The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Academic Reading sınavına hızlı bakış

Academic Reading sınavı betimleyici, olgusal, söylemsel ve analitik olabilecek üç uzun metin içerir. Metinler özgündür ve kitaplardan, dergilerden ve gazetelerden alınır. Konular uzmanlık gerektirmeyen kitleye göre seçilmiştir, ancak yükseköğretim programına veya profesyonel bir kuruma başvurmak isteyen kişiler için daha uygundur. 

Diyagram etiketi tamamlama

Bu soru tipinde, metinde yer alan bir açıklamayla ilgili olarak diyagram üzerindeki etiketleri tamamlamanız istenir. Talimatlar, cevaplarınızda kaç kelime veya sayı kullanmanız gerektiğini açıkça belirtecektir; örneğin. "NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage", "ONE WORD ONLY" veya "NO MORE THAN TWO WORDS". Eğer istenen kelime sayısından daha fazla yazarsanız, puan kaybedersiniz. Sayılar, rakam veya kelime olarak yazılabilir. Tireli kelimeler tek kelime olarak sayılır. Yanıtlar pasajdaki sırayla olmak zorunda değildir. Ancak, genellikle metnin tamamı yerine bir bölümünden gelirler. 

Diyagram, bir makine tipini veya bir binanın bölümlerini veya resimle temsil edilebilecek herhangi bir başka unsuru gösterebilir. Bu task türü genellikle süreçleri açıklayan metinlerle veya açıklayıcı metinlerle kullanılır. 

Diyagram etiketi tamamlama, ayrıntılı bir açıklamayı anlama ve bunu bir diyagram şeklinde sunulan bilgilerle ilişkilendirme yeteneğinizi değerlendirir. 

Bir yazarın görüşlerini veya iddialarını belirleme

Bir yazarın görüşünü veya iddiasını belirlemeniz gereken bu soru tipinde, size çeşitli ifadeler verilir ve şu soru sorulur: ‘Do the following statements agree with the views/claims of the writer?’. “Yes”, “No” veya “Not given” seçeneğini işaretlersiniz. 

“No” ve “Not given” arasındaki farkı anlamak önemlidir. “No”, yazarın görüş veya iddialarının ifadeyle açıkça uyuşmadığı anlamına gelir, yani yazar, soruda verilenin aksi bir görüş veya iddiaya sahiptir; “Not given” ise görüş veya iddianın ne teyit edildiği ne de çelişkili olduğu anlamına gelir. 

Cevabınıza karar verirken, konuyla ilgili kendi bilginizden etkilenmemeye dikkat edin. 

Bu soru tipi, görüş veya fikirleri fark etme yeteneğinizi değerlendirir, bu nedenle genellikle söylemsel veya tartışmalı metinlerde kullanılır. 

Tanımlayıcı bilgi

Bilgileri tanımlamanız gerektiğinde, size bir dizi ifade verilecek ve şu sorular sorulacaktır: “Do the following statements agree with the information in the text?”. Soruları cevaplamak için cevap kutularına “True”, “False” veya “Not given” yazarsınız. 

“False” ve “Not given” arasındaki farkı anlamak önemlidir. “False”, pasajda söz konusu ifadenin tersinin belirtildiği anlamına gelir. “Not given”, ifadenin pasajdaki bilgilerle ne onaylandığı ne de çeliştiği anlamına gelir.

Özellik eşleştirme

Çeşitli ifade veya bilgileri seçenekler listesiyle eşleştirmeniz istenir. Seçenekler, her biri harflerle tanımlanan, metinden alınan bir grup özellik olarak sunulur. Örneğin, farklı araştırma bulgularını araştırmacı listesiyle, özellikleri yaş gruplarıyla, olayları tarihsel dönemlerle vb. eşleştirmeniz istenebilir. Bazı seçeneklerin kullanılmaması ve bazılarının birden fazla kullanılması mümkündür. Seçenekleri birden fazla kullanıp kullanamayacağınız talimatlarda söylenecektir.  

