The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS sınav hazırlığınızı nasıl takip ettiğinizi görmek için IELTS Progress Check'e girin. IELTS sınavı ile aynı şekilde yapılandırılmış olan resmi çevrimiçi deneme sınavı, hem IELTS Academic hem de General Training için mevcuttur. Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi yeni Academic ve General Training uygulama sınavı bulunmaktadır.

IELTS Progress Check - Academic uygulama sınavı

IELTS Academic için İlerleme Kontrolü, IELTS sınavının kendisine benzer bir format izler. Dört bölüme ayrılmıştır - IELTS Reading, Writing, Listening and Speaking

Progress Check - IELTS Academic Listening

IELTS Academic Listening bileşeni 40 sorudan oluşur. Sorular bir monolog veya insanlar arasında bir konuşma olabilecek dört kayıttan oluşur.

Sorular:

 • Diyalogda sunulan ana fikirleri,

 • Konuşmacıların görüş ve tutumları,

 • Diyaloğun amacını,

 • Fikirlerin geliştirilmesini anlama yeteneğinizi test eder.

Bölüm 1

Günlük hayattan iki kişi arasında geçen bir konuşmayı duyacaksınız.

Bölüm 2

Günlük bir sosyal durumda geçen bir monolog duyacaksınız. Monolog, örneğin yerel tesisler hakkında bir konuşma olabilir.

Bölüm 3

Bir eğitim veya öğretim durumdaki yaklaşık 4 kişilik bir grup insanın konuşmasını duyacaksınız. Bu, öğrencileriyle bir ödev hakkında konuşan bir üniversite öğretmeni olabilir.

Bölüm 4

Akademik bir konuda bir monolog duyacaksınız. Bu, sınıfına sunum yapan bir üniversite öğretim görevlisi olabilir.

Kaydın sonunda, cevaplarınızı işaretlemeye göndermeden önce kontrol etmek için biraz zamanınız olacak.

Progress Check - IELTS Academic Reading

Okuma bölümü, çok çeşitli okuma becerilerine odaklanan 40 sorudan oluşur. Bunlar, anlamayı içerir:

 • Ana fikirler

 • Detaylar

 • Mantıksal argümanlar

 • Yazarların görüşleri, tutumları ve amaçları.

Bölüm; açıklayıcı, olgusal, tartışmacı veya analitik olabilen üç uzun metin içerir. Ve kitaplardan, dergilerden, veya gazetelerden alınabilir.

Reading sınavını tamamladığınızda, cevaplarınızı işaretlemek için gönderin.

Progress Check - IELTS Academic Writing

Writing bölümü iki görevden oluşur ve genel olarak ilginizi çeken konulara odaklanır.

Soru 1

Size sunulan görsel bilgileri tanımlamanız, özetlemeniz veya açıklamanız istenebilir. Bilgiler size şu şekilde sunulabilir:

 • Grafik

 • Tablo

 • Çizelge

 • Diyagram.

Açıklamanız istenebilir:

 • Size sunulan veriler

 • Bir sürecin aşamaları

 • Bir şey nasıl çalışır?

 • Bir nesne veya bir olay.

Soru 2

Bir bakış açısına, argümana veya soruna yanıt olarak bir deneme yazmanız istenecektir.

Ve yanıtların resmi bir tarzda yazılması gerektiğini unutmayın.

Progress Check, doğru miktarda kelime yazıp yazmadığınızı kontrol etmenize yardımcı olacak bir kelime sayma özelliğine sahiptir.

Progress Check - IELTS Academic Speaking

IELTS Academic için olan Progress Check’te Speaking bölümü 3 kısma ayrılmıştır. Bir sınav görevlisinin sesinin kaydı size dinletilecek ve mikrofonunuzu kullanarak yanıt vermeniz gerekecek.

Bölüm 1

Size kendiniz hakkında genel sorular soran bir sınav görevlisinin sesini duyacaksınız. Cevap vermek için yaklaşık 4 ila 5 dakikanız olacak. Sorular, aşağıdakiler gibi bilindik konuları kapsayabilir:

 • Ev hayatı

 • Aile

 • İş

 • Çalışmalar

 • İlgi alanları

Bölüm 2

Belirli bir konu hakkında kaydedilmiş bir soru duyacaksınız. Yanıtınızı hazırlamak için bir dakikanız olacak ve yaklaşık 2 dakika konuşmanız gerekecek.

Speaking sınavı bittiğinde, görüşmenin kaydı otomatik olarak sınav platformuna yüklenecektir.

