The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Daha önce girdiğim İngilizce sınavlarından farkı nedir?

IELTS, dört beceriyi ölçen bir İngilizce dil sınavıdır, fakat soruların içeriği ve formatı sınavdan sınava değişiklik göstermektedir. Yüksek puan almanın en iyi yolu körü körüne çalışmak değil, IELTS sınavının benzersiz içeriğini ve formatını anlayarak öncesinde iyi şekilde hazırlanmaktır.

Sorular kağıt ve bilgisayar arasında farklılık gösteriyor mu?

Hayır. Seçtiğiniz yöntem gözetmeksizin, sınav içeriği, sınav süresi, soru çeşitleri, yüz yüze speaking sınavı, puanlama kriterleri ve transkript aynıdır. İhtiyaçlarınıza uygun olan yöntemi seçebilirsiniz.

Sınavların sırası nedir?

Kağıt üzerinde IELTS: Writing, Reading, Listening (PM: Speaking sınavı)

Bilgisayarlı IELTS: Listening, Reading, Writing, Reading (AM veya PM: Speaking sınavı)


Listening (yaklaşık 30 dakika)

Sorular Academic ve General Training için aynıdır.

Dört bölüme ayrılmıştır. Ses yalnızca bir kez dinletilecektir. Ses yalnızca bir kez dinletilecek ve karakterler ile anadil konuşmacılarının aksanları arasında çeşitli konuşmaları kapsayacaktır.

Bölüm 1: Günlük yaşamda iki kişinin arasında geçen konuşmalar (örneğin, konaklama rezervasyonu).

Bölüm 2: Günlük yaşamda geçen monologlar (örneğin, yerel tesislerin tanımlanması veya bir konferans için yemek planının açıklanması).

Bölüm 3: Bir eğitim veya öğretim ortamında en fazla dört kişi arasında geçen konuşmalar (örneğin, bir ödevi tartışan bir profesör ve öğrenciler veya bir projeyi planlayan bir grup).

Bölüm 4: Akademik bir konu üzerine gerçekleşen bir monolog (örneğin, üniversitede gerçekleşen bir ders).

Speaking (yaklaşık 11-14 dakika)

Sorular Academic ve General Training için aynıdır.

Sınav görevlisi ile özel bir odada bire bir görüşeceksiniz.

Speaking sınavı üç bölümden oluşmaktadır.

Bölüm 1: Kendini Tanıtma ve Mülakat (4-5 dakika)

Sınav görevlisi kendini tanıtacak, pasaportunuzu kontrol edecek ve kimliğinizi doğrulayacaktır. Sınav görevlisi genel konular (aile, iş, araştırma, ilgi alanları vb.) ile ilgili genel sorular soracaktır.

Bölüm 2: Speaking (3- 4 dakika)

Sınav görevlisi size bir görev kartı verecek ve hazırlanmanız için size bir dakika verilecektir. Görev kartında, konuşmanızda kullanabileceğiniz belirli bir konu ve noktalar olacaktır. Not alabilmeniz için size bir kalem ve kağıt verilecektir. Hazırlık süresi bittikten sonra size verilen konu hakkında konuşmak için bir veya iki dakikanız olacaktır. Sınav görevlisi, daha sonra size bir veya iki soru soracaktır.

Bölüm 3: Tartışma (4- 5 dakika)

Sınav görevlisi Bölüm 2'deki konuyla ilgili sorular yöneltecektir. Adaylara, genel konuları ve düşünceleri tartışma fırsatı verilecektir.

Reading (60 dakika)

▶ Academic

Üç bölüme ayrılmış olup, her bölüm uzun bir metin içermektedir.

Reading sınavındaki tüm metinler gerçek kitaplardan, dergilerden ve gazetelerden alıntılardır. Konular uzmanlık gerektiren konular değil, uzmanlık bilgisi olmayan genel halka yönelik olan konulardır. Konular profesyoneller için değil, uzmanlık bilgisine sahip olmayan genel halk içindir ve akademik konuların çok çeşitli olması sebebiyle, iyi bir puan almak için herhangi bir uzmanlık bilgisi gerekli değildir. Reading sınavı pasajları, üniversiteye ya da yüksek lisansa giden veya çalışmak isteyen adaylar için de uygundur.