Özellik eşleştirme, metindeki olgular arasındaki ilişki ve bağlantıların ve görüş ve teorilerin farkına varma yeteneğinizi değerlendirir. Hem olgusal bilgiler hem de görüşe dayalı söylemsel metinler ile kullanılabilir. İstenen bilgileri bulmak ve ardından doğru özelliği eşleştirmek için ayrıntıları okumak amacıyla metne göz atıp incelemeniz gerekir. 

Başlık eşleştirme

Başlık, paragrafının veya metin bölümünün ana fikrini ifade eder. Başlık eşleştirme soru tipinde size bir başlık listesi verilir ve bu başlıkları doğru paragraf veya bölümle eşleştirmeniz istenir. Her zaman paragraf veya bölümden daha fazla başlık olacaktır, bu nedenle bazı başlıklar kullanılmayacaktır. Bazı paragraf veya bölümlerin soruda bulunmaması da mümkündür. Bu soru tipi, net bir şekilde tanımlanmış temalara sahip paragraf veya bölüm içeren metinlerle kullanılır.

Başlık eşleştirme, bir metnin paragraf veya bölümlerindeki ana fikri veya temayı tanıma ve ana fikirleri destekleyici fikirlerden ayırma becerinizi sınar.

Bilgi eşleştirme

Bilgi eşleştirme soru tipinde harflendirilmiş paragraf veya metin bölümleri içinde belirli bilgileri bulmanız ve ardından doğru paragraf veya bölümlerin harflerini seçmeniz gerekir.  

Sizden şunları bulmanız istenebilir:  

 • belirli ayrıntı 

 • bir örnek 

 • bir neden 

 • bir tanım  

 • bir karşılaştırma  

 • bir özet  

 • bir açıklama.  

Metnin her paragraf veya bölümünde bilgi bulmanız gerekmez, ancak belirli bir paragraf veya bölümde bulmanız gereken birden fazla bilgi olabilir. Böyle bir durumda, bir harfi birden fazla kullanabileceğiniz belirtilecektir.  

Bilgi eşleştirme soru tipi, ayrıntıları bulmaktan özet veya tanımı anlamaya kadar çok çeşitli okuma becerilerini sınadığı için her türlü metinle kullanılabilir.  

Bilgi eşleştirme, belirli bilgileri tarama yeteneğinizi değerlendirir.

Cümle sonlarını eşleştirme

Cümle sonlarını eşleştirmeniz gerektiğinde, bir cümlenin ilk yarısı okuma metnine dayalı olarak verilir ve olası seçenekler listesinden bunu tamamlamanın en iyi yolunu seçmeniz istenir. Sorulardan daha fazla seçenek arasından seçim yapmanız gerekebilir. Cümleyi tamamlamak için doğru seçeneği seçmeniz gerekecektir. Sorular pasajdaki bilgilerle aynı sıradadır: yani, bu gruptaki ilk sorunun yanıtı, ikinci sorunun yanıtından önce bulunur vb.   

Cümle sonlarını eşleştirme, bir cümledeki ana fikri anlama yeteneğinizi değerlendirir. 

Çoktan seçmeli

Üç tip çoktan seçmeli soru vardır: 

 • Dört seçenek arasından en iyi cevabı seçin (A, B, C veya D) 

 • Beş seçenek arasından en iyi iki cevabı seçin (A, B, C, D veya E) 

 • Yedi seçenek arasından en iyi üç cevabı seçin (A, B, C, D, E, F veya G) 

Her çoktan seçmeli soru, size ilk kısmı verilen bir cümleyi seçenekler arasından en iyisini seçerek tamamlamanızı veya en iyi cevabı veren seçeneği seçerek tüm soruyu cevaplamanızı gerektirebilir. 

Sorular, okuma metnindeki bilgilerle aynı sırada sunulur. Yani ilk çoktan seçmeli sorunun yanıtı, metinde ikinci çoktan seçmeli sorunun yanıtından önce yer alacaktır vb.

