The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Benefits of practicing IELTS with our free tests

  • Get familiar with the IELTS test format

  • Test yourself and get used to real test time conditions

  • Experience tasks similar to test tasks

  • Review your answers by comparing to model answers

IELTS Academic Reading sınavına hızlı bakış

Academic Reading sınavı betimleyici, olgusal, söylemsel ve analitik olabilecek üç uzun metin içerir. Metinler özgündür ve kitaplardan, dergilerden ve gazetelerden alınır. Konular uzmanlık gerektirmeyen kitleye göre seçilmiştir, ancak yükseköğretim programına veya profesyonel bir kuruma başvurmak isteyen kişiler için daha uygundur. 

IELTS Academic Writing sınavına hızlı bakış

Süre: 60 dakika

IELTS Academic Writing sınavı iki task’tan oluşur. Bu task’ların konuları genel ilgi alanlarına hitap eder ve lisans ya da lisansüstü eğitime veya profesyonel bir kuruma başvurmak isteyen sınav katılımcılara uygundur. Her iki task’a verilen yanıtlar resmi üslupla yazılmalıdır. 

Task 1  

Size bir grafik, tablo, şema veya diyagram sunulacak ve bilgileri kendi kelimelerinizle anlatmanız, özetlemeniz veya açıklamanız istenecektir. Sizden verileri anlatmanız ve sunmanız, bir sürecin aşamalarını, bir şeyin nasıl çalıştığını anlatmanız veya bir nesneyi, planı veya tasarımı anlatmanız istenebilir.  

Task 2  

Bir bakış açısına, tartışmaya veya soruna yanıt olarak bir kompozisyon yazmanız istenecektir. Kendi bilginiz ve deneyiminizden örneklerle bakış açınızı desteklersiniz. 

General Training Writing sınavına hızlı bakış

Süre: 60 dakika  

General Training Writing sınavı, genel ilgi konularına dayalı iki task içerir.  

Task 1  

Size bir durum verilecek ve sizden bilgi isteyen veya durumu açıklayan bir mektup yazmanız istenecektir. Mektup kişisel, yarı resmi veya resmi olabilir.  

Task 2  

Bir bakış açısına, tartışmaya veya soruna yanıt olarak bir kompozisyon yazmanız istenecektir. Kompozisyon, Academic Writing’e göre biraz daha kişisel üslupta olabilir. Kendi bilginiz ve deneyiminize göre ilgili örneklerle bakış açınızı destekleyebilirsiniz. 

IELTS General Training Reading sınavına hızlı bir genel bakış

General Training Reading sınavında kitap, dergi, gazete, ilan, reklam, şirketlerin el kitapları ve kılavuzlardan alıntıları okumanız istenir. Bunlar, İngilizce konuşulan ortamda her gün karşılaşabileceğiniz materyallerdir. Sınavda üç bölüm vardır: Part 1’de iki ila üç kısa metin, Part 2’de iki metin ve Part 3’te daha uzun bir metin bulunur. 

IELTS Listening sınavına hızlı bakış

Süre: 30 dakika 

Listening sınavı, hem IELTS Academic hem de General Training için aynıdır. Dört farklı ses kaydına yanıt olarak 40 soruyu yanıtlamanız gerekecektir. 

Çeşitli aksanlardan konuşmacıların monolog ve diyaloglarını içeren dört kaydı dinleyecek ve her kaydı yalnızca bir kez duyacaksınız. Listening sınavının her bölümünde 10 soru vardır.  

Bu sorular, aşağıdakileri anlama yeteneğinizi sınar: 

  • Temel fikirler ve ayrıntılı olgusal bilgiler 

  • Konuşmacıların görüş ve tutumları 

  • Bir ifadenin amacı 

  • Fikirlerin gelişimini takip etme yeteneği. 

Listening bölümü hakkında detaylar: 

Kayıt 1   Günlük sosyal bağlamda geçen iki kişi arasındaki sohbet  

Kayıt 2   Günlük sosyal bağlamda geçen bir monolog, ör. yerel mekanlar hakkında bir konuşma.  

Kayıt 3   Bir eğitim veya öğretim bağlamında en fazla dört kişi arasındaki bir konuşma, ör. bir ödevi tartışan bir öğretim görevlisi ve bir öğrenci.  

Kayıt 4   Akademik bir konuda monolog, ör. üniversite dersi. 

IELTS Speaking sınavına hızlı bakış

Süre: 11 ila 14 dakika  

Speaking sınavı, konuşma İngilizcesi kullanımınızı değerlendirecektir. Sınav, IELTS examiner ile çeşitli konuları konuşacağınız şekilde 11 - 14 dakika sürecektir. Sınav, sizi konuşmayı sürdürmeye teşvik edecek bir examiner ile birlikte sessiz bir odada gerçekleştirilecektir. Bir AI sınavının aksine, IELTS examiner kendinizi rahat ve güvende hissetmenizi sağlayacaktır. Mümkün olan en iyi skoru almanızı sağlamak için aksanınızı da anlayabilirler. Speaking sınavının 3 bölümü vardır.  

Part 1  

Examiner size kendiniz ve ev, aile, iş, eğitim ve ilgi alanları gibi bir dizi bilindik konu hakkında genel sorular soracaktır. Bu bölüm 4 ila 5 dakika sürer.  

Part 2  

Size bir görev kartı verilir ve examiner sizden bir konu hakkında konuşmanızı ister. Yaklaşık 2 dakika konuşmadan önce hazırlanmak için 1 dakikanız olacak. Examiner daha sonra sınavın bu bölümünü bitirmek için aynı konuda bir veya iki soru sorar.  

Part 3

Part 2’deki konuyla ilgili size daha fazla soru sorulur. Bu sorular, daha soyut fikirleri ve sorunları tartışmanıza olanak tanıyacaktır. Sınavın bu bölümü 4 ila 5 dakika sürer.