Reading sınavı metinlerinin türü, tanımlayıcı ve gerçekçiden çıkarımsal ve analitiğe kadar değişkenlik gösterebilir. Metinler tablolar, şemalar ve çizimler gibi sözlü olmayan öğeler de içerebilir. Metin teknik terimler içeriyorsa, kısaca bir açıklaması yapılacaktır.

▶ General Training

Bölüm 1: Sorular iki veya üç kısa gerçekçi pasajdan oluşacaktır. Bunlardan biri, birkaç cümlenin karışımı olacaktır (örneğin, bir otel reklamı, konu ile alakalı 6-8 kısa cümleden oluşacaktır). Konu, İngilizce konuşulan bir ülkedeki günlük yaşamla alakalıdır.

Bölüm 2: İşle alakalı konulara (örneğin, başvuru, şirket politikaları, ücretler ve çalışma koşulları, işyeri tesisleri, personel gelişimi ve eğitimi) odaklanan iki kısa pasajdan meydana gelmektedir.

Bölüm 3: Genel bir konu ile alakalı, nispeten uzun ve karmaşık bir metinden oluşur. Tüm bölümler gerçek hayattaki ilanlardan, reklamlardan, şirket rehberlerinden, resmî belgelerden, kitaplardan, dergilerden, gazetelerden vb. alıntılardır.

Soru Türleri:

  • Çoktan seçmeli sorular

  • Tanımlayıcı bilgi

  • Başlık seçimi

  • Bilgi ve içerik eşleştirme

  • Bölümlerin, özetlerin vb. bitirilmesi

Writing (60 dakika)

Academic

Makale iki bölümden oluşmaktadır. Görev 1 ve Görev 2'ye verdiğiniz cevaplar akademik, yarı resmi ve doğal bir üslupla yazılmalıdır.

Görev 2: Bir fikir, konu veya sorun hakkında bir makale yazmanız istenecektir. Konular, lisans veya lisansüstü eğitim almak veya bir meslek sahibi olmak isteyen adayların kolaylıkla anlayabileceği genel güncel olaylardır.

▶ General Training

İki bölümden oluşmaktadır. Konu, genel güncel olaylardır.

Görev 1: Belirli bir durum için bilgi talep eden veya bir durumu açıklayan bir yazı yazmanız istenecektir. Yazı kişisel, yarı resmi veya resmi tarzda olabilir.

Görev 2: Bir fikir, konu veya problem hakkında bir kompozisyon yazmanız istenecektir. Deneme, Academic Writing Görevi 2'den daha kişisel ve daha az resmi olacaktır.


Örnek Sınav

IELTS soru formatına alışmanız adına bir deneme sınavına girmenizi tavsiye ederiz. Bu sınavda, gerçek testten önce görebilmeniz için örnek sorular verilmiştir.

IELTS Destek Araçları

IELTS destek araçları, sınav formatını, her bir bölümün ne kadar sürdüğünü, soruları nasıl yanıtlayacağınızı ve sınava nasıl hazırlanacağınıza dair önerileri anlamanıza yardımcı olacaktır.

Alıştırma Araçları

Soru biçimini öğrendikten sonra alıştıma yapmaya geçebilirsiniz. Özellikle kendi başınıza öğrenmesi zor olan writing, reading ve speaking'te, puanınızı yükseltmenize yardımcı olacak geri bildirimler almak için alıştırma yapabilir ve cevaplarınızı gönderebilirsiniz.

Resmi IELTS deneme sınavına girin

"IELTS Progress Check" bilgisayarlı deneme sınavına evinizde girebilirsiniz. Gerçek sınavın yaklaşık beşte biri fiyatına, dört becerinin tamamının sorularını yanıtlayabilir ve beş iş günü içinde tahmini bir bant puanı ile geri bildirim alabilirsiniz.

Görev 1: Size şemalar, tablolar ve şekiller verilecek ve bilgileri kendi cümlelerinizle özetlemeniz ve açıklamanız istenecektir. Sizden verileri seçip karşılaştırmanız, bir süreci açıklamanız, bir nesneyi tanımlamanız veya bir şeyin nasıl çalıştığını açıklamanız istenecektir.