The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

İngilizce öğrenmenin ve İngilizcenizi geliştirmenin en iyi yolu tabi ki düzenli olarak pratik yapmak. Mini quizler henüz öğrenemediğiniz ve odaklanmanız gereken becerileri belirleyerek öğrenme sürecinizi destekleyebilir ve devam ettirebilir. IELTS Dil bilgisi: Prepositions yazımızda edat bilginizi değerlendirecek ve IELTS sınavınıza hazırlanmanıza yardımcı olacağız. Bilmeniz gereken edatları birlikte keşfedelim!

Edatlar (Prepositions)

İngilizce’de after, in, to, on ve with gibi sözcükler edat (preposition) olarak adlandırılır. Bu edatlar genellikle isimlerin ya da zamirlerin önünde kullanılır. Örneğin;

Bir şeyin konumu:

The books are under the bed.

Bir şeyin gerçekleştiği zaman:

Mary arrived on Friday.

Bir şeyin yapılma şekli:

We went by bus.

Edatların bazıları birden fazla kelimeden oluşur.

She sat next to her daughter.

Hazırsanız kısa testimize başlayalım!

1. Mrs. Tan promised she will be ready ___ 5 minutes.

(a) for

(b) of

(c) in

(d) to

2. I took the red dress ___ mistake.

(a) with

(b) on

(c) in

(d) by

3. She drew my attention ___ the latest spring and summer fashion designs.

(a) about

(b) by

(c) to

(d) on

4. ___ the most part, I found his presentation very entertaining and insightful.

(a) For

(b) To

(c) Of

(d) With

5. Please make sure you bring your own bedding and towels ___ you.

(a) to

(b) on

(c) by

(d) with

6. She was asked to live ___ her income as her savings will disappear in two years if she does not stop spending lavishly.

(a) with

(b) about

(c) within

(d) in

7. My mother was right ___ all, the new lawyer is not trustworthy.

(a) after

(b) in

(c) for

(d) along

8. She is ___ the phone every minute, she never puts any of her technology down.

(a) for

(b) in

(c) on

(d) with

9. I started to distance myself ___ other people because I could not relate to anyone.

(a) from

(b) above

(c) across against, along

(d) against

10. ___ them, they managed to save enough money to buy a house in the city.

(a) For

(b) On

(c) With

(d) Between

11. I moved to Sydney ___ my job.

(a) next to

(b) because of

(c) according to

(d) close to

11. We ate ___ coming to meet you.

(a) before

(b) between

(c) within

(d) on

13. We have spent the entire day looking ___ you.

(a) from

(b) for

(c) of

(d) to

14. She preferred to put the books ___ the window.

(a) by

(b) within

(c) with

(d) for

15. It is ___ us to make this business work.

(a) on to

(b) up to

(c) near to

(d) according to

Cevaplar

  1. (c); 2. (d); 3. (c); 4. (a); 5. (d); 6. (c); 7. (a); 8. (c); 9. (a); 10. (d); 11. (b); 12. (a); 13. (b); 14. (a); 15. (b).

Gramer (dil bilgisi) neden önemlidir?

Her şeyden önce, dil bilgisi etkili iletişimin temelidir. Sonuç olarak, uygun olmayan gramer, mesajın anlamını ve netliğini etkileyebilir.

Yaygın hatalar cümle yapısı, özne / fiil zamanları, noktalama işaretleri, yazım ve diğer temel bölümlerle ilgilidir. Yani, yanlış yerleştirilmiş bir virgül gibi basit bir şey bir cümlenin anlamını tamamen değiştirebilir. Örneğin: “Let’s eat mum.” vs. “Let’s eat, mum.” Dil bilgisi, yazılı içeriği daha okunabilir hale getirir ve takibini kolaylaştırır. Bu yüzden IELTS sınavına hazırlanırken dil bilginize dikkat etmeniz önemlidir.

IDP IELTS hazırlık materyallerini inceleyin