The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Vermiş olduğum iletişim bilgilerimi IDP EDUCATION DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZM.LTD.ŞTİ., IDP Group, IDP Education Limited ve IELTS Australia Pty Ltd’ye açık rızam ile verdiğimi, bu bilgilerimin ben aksini belirtmedikçe IDP EDUCATION DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZM.LTD.ŞTİ., IDP Group, IDP Education Limited ve IELTS Australia Pty Ltd’ye faaliyetleri için destek hizmeti veren sair tüzel/gerçek kişiler tarafından düzenlenen her türlü özel indirim, kampanya, duyuru, etkinlik, tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, yenilik ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri bilgilendirme ve iletilerden haberdar edilebilmek için e-posta, SMS, MMS, telefon, sair elektronik araç ve posta yoluyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmek üzere kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.