The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Çünkü birçok insan iş, eğitim ya da ingilicenin konuşulduğu ülkelerde yaşamak amacıyla bu tür sınavlara girmek durumda kalıyor. Bu nedenle ingilizcenizi geliştirmek ve IELTS’e iyi hazırlanmak için önce neden ingilizcenin bir dünya dili olduğunu iyice kavramak gerekiyor.

İngilizcenin resmi dil olarak kullanıldığı ülkelerin dışında dünya genelinde pek çok ülkede de İngilizce en popüler ikinci dildir. Sonuç olarak anadili ve ikinci dili İngilizce olan kişiler düşünüldüğünde İngilizce küresel anlamda 1.8 milyar konuşmacıya sahip olan ve en çok konuşulan dil konumunda bulunmaktadır.

İngilizce dünya genelinde toplam 67 bağımsız ve 27 özerk ülkede resmi dil olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği de dâhil olmak üzere dünyanın en önemli birkaç kurumunun resmi dili olmasının yanı sıra iş hayatında da kullanılmaktadır.

Günümüzde İngilizcenin Küresel Bir Dil Olmasının 4 Nedeni

Yukarıda da belirttiğimiz gibi İngilizcenin günümüzde küresel bir dil olması ve tüm dünyada neredeyse 2 milyar insan tarafından konuşulmasının başlıca sebeplerinden biri İngiliz İmparatorluğudur. 20. yüzyıl boyunca, Amerika Birleşik Devletleri’nin, özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda, büyük bir siyasi süper güç olarak ortaya çıkması, Hollywood filmleri ve BBC’nin gazetecilik çalışmaları ile birleşen etkisi, yüzyıl boyunca İngilizcenin yayılmaya devam etmesine yardımcı olmuştur. Günümüzde İngilizce’nin dünya genelinde yaygın olarak kullanılmasının 4 nedeni şunlardır;

Teknoloji ve Bilim

İnternetin çıkış noktasının ABD olması dünyada süper güç haline gelmesine zemin hazırladı. Bilgisayarlar ve diğer tüm teknolojik donanımlarda, dünya çapında yaygın olarak İngilizce kullanır. Bu nedenle dünya genelinde bilim dünyasında da İngilizce dili hâkimdir. Bilim ve teknolojinin bugün hayatımızda çok büyük bir rol oynaması sebebiyle, gelecekte de İngilizcenin önemini kaybetmesi mümkün değildir.

İngiliz İmparatorluğu

İngilizcenin yaygınlaşmasının ilk ve en önemli nedeni İngiliz İmparatorluğudur. Dünyanın neredeyse dörtte biri İngiliz İmparatorluğu tarafından kolonileştirmeden önce, İngilizce yalnızca İngilizler tarafından konuşulmaktaydı. Ancak Asya ve Afrika gibi yerlerle ticaret yapmaya, sömürgeleştirmeye başladıklarında, doğal olarak İngilizcenin yayılmasını da başlattılar.

Amerika Birleşik Devletleri

I. ve II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dünya, savunmasız ve değişen bir dünyaydı. Amerikan şirketleri patlama yaşıyordu ve önceki yüzyılda Büyük Britanya'nın yaptığı gibi tüm dünyada ticaret yapmaya başladı. Bu durum İngilizcenin küresel ticaret dili olarak kullanılmasını sağladı. Aynı zamanda Amerikan kültürü, müzik ve Hollywood filmleri yoluyla yoğun bir şekilde ihraç ediliyordu. Hem ABD hem de Birleşik Krallık'da caz, rock n’roll ve diğer popüler müziklerin ortaya çıkışı, tüm dünyadaki ülkelerin kültürünü etkiledi ve İngilizceyi büyük kitleler için ortak bir dil haline getirdi.

Kartopu Etkisi

Günümüzde artık İngilizce internette, radyoda, okullarda ve iş dünyasında çok yaygın bir şekilde kullanıldığı için bundan kaçmak imkânsızdır. Günümüzün küresel iş dünyasında iyi bir iş bulmak için İngilizce biliyor olmanın önemi yadsınamaz. Bu nedenle, öğrenciler önceki zamana göre daha yoğun bir şekilde İngilizce öğrenmek ve akıcı konuşabilmek için daha çok çalışıyor ve çaba gösteriyor.

Bütün bunların dışında anadilin ingilizce olmadığı ülkelerde de İngilizce 2. bir dil olarak kullanılmaktadır. Bu da hem dilin evrenselliğini artırıyor hem de o dile ihtiyaç duyulan talebi.. Üstelik sadece bu da değil bugün ülkemizdeki pek çok kuruluş da İngilizce dil yeterliliği gösteren bir IELTS belgesi istiyor. Bu da dile dair pek çok kısma (konuşma, yazma, okuma ve dinleme) hakim olmayı gerektiriyor. İşte IELTS tüm bu sebeplerden ötürü dünyada milyonlarca kişinin başvurabileceği güvenilir ve objektif bir sınav sistemi sunuyor. Bu sınav sayesinde insanlar dil becerilerini son teknolojik ekipmanların bulunduğu bir ortam da test edebiliyor.

Umarım neden ingilizcenin bu kadar yoğun bir talep gördüğüne dair kafanızdaki soru işaretleri, bir nebze olsun azalmıştır. Şimdi sizin yapmanız gereken tek şey, dile ayırdığınız zamanı artırmak ve bol bol pratik yapmak!