The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Writing

IELTS Writing sınavına, yanıtınızın tamamen konuyla alakalı olduğundan emin olabilmek için bazı anahtar kelimeleri tespit etmek önemlidir. Bu konuda hata yapmanız, soruyu tam olarak doğru yanıtlamadığınız için puan kayıplarına neden olabilir.

Aşağıdaki örnek soruya bir göz atalım:

Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin çeşitli teknolojik araçlarla internete erişebildiği eğitim programlarına entegre olması günümüzde oldukça yaygındır. Bazı insanlara göre bu eğilim öğretmen-öğrenci ilişkisini olumsuz etkiliyor.

Ne derece katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?

Soruyu incelerken, bazı arka plan ayrıntıları bulunduğundan, tartışmanız gereken şeyin ana fikrini içerin başka bölümlere odaklanıyor olabilirsiniz.

Bu paragraftan en önemli iki anahtar kelimeyi seçmek zorunda olsaydınız bunlar aşağıdakilerden hangisi olurdu?

 1. Teknoloji

 2. Eğitim

 3. Öğretmenler

 4. Öğrenciler

 5. Olumsuz

 6. İlişki

Bu soruyu yanıtlamadan önce aşağıdaki cümleleri inceleyerek hangisine daha çok değinildiğine karar verelim:

 • Teknolojinin, öğretme ve öğrenme sürecini kolaylaştırdığı için eğitime büyük faydaları olmuştur.

 • Sosyal mecralara ulaşabilecek cihazların kullanımı, öğretmenlerin öğrenciler ile daha fazla iletişim kurabilmesi ve bu sayede öğrencilerin sorunlarını daha kolay çözebilmeleri anlamına gelmektedir.

 • Öğrencilerle doğrudan iletişim kurabilmek için teknolojik aletlerin kullanımı, öğretmen-öğrenci arasında daha kişisel bir bağlantı kurulmasına yol açar.

Her şeyden önce, paragrafta istenen bilginin anahtar kelimesi, arka plan içeriğine yönelik olanlardan ziyade tüm görüşü kapsayan cümlede olacaktır.

Bu cümle arka plan bilgisi sunar:

Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin çeşitli teknolojik araçlarla internete erişebildiği eğitim programlarına entegre olması günümüzde oldukça yaygındır.

Bu cümle bir görüş içerir:

Bazı insanlara göre bu eğilim öğretmen-öğrenci ilişkisini olumsuz etkiliyor.

Bu sebeplerle, eğitimde teknoloji trendinin iki grup arasındaki (Öğrenci-öğretmen) ilişki üzerine olumlu veya olumsuz etkisi olup olmadığını tartışmanız gerekir.

Yani, yukarıdaki sorulara cevap olarak:

Bu paragraftan en önemli iki anahtar kelimeyi seçmek zorunda olsaydınız bunlar aşağıdakilerden hangisi olurdu?

 1. Teknoloji

 2. Eğitim

 3. Öğretmenler

 4. Öğrenciler

 5. Olumsuz

 6. İlişki

Bu soruyu yanıtlamadan önce aşağıdaki cümleleri inceleyerek hangisinedahaçok değinildiğine karar verelim:

 • Teknolojinin, öğretme ve öğrenme sürecini kolaylaştırdığı için eğitime büyük faydaları olmuştur. (İlişki üzerine herhangi bir etkiden bahsedilmediği için bu cümle konu dışıdır)

 • Sosyal mecralara ulaşabilecek cihazların kullanımı, öğretmenlerin öğrenciler ile daha fazla iletişim kurabilmesi ve bu sayede öğrencilerin sorunlarını daha kolay çözebilmeleri anlamına gelmektedir. (Bu cümle soruya doğrudan yanıt vermez ve konu dışı olma potansiyeline sahiptir. Ancak şu eklenerek soruyla ilişkilendirilebilir: ‘Yeni eklenen bu iletişim sebebiyle aralarında bir ilişki kurma potansiyeli vardır’.)

 • Öğrencilerle doğrudan iletişim kurabilmek için teknolojik aletlerin kullanımı, öğretmen-öğrenci arasında daha kişisel bir bağlantı kurulmasına yol açar. (‘kişisel iletişim’, sorudaki ana fikirle bağlantılı olduğundan bu cümle konu ile ilgilidir.)

---

Bu serinin 2. Kısmında IELTS Reading sınavında anahtar kelimelere nasıl dikkat edeceğinizi göz önüne alacağız, Takipte kalın!