The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Ayrıca Writing Görevi 2'de 7 bandına ulaşmanızı engelleyen 7 hata hakkındaki videomuza da göz atabilirsiniz.


Soru:   Some people think that wild animals should not be kept in zoos. Others believe that there are good reasons for having zoos.  Discuss both these views and give your own opinion.  


Hata 1: Yeterli paragraf yok

Bunu yapmak kolay bir hatadır, o yüzden paragraf oluşturmanın neden bu kadar önemli olduğunu görmek için grup tanımlayıcılarına daha yakından bakalım.

Tutarlılık ve uyum

8 bandı

Paragraf oluşturmayı yeterli ve uygun şekilde kullanır

7 bandı

Her paragrafta net bir ana konu sunar

6 bandı

Paragraf oluşturmayı kullanır, ancak her zaman mantıksal olarak değildir

5 bandı

Paragraflar halinde yazamaz ya da paragraf oluşturma yetersiz olabilir

Yalnızca 2 paragrafın kullanıldığını görebiliriz- bir dizi fikrin sıkıştırıldığı çok uzun bir paragraf ve sonuçlanacak tek bir cümle paragrafı. Bu makale yetersiz paragrafa sahip ve 5 bandı tanımlayıcısına uyuyor.

Since the dawn of times wild animals are kept in zoos all over world. This is a controversial issue. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild animals to attract visitors. I beleve that they should not be kept in zoos and there should be alternative places to see them. This essay will discuss both sides and an opinion will be put forth. 

There are many good reasons to not build zoos in our cities. 1) First of all, god’s precius gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in theier natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them. 2) Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They don’t need to visit htem in cages where they are sick or dying. Moreover, These zoos try to make money from animals misery and they don’t care of the animals welfare. A recent research in Harvard shows that 89% of all wild animals die in cages. 3) In addition to this, we should allow animals to live in the wild. They can be healthy in their own habitat, they can hunt and have normal behaviour. They cannot do this in a zoo. In the future, if man wants to see wild animals, we must travel to their country and see them in the wild in their enviroment and not ours.

In a nutshell people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zoos anymore and we can look at wild animals on the internet or travell to there and we can be happy for these wild creature.

Writing Görevi 2'ye yanıt verirken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

 • Her fikir için paragraflar kullanın.

 • Her paragraf arasında bir boşluk bırakın.

 • Tek cümlelik paragraflar kullanmayın.

Açık ve merkezi bir konuya sahip paragraflar kullandığımızda, makaleyi takip etmek ve anlamak daha kolay hale gelir.

Since the dawn of times wild animals are kept in zoos all over world. This is a controversial issue. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild animals to attract vistors. I beleve that they should not be kept in zoos and there should be alternative places to see them. This essay will discuss both sides and an opinion will be put forth.  

There are many good reasons to not build zoos in our cities. First of all, god’s precius gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in their natural habitat in game parks or wildlife reserves. Governments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them. Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They don’t need to visit htem in cages where they are sick or dying. Moreover, these zoos try to make money from animals misery and they don’t care of the animals welfare. A recent research in Harvard shows that 89% of all wild animals die in cages.

In addition to this, we should allow animals to live in the wild. They can be healthy in their own habitat, they can hunt and have normal behavior. They cannot do this in a zoo. In the future, if man wants to see wild animals, we must travel to their country and see them in the wild in their environment and not ours.

In a nutshell people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zoos anymore. We can look at wild animals on the internet or travell to there and we can be happy for these wild creatures.

Hata 2: Yanlış format

Writing Görevi 2, fikirlerinizi parçalamak için paragraflar kullanılarak bir kompozisyon biçiminde yazılmalıdır. Bu, makalenizi anlaşılması kolay bir şekilde yapılandırmanıza yardımcı olacaktır. Başlıklar, madde işaretleri veya sayılar kullanmamalısınız. Yanıtınızın aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

 • Giriş

 • Gövde Paragrafları

 • Sonuç

Ancak makalenizi yapılandırmak için aşağıdakileri kullanmaktan kaçının:

 • Madde işaretleri

 • Başlıklar

 • Alt başlıklar

 • Sayılar

Hata 3: Soruyu kısmen ele almak

Soruyu dikkatlice okumak için zaman ayırın ve soruda kaç parça olduğuna karar verin. Aşağıdaki soruya bir göz atalım. Sizden iki bakış açısını tartışmanız ve kendi görüşünüzü belirtmeniz isteniyor. Bu nedenle, soruyu tam olarak ele almak için görünüm 1 ve görünüm 2'yi ayrı paragraflarda tartışmanız ve son olarak kendi fikrinizi vermeniz gerekir. Sorunun tüm kısımlarını cevaplayamazsanız, makaleniz eksik olacaktır.