IELTS Progress Check - General Training

IELTS General Training Sınavı, IELTS sınavının kendisine benzer bir format izler. Dört bölüme ayrılmıştır - IELTS Reading, Writing, Listening, Speaking

Progress Check - IELTS General Training Listening

Listening bölümü 40 sorudan oluşur ve 4 bölüme ayrılmıştır. Bir monolog veya insanlar arasında bir konuşma olabilecek dört kayıt duyacaksınız.

Bölüm 1

Günlük hayattan iki kişi arasında geçen bir konuşmayı duyacaksınız.

Bölüm 2

Günlük bir sosyal durumda geçen bir monolog duyacaksınız. Monolog, örneğin yerel tesisler hakkında bir konuşma olabilir.

Bölüm 3

Bir eğitim veya öğretim durumdaki yaklaşık 4 kişilik bir grup insanın konuşmasını duyacaksınız. Bu, öğrencileriyle bir ödev hakkında konuşan bir üniversite öğretmeni olabilir.

Bölüm 4

Akademik bir konuda bir monolog duyacaksınız. Bu, sınıfına sunum yapan bir üniversite öğretim görevlisi olabilir.

Kaydın sonunda, cevaplarınızı işaretlemeye göndermeden önce kontrol etmek için biraz zamanınız olacak.

Progress Check - IELTS General Training Reading

Reading bölümü, çok çeşitli okuma becerilerine odaklanan 40 sorudan oluşur. Bunlar, anlamayı içerir:

 • Ana fikirler

 • Detaylar

 • Mantıksal argümanlar

 • Yazarların görüşleri, tutumları ve amaçları

Reading materyalleri günlük hayatta karşılaşabileceğiniz şeylerden alınmıştır. Şunlardan alıntıları okumanız gerekebilir:

 • Kitaplar

 • Dergiler

 • Gazeteler

 • Tebliğler

 • Reklamlar

 • Şirket el kitapları ve yönergeleri.

Progress Check - IELTS General Training Writing

Writing bölümü genel ilgi alanlarınıza odaklanan iki sorudan oluşur.

Soru 1

Size bir durum sunulacak ve bilgi isteyen veya bir durumu açıklamak için bir mektup yazmanız gerekecek. Mektup şunlardan biri olabilir:

 • Kişiye özel

 • Yarı resmi

 • Resmi.

Soru 2

Aşağıdakilere yanıt olarak bir makale yazmanız istenecektir:

 • Bir bakış açısı

 • Bir tartışma

 • Bir sorun.

IELTS Academic Writing Task 2 ile karşılaştırıldığında, bu makale tarzı daha kişisel olabilir.

Progress Check - IELTS General Training Speaking

Speaking bölümü hem IELTS General Training hem de IELTS Academic için aynı formattır. Progress Check for IELTS General Training’de, Speaking bölümü 3 kısma ayrlmıştır.

Bir sınav görevlisinin sesinin kaydı size dinletilecek ve mikrofonunuzu kullanarak yanıt vermeniz gerekecek.

Size kendiniz hakkında genel sorular soran bir sınav görevlisinin sesini duyacaksınız. Cevap vermek için yaklaşık 4 ila 5 dakikanız olacak. Sorular, aşağıdakiler gibi bilindik konuları kapsayabilir:

 • Ev hayatı

 • Aile

 • İş

 • Çalışmalar

 • İlgi alanları

Bölüm 2

Belirli bir konu hakkında kaydedilmiş bir soru duyacaksınız. Yanıtınızı hazırlamak için bir dakikanız olacak ve yaklaşık 2 dakika konuşmanız gerekecek.

Bölüm 3

Bölüm 2'den sonra birkaç soru daha duyacaksınız. Bu sorular daha soyut fikirleri ve sorunları tartışmanıza olanak sağlayacak ve tamamlanması 4 ila 5 dakika arasında sürecektir.

Speaking sınavı bittiğinde, görüşmenin kaydı otomatik olarak sınav platformuna yüklenecektir.

Ne elde ettiniz?

IELTS Progress Check, eğitimli ve nitelikli IELTS Uzmanları tarafından değerlendirilir.

Aşağıdakileri içeren resmi bir geri bildirim raporu alacaksınız:

 • Gösterge niteliğinde bir genel sınav bandı puanı

 • Sınavın her bölümü için gösterge niteliğinde bir bant puanı (Reading, Writing, Listening, Speaking)

 • IELTS puanınız tarafından seçilen Yazma ve Konuşma performansınız hakkında kişiselleştirilmiş yorumlar.

Geri bildirim raporunuz, IELTS Progress Check uygulama testinizi tamamladıktan sonraki 5 gün içinde hazır olacaktır.

Progress Check satın almak için https://ieltsprogresscheck.com/ adresini ziyaret edin.