General Training Reading sınavı üç bölümden ve 40 sorudan oluşur. Günlük yaşamda karşılaşabileceğiniz durumlara, iş başvurusu gibi işle ilgili sorunlara ve genel ilgi alanlarına hitap eden konulara odaklanır. Her bölümdeki alıntılar kitap, dergi, gazete, duyuru, reklam, şirket kitapçıkları ve kılavuzlardan alınmıştır.

Birinci bölüm, toplumsal hayata katılma becerilerinizi inceler. Sorular, İngilizce konuşulan bir ülkede günlük yaşamdan alınan kısa metinlerle ilgilidir. Bunlar duyuru, reklam veya zaman çizelgeleri olabilir.

İkinci bölüm, iş yerinde varlığınızı sürdürme becerilerinizi inceler. Buradaki metinler iş tanımı, sözleşme, personel geliştirme ve eğitim kılavuzlarının yanı sıra ücret ve iş yeri koşulları belgelerinden alınır.

Üçüncü bölüm, genel ilgi alanlarıyla ilgili uzun ve daha karmaşık bir metin içerir. Metinler gazete, dergi veya kitaplardan alınmış olabilir.

IELTS sınavının Reading bölümü ana fikirleri, ayrıntıları, çıkarımları ve ima edilen anlamları ne kadar iyi anlayabildiğinizi inceler. Ayrıca, bir tartışmanın gelişimini takip etme, yazarın fikrini, yaklaşımını ve amacını fark etme yeteneğinizi de değerlendirir.

IELTS’e sorun

Ask IELTS

Sınava kendi kalemimi ve kağıdımı getirebilir miyim?

Hem kağıt üzerinden hem de bilgisayarlı IELTS sınavlarında, sınavın güvenliğini korumak adına dışarıdan kağıt getiremezsiniz.


Kurşun/uçlu kalem, silgi ve kalemtıraş getirebilirsiniz. Ayrıca, şeffaf ve etiketi çıkarılmış şişede su ve dezenfektan da getirebilirsiniz.


IDP IELTS sınav merkezleri size peçete, kalem, silgi, kalemtıraş, dezenfektan ve kolonya temin edecektir.

Daha fazla bilgi edinin