The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bir sınav yarışı söz konusu olduğunda, IELTS (Uluslararası İngilizce Dil Sınavı Sistemi) tartışmasız liderdir. Sonuçta, IELTS 140 ülkede yer alan sınav merkezleri sayesinde küresel bir ayak izine sahiptir ve dünya çapında 11.000'den fazla kurum tarafından tanınmakta ve güvenilmektedir. IELTS, TOEFL (Test of English as a Foreign Language- Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı) tarafından yakından takip edilmektedir. PTE (Pearson Test of English - Pearson İngilizce Sınavı) göreceli olarak yenidir.

Peki hangisi daha kolay: Bu soru bize sık sık sorulur. Ancak maalesef bu sorunun net bir cevabı yoktur. Hangisinin size daha uygun olduğunu iyi bir şekilde anlamak için farklı puanlama sistemlerini derinlemesine incelemek gerekir.

IELTS

Tartışmasız dünyanın en çok bilinen formatı olan IELTS sınavı, bir bant puanlama düzenine sahiptir. Puanlar 0 ile 9 arasında yer alan “bantlarda” verilir. Sınavın dört bölümünü oluşturan Reading, Listening, Writing ve Speaking'in her biri için genel puana ek olarak bir bant puanı verilir.

IELTS bant puanları her zaman en yakın 0,5'e kadar hesaplanır. Örneğin, 6.75'lik bir bant puanı, 7'ye yuvarlanır.

9'luk bir bant puanı, sınava giren kişinin akıcı ve doğru bir şekilde konuşabilen uzman bir İngilizce konuşanı olduğunu gösterir. 5 puan, İngilizce'ye temel düzeyde hâkim olduğu ve dilin karmaşıklığını henüz çözemediği anlamına gelir.

TOEFL

1964'te yapılmaya başlanan ve en eski sınav formatı olan TOEFL da reading, writing, listening ve speaking için puanlama yapar. Fakat, IELTS ile benzerliğinin sona erdiği nokta da burasıdır (IELTS'in 1980'de başlaması haricinde).

TOEFL sınavının her bölümü 0 ile 30 arasında puanlanmıştır ki bu, sınava giren bir kişinin potansiyel olarak toplamda 120 puan alabileceği anlamına gelir. IELTS'den farklı olarak, TOEFL puanınız en yakın 0,5'e yuvarlanmaz. Ancak, ham puanlar ve ölçülmüş puanlar mevcuttur.

Ham puanlar, her bölümde cevaplanan soru sayısı için elde edilen puanlardır. Diğer bir deyişle, örneğin 34 soru varsa ve bir öğrenci 30 tanesini doğru cevaplarsa, ham puanı 30 olur.

Ancak sonuç kağıdında gösterilen bu değildir - öğrencinin sonuç kağıdında gördüğü ölçülmüş puandır.

Neden ham ve ölçülmüş puan diye bir şey var? Bu durum, diğerlerinden biraz daha zor bir sınava girebilecek öğrenciler için bir eşitlik anlayışı sağlar. Rakiplerinden daha düşük puan alırlarsa, İngilizce becerilerinin yeterli olmadığı izlenimini uyandırır. Ölçülmüş puanlar, oyun alanını herkes için eşit bir hale getirmeye yardımcı olur.

Yani, sınava girenlerin avantajı açısından, final puanlarını en yakın 0,5'e yuvarlayan IELTS puanlama sistemi, TOEFL tarafından kullanılan ham ve ölçülmüş puan sistemine kıyasla bariz bir üstünlüğe sahiptir.

PTE

En yeni İngilizce dil sınavı olan PTE Academic, 2009'da piyasaya girdi. PTE puanlaması, kendi Global İngilizce Ölçeğine dayanmaktadır. 10 ile 90 puan arasında -90 en yüksek dil becerisini temsil eder- bir ölçekte puanlama yapar. Bu puanlama modelinin, öğrencilerin becerilerini kesin doğrulukla ölçmelerine olanak tanıdığı iddia edilmektedir.

IELTS'ten farklı olarak, genel puan dört beceriye ait bölümlerin ortalaması olarak hesaplanmaz - Reading, Listening, Writing ve Speaking. Bunun yerine, sözlü ve yazılı akıcılık, telaffuz, heceleme ve kelime bilgisi gibi hususlarda puanlama faktörleri mevcuttur. IELTS puanlama sisteminin basitliği ve şeffaflığı, belki de sınava girenlerin PTE yerine IELTS'i seçmelerinin nedenlerinden biridir.

Puanlama sisteminin yanı sıra, İngilizce yeterlilik sınavı için rezervasyon yaparken düşünülmesi gereken başka faktörler de mevcuttur.

Kağıt mı bilgisayar mı?

PTE ve TOEFL tamamen bilgisayar tabanlıdır, ancak IELTS size bilgisayar ve kağıt arasında bir seçim yapmanıza olanak sağlar. Bu seçim şansı, cevaplarını yazmak için klavye yerine kalem kullanmanın daha rahat olduğunu düşünen bazı sınav katılımcıları için özellikle önemlidir.

Gerçek kişi mi robot mu?

Speaking bölümü, diğer üç sınava kıyasla büyük farklılıklar gösterir.

IELTS sınavında, konuştuğunuz İngilizceniz, özel bir odada gerçek bir kişi tarafından yüz yüze değerlendirilir. Bu da net olmayan bir şey olması durumunda, sınav görevlisine soru sorabileceğiniz anlamına gelir. IELTS sınavında, farklı geçmişlere sahip insanlarla çalışmak için eğitilmiş olmalarından dolayı bir sınav görevlisinin aksanınızı anlamaması konusunda endişe etmenize gerek kalmaz.

PTE ve TOEFL sınavının speaking bölümünde, diğer sınav katılımcılarının da aynı şeyi yapacağı bir odanın içinde, bir mikrofon vasıtasıyla bir robotla konuşacaksınız. Sorular ve talimatlar önceden kaydedilecektir. Daha insani/kişiselleştirilmiş bir etkileşimi tercih ediyorsanız, IELTS sınavı sizin için daha uygun olabilir.

Soru türleri

TOEFL, Çoktan Seçmeli sorular sorarken, IELTS ve PTE hem kısa yanıtlı hem de çoktan seçmeli soruların bir kombinasyonuna sahiptir.

---

İşte bu kadar. Bir test formatı seçmek, tamamen başkalarının yanında ne kadar rahat olduğunuz ve nasıl çalıştığınızla alakalıdır. Bu yazının karar vermenizi kolaylaştıracağını umuyoruz. Sizin için en iyisini diliyoruz!