Cümle tamamlama

Bu cümle tamamlama soru tipinde okuma metninden alınan cümleleri tamamlayacaksınız. Talimatlar, cevabınızda kaç kelime veya sayı kullanmanız gerektiğini açıkça belirtecektir; örneğin. "NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage", "ONE WORD ONLY" veya "‘NO MORE THAN TWO WORDS". Eğer talimattaki kelime sayısından daha fazla yazarsanız, puan kaybedersiniz. Sayılar, rakam veya kelime olarak yazılabilir. Tireli kelimeler tek kelime olarak sayılır. Sorular pasajdaki bilgilerle aynı sıradadır: yani, bu gruptaki ilk sorunun yanıtı, ikinci sorunun yanıtından önce bulunur vb.  

Cümle tamamlama, ayrıntı veya belirli bilgileri bulma yeteneğinizi değerlendirir. 

Kısa cevaplı sorular

Bu soru tipinde, soruya kısa bir cevap vermeniz istenir. Metindeki ayrıntılar hakkında genellikle olgulara dayalı bilgilerle ilgili soruları yanıtlayacaksınız.  

Metindeki kelime veya sayıları kullanarak cevaplarınızı yazmanız gerekir. "NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage", "ONE WORD ONLY" veya "NO MORE THAN TWO WORDS" gibi talimatlar, cevaplarınızda kaç kelime veya sayı kullanmanız gerektiğini açıkça belirtecektir. Eğer istenen kelime sayısından daha fazla yazarsanız, puan kaybedersiniz. 

Sayılar, rakam veya kelime olarak yazılabilir. Tireli kelimeler tek kelime olarak sayılır. Sorular metindeki bilgilerle aynı sıradadır. 

Kısa cevaplı sorular, metindeki kesin bilgileri bulma ve anlama becerinizi değerlendirir. 

Özet, not, tablo, akış şeması tamamlama

Bu özet tamamlama soru tipinde, size metnin bir bölümünün özeti verilir ve metinden alınan bilgilerle bunu tamamlamanız istenir. Özet genellikle tüm metinden ziyade pasajın sadece bir bölümünden olacaktır.  

Verilen bilgiler şu şekilde olabilir:  

 • birkaç bağlantılı metin cümlesi (özet olarak adlandırılır) 

 • birkaç not (notlar olarak adlandırılır) 

 • bazı hücreleri boş veya kısmen boş olan bir tablo (tablo olarak adlandırılır) 

 • bazı kutuları veya adımları boş veya kısmen boş olan, bir olay dizisini göstermek için oklarla bağlanan bir dizi kutu veya adım (akış şeması olarak adlandırılır). 

Cevaplar, metindekiyle aynı sırada olmak zorunda değildir. Ancak, genellikle metnin tamamı yerine bir bölümünden olurlar. 

Bu soru türünün iki çeşidi vardır. Sizden aşağıdakileri yapmanız istenebilir: 

 1. metinden kelimeler seçme

 2. bir cevap listesinden seçim yapma. 

Kelimelerin pasajdan seçilmesi gerektiği durumlarda talimatlar, cevaplarınızda kaç kelime veya sayı kullanmanız gerektiğini açıkça belirtecektir; örneğin "NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage", "ONE WORD ONLY" veya "NO MORE THAN TWO WORDS". Eğer istenen kelime sayısından daha fazla yazarsanız, puan kaybedersiniz. 

Sayılar, rakam veya kelime olarak yazılabilir. Tireli kelimeler tek kelime olarak sayılır. Bir cevap listesi verildiğinde, bunlar genellikle tek bir kelimeden oluşur. 

Bu task türü genellikle kesin olgusal bilgiler ile ilgili olduğundan genellikle açıklayıcı metinlerle kullanılır. 

Metin bölümünün ayrıntılarını ve/veya ana fikirlerini anlama yeteneğinizi değerlendirir. Çeşitli özet veya notlarda, verilen boşluğa sığacak kelime tiplerinin farkında olmanız gerekir (örneğin, isim veya fiil vb. gerekli olup olmadığı).