The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Reading

IELTS Reading sınavının zorlu yanlarından birisi de zaman sınırının olmasıdır. Bu sebeple anahtar kelimeleri tanımlayabilmek süre tasarrufu açısından etkili bir yöntemdir.

Örnek olarak Doğru, Yanlış ve Verilmeyen sorularına bakalım:

Aşağıdaki ifadeler paragraftaki bilgilerle uyuşuyor mu?

Doğru                  Açıklama bilgilerle uyuşuyorsa

Yanlış                 Açıklama bilgilere ters düşüyorsa

Verilmeyen      Açıklamada hakkında bir bilgi verilmemişse

 1. Smith bu araştırmasını tartışırken standart teoriye meydan okudu.

 2. Finlandiya’da toplanan bilim adamlarının sunduğu kanıtlar güvenilirdi.

 3. Kış zamanında hava, o yılın ilgili dönemi için alışılmadık derecede soğuktu.

 4. Katılımcıların çok az kısmı sunuma zamanında gelebildi.

 5. Konferansın raporu, araştırmanın yayınlanmasından önce Brisbane ofisine gönderildi.

Her şeyden önce, Doğru, Yanlış veya Verilmedi soruları ile uğraşırken cevapların genel olarak metindeki sırası ile verildiğini aklınızdan çıkartmayın. Bu sebepten ötürü paragrafta bulunması kolay olacak sorularla başlamak avantajınıza olacaktır. 1., 2. Veya 5. Sorularla başlayabilirsiniz çünkü ‘Smith’, ‘Finlandiya’, ‘Brisbane’ kelimelerini paragrafta tespit etmek daha kolaydır. 3. Ve 4. Sorular ise 2. Ve 5. Sorular arasında olan bölümlerde bulunacağı için daha sonra bu sorulara dönüş yapılabilir. Bu sebeple metince cevapları bulmaya yardımcı olması için temel olarak verilen kişi veya yer isimlerini kullanın. ‘Kış ayları’, ‘Katılımcılar’, ‘sunum’ gibi diğer öbekler de kullanışlıdır ancak diğerlerine göre tespit edilmesi zor ifadelerdir.

Cevabın tahmini yerini tespit ettikten sonra, cevaba yardımcı olacak anahtar kelimelere bakmak işinize yarayacaktır. Bu anahtar kelimeler şunları içerebilir:

 • Fiiller

 • Sıfatlar

 • Zarflar

 • Nicelik ifadeleri

 • Edatlar

5 soruyu da tekrar inceleyip anahtar kelimeleri tanımlayıp tanımlayamayacağınıza bakın. ‘Doğru’ ve ‘Yanlış’ yanıtların tamamen zıt olduğunu aklınızda tutarak bunları kolayca ayırt edebileceğiniz sözcükleri arayın.

 1. Smith, araştırmasını tartışırken standart teoriye meydan okudu.

Smith teoriye meydan okudu (Doğru) veya teoriyi destekledi (Yanlış)

2. Finlandiya’da toplanan bilim adamlarının sunduğu kanıtlar güvenilirdi.

Kanıtlar güvenilirdi (Doğru) veya güvenilmezdi (Yanlış)

3. Kış zamanında hava, o yılın ilgili dönemi için alışılmadık derecede soğuktu.

Hava alışmadık derecede soğuktu (Doğru) veya standart olarak soğuktu (Yanlış)

4. Katılımcıların çok az kısmı sunuma zamanında gelebildi.

Ya birkaç tanesi zamanında geldi (Doğru) ya da hepsi/çoğu zamanında geldi (Yanlış)

5. Konferansın raporu, araştırmanın yayınlanmasından önce Brisbane ofisine gönderildi.

Brisbane ofisine yayından önce (Doğru) ya da yayından sonra (Yanlış) gönderilmiştir

---

Ve tabii ki, yalnızca bu anahtar kelimeleri destekleyecek veya bunlarla çelişecek kanıtı bulamadığınızda ‘Verilmedi’ seçeneğini kullanmalısınız.