The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

The General Training Reading sınavı üç bölümden ve toplamda 40 sorudan oluşur. Günlük hayatta karşılaşabileceğiniz durumlara, iş başvurusu gibi işle ilgili konulara ve genel ilgi alanlarına odaklanır. Sınavda karşılaşabileceğiniz sorular hakkında bilgi edinin ve İngilizce dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak örnek cevapları görün. 

IELTS General Training Reading Sınavına Genel Bakış

General Training Reading sınavı kitaplardan, dergilerden, gazetelerden, ilanlardan, reklamlardan ve kılavuzlardan alıntılar okumanızı gerektirir. Bunlar, İngilizce konuşulan bir ortamda her gün karşılaşmanız muhtemel materyallerdir. Sınav üç bölümden oluşur; 1. bölüm iki ila üç kısa metin, 2. bölüm iki metin ve 3. bölüm bir uzun metin içerir.

IELTS General Training Reading Deneme Sınavı ve Cevapları

Hazırlanmanıza yardımcı olması için IELTS General Reading deneme sınavlarına ve cevaplarına göz atın.  

IELTS General Training Reading Örnek Sorular ve Cevapları

IELTS General Training Reading Sınav Formatı

IELTS Reading sınavındaki 40 soru çeşitli okuma becerilerini değerlendirir:

 • Göz gezdirme (skimming)- ana fikri anlamak ve özet için okuma

 • Tarama (scanning)- belirli bir bilgi parçasını bulmak için hızlı okuma

 • Ayrıntı için okuma – mantıklı bir argümanı, fikirleri, tutumları ve yazarın amacını anlamak için okuma

Çoktan Seçmeli

Üç farklı çoktan seçmeli soru çeşidi vardır:

 • Dört seçenek arasından en iyi cevabı seçin (A, B, C veya D)

 • Beş seçenekten (A, B, C, D veya E) en iyi iki cevabı seçin

 • Yedi seçenek arasından en iyi üç cevabı seçin (A, B, C, D, E, F veya G)

Her çoktan seçmeli soru, bir cümlenin ilk kısmının verildiği ve ardından seçenekler arasından cümleyi tamamlayacak en iyi seçeneği seçmeniz gerektiği bir cümle tamamlamayı içerebilir veya en iyi yanıt veren seçeneği seçerek tam bir soruyu yanıtlamanız gerekebilir.

Sorular, okuma metnindeki bilgilerle aynı sırada sunulur. Yani, ilk çoktan seçmeli sorunun cevabı, ikinci çoktan seçmeli sorunun cevabından önce metinde yer alacaktır ve bu böyle devam edecektir.

Bilgi Tanımlama

Bilgiyi tanımlamanız gerektiğinde, size bir dizi ifade verilecek ve şu soru sorulacaktır: "Aşağıdaki ifadeler metindeki bilgilerle uyuşuyor mu?". Soruları yanıtlarken, cevap kutularına "True", "False" veya "Not Given" yazmalısınız.

"False" ve "Not given" arasındaki farkı anlamak önemlidir. ""False"" pasajın söz konusu ifadenin tam tersini belirttiği anlamına gelir. " Not given", ifadenin pasajdaki bilgilerle ne doğrulandığı ne de çeliştiği anlamına gelir.

Yazarın Görüşlerini veya İddialarını Tanımlama

Yazarın görüşünü veya iddiasını belirlemeniz gereken bu soru türünde, size bir dizi ifade verilecek ve "Aşağıdaki ifadeler yazarın görüşlerine/iddialarına katılıyor mu?" diye sorulacaktır. Daha sonra 'Yes', 'No' veya 'Not given' seçeneklerinden birini seçmelisiniz.

'No' ve 'Not given' arasındaki farkı anlamak önemlidir. 'No', yazarın görüşlerinin veya iddialarının ifadeyle açıkça uyuşmadığı, yani yazarın soruda verilenin tersi bir görüşü ifade ettiği veya iddiada bulunduğu anlamına gelir; 'Not given' ise görüşün veya iddianın ne doğrulandığı ne de çeliştiği anlamına gelir.

Cevabınıza karar verirken, konu alanı hakkındaki kendi bilginizden etkilenmemeye dikkat edin.

Bu soru türü, fikirleri veya görüşleri tanıma becerinizi değerlendirir bu nedenle genellikle söylemsel veya tartışmacı metinlerle birlikte kullanılır.

Bilgi Eşleştirme

Bilgi eşleştirme soru tipinde, bir metnin harflerle ayrılmış paragrafları veya bölümleri içindeki belirli bilgileri bulmanız ve ardından doğru paragrafların veya bölümlerin harflerini seçmeniz gerekir.  Sizden şunları bulmanız istenebilir:

 • Belirli bir detay

 • Bir örnek

 • Bir sebep

 • Bir tanımlama

 • Bir karşılaştırma

 • Bir özet

 • Bir açıklama 

Metnin her paragrafında veya bölümünde bilgi bulmanız gerekmeyebilir ancak belirli bir paragrafta veya bölümde bulmanız gereken birden fazla bilgi olabilir. Bu durumda, bir harfi birden fazla kez kullanabileceğiniz size söylenecektir.

