veya bağlaçları bağlamaya odaklanın- but, yet, however.

  6. Sonra kelime listesine bakın- 7 kelime var ve doldurulması gereken sadece 4 boşluk var. Kutudaki kelimelerin çoğunlukla sıfat olduğunu göreceksiniz, bu nedenle özete tekrar bakın ve her bir boşluğa hangi kelime türünün uyması gerektiğini düşünün. Cümlenin gramer yapısı da buna yardımcı olacaktır, örneğin, but no impact has been as 2 ………… as that of language -Bir sıfat kullanarak karşılaştırmalı yapı.

  • S1: hayatın çeşitli yönleri üzerindeki etkisini tanımlayan sıfat

  • S2: dilin etkisini tanımlayan sıfat

  • S3: dilin bir özelliğini tanımlayan sıfat

  • S4: dilin bize nasıl göründüğünü tanımlayan sıfat

Ana fikir için metni okuyun

Soruyu incelediniz ve bu metindeki ana fikrin eksik bir özetine sahipsiniz. Şimdi, özette altını çizdiğiniz bazı önemli bilgi sözcüklerine odaklanarak metni gözden geçirin-wheel, invention, major impact, composed, small number of sounds, sophistication, overlooked.

1.Soruya nasıl cevap verilir

The wheel is one invention that has had a major impact on 1 ………… aspects of life

Tekerleğin yaşamın hangi yönü üzerinde büyük etkisi oldu?

Anahtar kelimelerimizden bazılarını metnin başında buluyoruz ve maddi açıdan tekerleğin çok önemli olduğunu, dilin ise bizi insan yaptığını görüyoruz.

Other inventions – the wheel, agriculture, sliced bread – may have transformed our material existence, but the advent of language is what made us human

Metinde maddi varlığımızı dönüştürdüğünü/değiştirdiğini görüyoruz. Bu kelime kutuda göründüğü için 1. soruya cevap olarak en uygunudur.

2. Soruya nasıl cevap verilir

but no impact has been as 2 ………… as that of language.

Daha sonra ikinci soruyu okuyoruz ve başka hiçbir buluşun bizim üzerimizde bu kadar önemli/büyük/önemli bir etkisi olmadığını gösteren bir sıfat seçmemiz gerekiyor.

Metni okuduğumuzda her şeyin dile bağlı olduğunu görüyoruz ve bu çok önemli:

Compared to language, all other inventions pale in significance, since everything we have ever achieved depends on language and originates from it.

Listeden bu boşluğa en iyi uyan kelime fundamental dır.

3. Soruya nasıl cevap verilir

Language is very 3 …………, yet composed of just a small number of sounds.

Bu soruya baktığımızda bir karşıtlığı vurgulamak için kullanılan 'yet' zarfını görüyoruz. Metni okuduğumuzda şunu düşünüyoruz:

Dil sadece az sayıda sesten oluşsa da, olağanüstü derecede karmaşık olması harika bir icattır.

In its own right it is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of ingenious simplicity: ‘this marvellous invention of composing out of twenty-five or thirty sounds that infinite variety of expressions

So we need to choose an adjective from the list that describes the word sophisticated, a word that is opposite in meaning to simple - complex fits best.

4. Soruya nasıl cevap verilir

Language appears to be 4 ………… to use. However, its sophistication is often overlooked.

Son soruda ise bir gerçeği ifade eden basit bir cümle görüyoruz. Bu cümleyi, önceki ifadeyle çelişen bir ifadeyi tanıtmak için kullanılan bir zarf/bağlayıcı olan 'however' takip eder. Önceki soruda, dilin karmaşık olduğunu okuduk, bu yüzden zıt anlamı olan bir sıfat bulmamız gerekiyor.

But language is foremost not just because it came first. In its own right it is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of ingenious simplicity:

Metinde 'simplicity' kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Az sayıda sese dayalı dil fikri basit/kolay görünür, ancak karmaşık, sofistike bir iletişim biçimiyle sonuçlanır. Listeden en uygun kelime easy dir.

Şimdi sen dene

Bu tür bir soruyu bir kez uyguladığınızda, bunu nasıl başarılı bir şekilde yapacağınızı öğreneceksiniz. Özetin içerdiği tüm ipuçlarını aramayı ve ardından bu ipuçlarını arayarak ve özete en uygun kelimeleri eşleştirerek metni gözden geçirmeyi unutmayın.

Neden bazı ücretsiz ve ücretli alıştırma testlerini denemiyorsunuz? IELTS Akademik uygulama testleri için dört yeni Progress Check vardır ve burada testin dört bölümünün tamamında hazırlık yolculuğunuzun nasıl ilerlediğini kontrol edebilirsiniz.

Özet tamamlama alıştırmaları yaptığınızdan emin olun, hatta haberleri dinleyebilir veya bir metin okuyup kendi özetinizi yazabilirsiniz. Pratik yapmak mükemmelleştirir!