The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Speaking ve IELTS Writing sınavlarında yapılacak öncelikli şeylerden birisi de görüşlerinizi haklı çıkartmaktır. Daha yüksek bir puan hedefi için, fikirlerinizi geliştirip geniş bir ölçekte sunmanızı sağlayacak bu yaklaşım oldukça önemlidir. Bunu yapmanın yollarına bazı örnekler eşliğinde bir göz atalım.

Bir eğilimin veya sorunun nedenleri

Bazen olumlu veya olumsuz bir olgu içeriğine bağlı olmaksızın belirli bir sorunun nedenine ilişkin fikriniz sorulabilir. Biraz eksikleri olan bir yanıt:

Sınav görevlisi: Bu günlerde şehirler neden bu kadar kalabalık?

Aday: Bunun nedeni kırsal kesimdeki insanların genel olarak daha kapsamlı iş veya eğitim fırsatı arayışı içerisinde olmasıdır.

Aday bu cevabında soruyu yanıtlamış olsa da 7-8 puan bandına ulaşmak istiyorsa daha destekli bir cevap verebilirdi.

Daha fazla gerekçeye sahip bir başka yanıt:

Sınav görevlisi: Bu günlerde şehirler neden bu kadar kalabalık?

Aday: Bunun nedeni kırsal kesimdeki insanların genel olarak daha kapsamlı iş veya eğitim fırsatı arayışı içerisinde olmasıdır. Bu duruma yol açan, hava sorunları ile mücadele etmek, tarımsal geçimin zor olması ve sıkı çalışmalarına rağmen gelirlerin azlığı gibi sebeplerdir. Ek olarak, kırsal kesimlerdeki eğitim merkezleri şehirlerdeki kadar destek görmemektedir. Ebeveynlerin, çocuklarının geleceği için en ideal koşulların bu olduğunu düşündükleri araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır.

Kaçınılması gereken son bir şey, sorudaki fikrinizi cevabınızın hem başında hem de sonunda tekrarlamaktır. Yapılmaması gerekenlere bir örnek:

Sınav görevlisi: Bu günlerde şehirler neden bu kadar kalabalık?

Aday: Bunun nedeni kırsal kesimdeki insanların genel olarak daha kapsamlı iş veya eğitim fırsatı arayışı içerisinde olmasıdır. Bu arayış onlara gelecekte çok yardımcı olabilir, bu yüzden şehirler günümüzde bu kadar kalabalık hale gelmektedir.

Buradaki derecelendirilebilecek içerik oldukça azdır. Bu şekilde tekrarlara yer vermek konuyu geliştirmekten ve detaylandırmaktan aciz olduğunuzu gösterir.

Örneklendirme

Örnek kullanımı, IELTS Speaking veya IELTS Writing sınavında görüşlerinizi genişletmek ve desteklemek için ideal bir yoldur ancak sorunun türüne bağlı olarak düzgün örnek kullandığınızdan emin olmalısınız. IELTS Speaking sınavının 1. Ve 2. Kısımlarında sorulara kişisel örnekler vermek uygun görülebilir ancak IELTS Speaking sınavının 3. Kısmında ve IELTS Writing sınavının 2. Kısmında kişisellikten uzak örnekler vermek daha faydalı olacaktır.

Speaking sınavının 3. Kısmına benzer bir örneğe bakalım:

Sınav görevlisi: Toplu taşıma ücretsiz olmalı mı?

Aday: Benim bu olaya karşı görüşüm bu durumun kişinin çalışma durumundan bağımsız değerlendirilemeyeceği. Tam zamanlı çalışan bir kişi, imkanları olduğu için masraflarını karşılamalıdır. Benim durumuma gelecek olursak, tam zamanlı bir üniversite öğrencisiyim ve ailem bana yeterince destek olma konusunda zorlandığından, yarı zamanlı bir iş bulmam da derslerimi aksatacağından dolayı bu durumun bana çok faydası dokunacaktır.

Kişisel örneklerin dışına çıkarsanız daha geniş bir dağarcık kullanmanız daha olasıdır. Ayrıca, IELTS Speaking sınavının 3. Kısmında, sınav görevlisi sizden kişisel durumlara değinmekten kaçınmanızı ve daha genel olarak konuşmanızı isteyebilir. Alternatif bir yaklaşım olarak kişisel örneğinizi kullanıp bunu kişisel olmayan şekilde düzenleyebilirsiniz. Örneğin:

Sınav görevlisi: Toplu taşıma ücretsiz olmalı mı?

Aday: Benim bu olaya karşı görüşüm bu durumun kişinin çalışma durumundan bağımsız değerlendirilemeyeceği. Tam zamanlı çalışan bir kişi, imkanları olduğu için masraflarını karşılamalıdır. Tam zamanlı üniversite öğrencileri söz konusu olduğunda, bu durum birçoğuna potansiyel olarak çok yardımcı olacaktır çünkü ebeveynleri onlara yeterli desteği vermekte zorlanabilir. Bunun yanı sıra, bütün giderleri karşılamak için yarı zamanlı bir işte çalışmak öğrencilerin derslerini aksatacak durumlara yok açabilir.

2. Kısımdaki makalenizdeki örneklere gelirsek, kişisellikten uzak kalındığına emin olmak da iyi bir fikirdir. Ayrıca, gerçeğe dayanmayan istatistiklerden uzak durun. Açıkça uydurulmuş bir şey yerine genel örneklemelerde bulunarak dağarcığınızı göstermek önemlidir. Yukarıdaki benzer konuya bir göz atalım:

Soru:Toplu taşıma ücretsiz olmalı mı?

Yanıt: bu durum kişinin çalışma durumundan bağımsız değerlendirilemez. Tam zamanlı çalışan bir kişi, imkanları olduğu için masraflarını karşılamalıdır. Tam zamanlı üniversite öğrencileri söz konusu olduğunda, bu durum birçoğuna potansiyel olarak çok yardımcı olacaktır çünkü ebeveynleri onlara yeterli desteği vermekte zorlanabilir. New York Times bir araştırmasında, öğrencilerin %84’ünün toplu taşıma ücretlerini ödeyebilmek için yarı zamanlı işlerde çalıştıklarını iddia etti. Bu sebeple, …

Bu örneğin yazar tarafından uydurulduğu açıktır. Sınav görevlisi bunu ezberlenmiş bir yanıt veya kişisel görüş olarak değerlendirebilir ve bu durum da potansiyel puan kayıplarına yol açabilir.