Bu bilgi eşleştirme soru türü, ayrıntıları bulmaktan bir özeti veya tanımı belirlemeye kadar çok çeşitli okuma becerilerini test ettiği için herhangi bir metinle kullanılabilir.

Başlıkları Eşleştirme

Bir başlık, metnin paragrafının veya bölümünün ana fikrini ifade eder. Başlık eşleştirme soru tipinde, size bir başlık listesi verilir ve ardından başlığı doğru paragraf veya bölümlerle eşleştirmeniz istenir. Her zaman paragraf veya bölüm sayısından daha fazla başlık olacaktır, bu nedenle bazı başlıklar kullanılmayacaktır. Ayrıca bazı paragrafların veya bölümlerin soruya dahil edilmemesi de mümkündür. Bu soru türü, açıkça tanımlanmış temalara sahip paragraflar veya bölümler içeren metinlerde kullanılır.

Başlıkları eşleştirmek, bir metnin paragraflarında veya bölümlerinde ana fikri veya temayı tanıma ve ana fikirleri destekleyici fikirlerden ayırt etme becerinizi test eder.

Özellikleri Eşleştirme

Bir dizi ifadeyi veya bilgi parçasını seçeneklerden oluşan bir listeyle eşleştirmeniz gerekmektedir. Seçenekler, her biri harflerle belirtilen bir grup özellik olarak sunulur. Örneğin, farklı araştırma bulgularını araştırmacılarla, belirli özellikleri yaş gruplarıyla veya olayları tarihsel dönemlerle eşleştirmeniz gerekebilir. Talimatlar, seçenekleri birden fazla kez kullanıp kullanamayacağınızı size söyleyecektir.

Özellikleri eşleştirme soruları, metindeki bilgiler arasındaki ilişkileri ve bağlantıları fark etme becerinizi, fikir ve teorileri tanıma becerinizi değerlendirecektir. Hem olgusal bilgilerle hem de görüşe dayalı söylemsel metinlerle kullanılabilir. Gerekli bilgiyi bulmak için metni gözden geçirip tarayabilmeniz ve ardından doğru özelliği eşleştirmek için ayrıntılı okumanız gerekecektir.

Cümle Sonlarını Eşleştirme

Cümle sonlarını eşleştirmeniz gerektiğinde, okuma metnine dayalı olarak size bir cümlenin ilk yarısı verilir ve olası seçenekler listesinden cümleyi tamamlamanın en iyi yolunu seçmeniz istenir. Cümle sonlarını eşleştirmeniz gerektiğinde, okuma metnine dayalı olarak size bir cümlenin ilk yarısı verilir ve olası seçenekler listesinden cümleyi tamamlamanın en iyi yolunu seçmeniz istenir. Seçebileceğiniz seçenek sayısı soru sayısından daha fazla olacaktır. Daha sonra cümleyi tamamlamak için doğru seçeneği seçmeniz gerekecektir. Sorular pasajdaki bilgilerle aynı sıradadır. Örneğin, bu gruptaki ilk sorunun cevabı ikinci sorunun cevabından önce bulunacaktır ve bu böyle devam edecektir.

Cümle sonlarını eşleştirmek, bir cümle içindeki ana fikirleri anlama becerinizi değerlendirir.

Cümle Tamamlama

 Bu cümle tamamlama soru tipinde, okuma metninden alınan cümleleri tamamlamalısınız. Talimatlar, cevabınızda kaç kelime veya sayı kullanmanız gerektiğini açıkça belirtecektir. Örneğin 'NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage', 'ONE WORD ONLY' veya 'NO MORE THAN TWO WORDS'. Talimatlarda yer alan kelime sayısından fazlasını yazarsanız puan kaybedersiniz. Sayılar rakamlar veya kelimeler kullanılarak yazılabilir. Tireli kelimeler tek kelime olarak sayılır. Sorular, pasajdaki bilgilerle aynı sıradadır. Yani, bu gruptaki ilk sorunun cevabı, ikinci sorunun cevabından önce bulunacaktır ve bu böyle devam edecektir. Cümle tamamlama, ayrıntıları veya belirli bilgileri bulma yeteneğinizi değerlendirir.

Özet, Not, Tablo, Akış Şeması Tamamlama

Özet tamamlama soru tipinde, size metnin bir bölümünün özeti verilecek ve metinden alınan bilgilerle özeti tamamlamanız istenecektir. Özet genellikle pasajın tamamından ziyade sadece bir kısmına atıfta bulunur.