Soru: 

Some people think that wild animals should not be kept in zoos. Others believe that there are good reasons for having zoos. Discuss both these views and give your own opinion. 


Soruyu cevaplarken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

 • Soruyu dikkatlice okuyun ve kaç parçanın ele alınması gerektiğine karar verin

 • Sorunun tüm bölümlerini cevaplayın

 • Çoğulları arayın – Örneğin, 'problemler' – birden fazla problem sunulmalıdır

 • 'Ve' bağlacını arayın- Örneğin, birey ve toplum

 • Fikrinizin çok net olduğundan emin olun, ayrı bir paragraf kullanın

 • Sunmanız istendiğinde yalnızca bir görüş sunmayın.

Hata 4: Belirsiz bir konum sunmak

Writing Görevi 2'de belirsiz bir konum sunarsanız, bu, son grup puanınızı etkileyebilir. Bir pozisyona karar verdiğinizden ve yanıtınız boyunca bu pozisyonu koruduğunuzdan emin olun. 'Bazı' insanların ne düşündüğünü ve 'diğer' insanların ne düşündüğünü tartışıyorsanız, henüz fikrinizi ifade etmediniz. Denetmenin ne düşündüğünüzü bildiğinden emin olun. Makalenizi yazarken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

 • Fikrinize karar verin ve açıkça sunun

 • Fikrinizi ifade etmek için şahıs zamirlerini kullanın

 • Makale sırasında fikrinizi değiştirmeyin

Hata 5: Yazım hataları

Yazılı iletişimde imla önemli bir rol oynar, bu nedenle doğru hecelemeniz gerekir. Bilgisayar üzerinden sunulan IELTS'de yazım denetimi olmadığını unutmayın. Bir "typo", bir yazım hatası olarak kabul edilir. Neden cihazınızda 'yazım denetimini' kapatmıyorsunuz ve ardından kelimeleri ne sıklıkta yanlış yazdığınızı görmek için kompozisyonunuzu tamamladıktan sonra tekrar açmıyorsunuz. Yaygın hatalarınızın bir listesini yapın ve bunları nasıl heceleyeceğinizi öğrendiğinizden emin olun.

Yaygın yazım hataları şunları içerir:

 • teh/the 

 • adn/ and  

 • tehm/ them  

 • thier/ their  

Writing Görevi 2'yi tamamlamadan önce şunları yaptığınızdan emin olun:

 • Yazım hataları için yazınızı kontrol edin

 • Düzeltmeler yapın

 • Çok hızlı yazmayın

Hata 6: Uygunsuz ezberlenmiş dil, deyimler ve klişeler kullanmak

Sınav görevlisi ezberlenmiş dil, deyimler ve klişeler arar. Ezberlenen dilin tanımlanması kolaydır, bu nedenle kendi kelimelerinizi kullanın ve çok fazla kullanılan ifadelerden kaçının. Writing Görevi 2'ye yanıt verirken şunları unutmayın:

 • Kendi kelimelerinizi kullanın.

 • Ezberleme ifadeleri kullanmayın, örneğin:

 • Tartışmalı konu/sıcak gündem konusu

 • İki ucu keskin kılıç/iki ucu keskin kılıç/2 yüzü/bir madalyonun yüzü

 • Kısaca Diyerek kaleme alıyorum

 • Artıları ve eksileri var

 • Bu yazı tartışılacak

 • Bu görüşe sahip olmamın nedenleri

 • Bu çok tartışmalı bir konu/çok tartışılan bir konu

 • Atasözleri ve klişelerden kaçının- 'eskiler güzeldir'

Hata 7: Görüşleri desteklemek için anketleri ve araştırmaları kullanmak

Fikrinizi desteklemek için kendi yaşam deneyiminizden gerçek örnekler ve kanıtlar kullanın. Denetmenler, araştırma ve anket örneklerinizin gerçek olup olmadığını kontrol edemezler. Kendi yaşam deneyiminizden örneklerle desteklenen net bir pozisyon sunduğunuzdan emin olun. Örneğin:

 • Ülke

 • Aile

 • İş

 • Öğrenci deneyimi

Bu 7 hatadan kaçınırsanız, 7 bandına giden yolda iyi olacaksınız.