The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Academic sınavı, lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim almaya veya örneğin bir doktor, hemşire, öğretmen veya avukat olarak profesyonel bir ortamda çalışmaya hazır olup olmadığınızı saptamak amacıyla İngilizce dil yeterliliğinizi akademik düzeyde ölçmektedir.

IELTS Academic Writing sınavına hızlı bakış

Süre: 60 dakika 

IELTS Academic Writing sınavı iki task’tan oluşur. Bu task’ların konuları akademik dilin özelliklerini yansıtır ve lisans ya da lisansüstü eğitime veya profesyonel bir kuruma başvurmak isteyen sınav katılımcılarına uygundur. Her iki task’a verilen yanıtlar resmi üslupla yazılmalıdır. 

Task 1

Size bir grafik, tablo, şema veya diyagram sunulacak ve bilgileri kendi kelimelerinizle anlatmanız, özetlemeniz veya açıklamanız istenecektir. Sizden verileri anlatmanız ve sunmanız, bir sürecin aşamalarını, bir şeyin nasıl çalıştığını anlatmanız veya bir nesneyi, planı veya tasarımı anlatmanız istenebilir.

Task 2

Bir bakış açısına, tartışmaya veya soruna yanıt olarak bir kompozisyon yazmanız istenecektir. Kendi bilginiz ve deneyiminizden örneklerle bakış açınızı desteklemelisiniz.

Grafiklerle gösterilen olgu veya rakamları özetleme

IELTS Academic Writing Task 1’da size bir görselle bilgi verilir. Bu görsel aşağıdaki şekillerde karşınıza çıkabilir:

  • Tablo  

  • Şema   

  • Süreç 

  • Grafik  

  • Harita

Görseldeki ana özellikleri seçip raporlayarak ve ilgili yerlerde karşılaştırmalar yaparak gördüğünüz bilgileri özetlemeniz gerekir. Bu esasen bir bilgi aktarım task’ıdır. Size verilen görsel bilginin metin şeklinde sunulması gerekir.

Task’ı başarıyla tamamlamak için şunları yapmanız gerekir:

  1. Bir giriş yazın 

  2. Genel bir tanıtım yazın (gördüklerinizin bir özeti)  

  3. Tüm temel özellikleri rakamlarla (verilerle) sunun ve vurgulayın

En az 150 kelime yazmanız gerekecektir ve cevaplar tam olarak yazılmalı, madde işaretleri veya notlar bulunmamalıdır. 

Kompozisyon Yazma

IELTS Academic Writing Task 2’da bir bakış açısına, bir argümana veya bir soruna yanıt olarak kompozisyon yazmanız istenir. Kompozisyonlar akademik veya yarı resmi bir üslupta yazılmalıdır. Konular güncel meseleler hakkındadır ve konunun belirli bir yönüne odaklanır. Örneğin, konu bilgisayarlarla ilgiliyse odak noktası bu konunun belirli bir yönü olacaktır, genel olarak bilgisayarlar hakkında yazılmamalıdır.  

Task talimatları size soru hakkında bilgi verir ve kompozisyonunuzda konuyu nasıl tartışacağınızı anlatır. Olgusal bilgiler vermeniz, çözümleri özetlemeniz ve sunmanız, bir fikri gerekçelendirmeniz veya kanıtları ve fikirleri değerlendirmeniz istenebilir. Görüşünüzü desteklemek için ilgili fikir ve örnekleri kullanarak soruyu dikkatle tamamlamanız önemlidir. Fikirleriniz, her ana fikir için bir paragraf kullanarak net bir şekilde düzenlenmelidir. En az 250 kelime yazmanız gerekir.  

Düşünce ve fikirlerinizi ifade etmek için dili doğru ve uygun biçimde kullanarak bilgileri tutarlı bir şekilde düzenleyip ilişkilendirmek üzere İngilizce kompozisyon yazma kurallarını takip etme becerinize göre değerlendirilirsiniz.

Örnek Sorular

IELTS Academic Writing Task 1 örnekleri ve cevap kağıdı

IELTS Academic Writing Task 2 örnekleri ve cevap kağıdı

Yalnızca IELTS Writing sınavına tekrar girebilir miyim?

IELTS sınav kuralları gereğince sınav bileşenlerinden tek tek sınav olamazsınız. IELTS Writing sınavında istediğiniz puanı alamazsanız tüm sınavı tekrar almanız gerekecektir. Sınava daha iyi hazırlanmanıza yardımcı olmak için IDP, tüm IDP IELTS hazırlık materyallerini tek bir adreste bulabileceğiniz IELTS Prepare’i geliştirdi.

IELTS Writing örnek cevaplar

IELTS Writing sınavı için örnek cevaplar mı arıyorsunuz? IELTS Prepare ile deneme sınavları, örnek cevaplar, videolar ve makalelerden uzman değerlendirmelerine, online kurslara, webinarlara ve daha birçok hazırlık materyaline parmaklarınızın ucundan erişebilirsiniz.