Verilen bilgiler şu şekilde olabilir:

 • Metinle bağlantılı birkaç cümle (‘summary’ olarak adlandırılır)

 • Birkaç not (‘notes’ olarak adlandırılır)

 • Bazı hücreleri boş veya kısmen boş olan bir tablo (‘table’ olarak adlandırılır)

 • Bazı kutuların veya adımların boş veya kısmen boş olduğu, olaylar dizisini göstermek için oklarla birbirine bağlanmış bir dizi kutu veya adım (‘flow-chart’ olarak adlandırılır)

Cevapların metindeki sırayla aynı olması gerekmez. Ancak genellikle metnin tamamından ziyade bir bölümünden alınacaktır.

Bu soru türünün iki çeşidi vardır. Sizden aşağıdakileri yapmanız istenebilir:

 1. Metinden kelimeler seçme

 2. Bir yanıt listesinden seçim yapma 

Kelimelerin pasajdan seçilmesi gereken yerlerde, talimatlar cevaplarınızda kaç kelime veya sayı kullanmanız gerektiğini açıkça belirtecektir. Örneğin ‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage’, ‘ONE WORD ONLY’ veya ‘NO MORE THAN TWO WORDS’. İstenen kelime sayısından fazla yazmanız durumunda puan kaybedersiniz.

Sayılar rakamlar veya kelimeler kullanılarak yazılabilir. Tireli kelimeler tek kelime olarak sayılır. Cevapların bir listesinin verildiği durumlarda, bunlar çoğunlukla tek bir kelimeden oluşur. Soru türü genellikle kesin olgusal bilgilerle ilgili olduğundan, çoğunlukla açıklayıcı metinlerle birlikte kullanılır.

Bu soru türü metindeki bölümün ayrıntılarını ve/veya ana fikirlerini anlama becerinizi değerlendirecektir. Özet veya not içeren varyasyonlarda, belirli bir boşluğa uyacak kelime türünün farkında olmanız gerekecektir (örneğin, bir isim mi yoksa bir fiil mi gerekli, vb.)

Diyagram Tamamlama

 Bu soru tipinde, metinde yer alan bir açıklamayla ilgili olan bir diyagram üzerindeki etiketleri tamamlamanız gerekmektedir. Talimatlar, cevaplarınızda kaç kelime veya sayı kullanmanız gerektiğini açıkça belirtecektir. Örneğin ‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage’, ‘ONE WORD ONLY’ veya ‘NO MORE THAN TWO WORDS’. İstenen kelime sayısından fazla yazmanız durumunda puan kaybedersiniz. Sayılar, rakamlar veya kelimeler kullanılarak yazılabilir. Tireli kelimeler tek kelime olarak sayılır. Cevapların pasajda sırayla yer alması gerekmez. Ancak, genellikle metnin tamamından ziyade bir bölümünden alınacaktır.

Diyagram bir tür makineyi, bir binanın parçalarını ya da resimsel olarak temsil edilebilecek herhangi bir unsuru gösterebilir. Bu soru türü genellikle süreçleri anlatan metinlerle veya açıklayıcı metinlerle birlikte kullanılır.

Diyagram tamamlama, ayrıntılı bir açıklamayı anlama ve bunu bir diyagram şeklinde sunulan bilgilerle ilişkilendirme becerinizi değerlendirir.

Kısa Cevaplı Sorular 

Bu soru tipinde, bir soruya kısa bir cevap vermeniz istenmektedir. Genellikle metindeki ayrıntılar hakkında olgusal bilgilerle ilgili soruları yanıtlayacaksınız.

Cevaplarınızı metindeki kelimeleri veya sayıları kullanarak yazmalısınız. Talimatlar, cevaplarınızda kaç kelime veya sayı kullanmanız gerektiğini açıkça belirtecektir. Örneğin ‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage’, ‘ONE WORD ONLY’ veya ‘NO MORE THAN TWO WORDS’. İstenen kelime sayısından fazla yazmanız durumunda puan kaybedersiniz.

Sayılar, rakamlar veya kelimeler kullanılarak yazılabilir. Tireli sözcükler tek sözcük olarak sayılır. Sorular metindeki bilgilerle aynı sıradadır.

Kısa cevaplı sorular, metindeki kesin bilgileri bulma ve anlama becerinizi değerlendirir.

Sadece IELTS Reading sınavına tekrardan girebilir miyim?  

Evet, IELTS artık her girdiğiniz sınav için yalnızca bir bölümün tekrar alınmasına olanak sağlıyor. Yakın zamanda tam bir Bilgisayarlı IELTS sınavını tamamladıktan ve geçerli bir sınav merkezinden IELTS sınav puanınızı aldıktan sonra IELTS One Skill Retake için rezervasyon yaptırmaya hak kazanırsınız. IELTS One Skill Retake için ilk sınav tarihinizden sonraki 60 gün içerisinde bir tarihe rezervasyon yaptırmalısınız.