The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bizler de bu seri ile sizlerin bu yapıları kullanabilmesi için bazı alıştırma örnekleri sunacağız. Böylece sınav gününde bu kalıpları kullanırken kendinizi daha güvende hissedececeksiniz. Hazır olduğunuzda, egzersizleri tamamlamak için bir word belgesi açın (veya bir kağıt kalem alın) ve görevleri sırayla uyguladığınızdan emin olun. Bitirdikten sonra, cevaplarınızı kontrol etmek için cevap anahtarı/model cevap bölümüne bakabilirsiniz.

Görev 1

Cümleleri tamamlamak için doğru seçeneği bulun.

1. All the music in those albums _______________ by famous artists.

a. was composed and produced

b. were composed and produced

2. Someone _______________ my passport and gave it to the security guard.

a. was found

b. had found

3. A lot of people _______________ since the start of the outbreak.

a. are fired

b. have been fired

4. My classmates and I believe that a lot of time _______________ on reviewing the same vocabulary over and over.

a. is wasted

b. has wasted

5. They said the book _______________ by the end of the year.

a. has been published

b. will be published

Görev 2

Cümleleri parantez içindeki fiillerin edilgen hali ile tamamlayınız. Mümkünse kısaltmaları kullanın.

1. I don't have my phone on me at the moment. It _______________ (repair).

2. The article seemed outdated. I’m not sure when _______________ (it/write).

3. I went in for an interview last week, but I _______________ (not contact) yet.

4. To our surprise, his car wasn’t in the parking lot. It _______________ (steal).

5. English _______________ (not teach) at the school I went to as a child.

Görev 3

Uygun olan cümleleri pasif sese çevirerek aşağıdaki paragrafı geliştirin.

‘The diagram illustrates the way in which people produce olive oil. Initially, farmers harvest the olives from trees and take them to a washing machine where they rinse the olives in cold water. A conveyor belt then transfers the olives to a grinding machine. During this stage, the grinding machine removes the olive stones so that it can safely ground the olives into a paste.’

(Diyagram, insanların zeytinyağı üretme şeklini gösterir. Öncelikle, çiftçiler zeytinleri ağaçlardan toplar ve onları bir çamaşır makinesine götürür. Daha sonra zeytinler burada soğuk suyla yıkanır. Ve bir konveyör bantı zeytinleri öğütme makinesine aktarır. Bu aşamada, öğütme makinesi zeytin çekirdeklerini çıkarır. Böylece zeytinler güvenli bir şekilde ezilerek hamur haline gelir.)

Pasif yapının yazılı olarak daha sık kullanıldığını sakın unutmayın. IELTS Writing Task 1'de, bir diyagramı açıklamanız gerekirse, muhtemelen pasif sesi daha sık kullanacaksınız. Eğer bu konuda daha fazla pratiğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, online diyagramları araştırın ve pasif yapıyı kullanarak pratiğinizi arttırmaya çalışın.

Görev 1 Cevap Anahtarı

1. a - All the music in those albums was composed and produced by famous artists.

2. b - Someone had found my passport and gave it to the security guard.

3. b - A lot of people have been fired since the start of the outbreak.

4. a - My classmates and I believe that a lot of time is wasted on reviewing the same vocabulary over and over.

5. b - They said the book will be published by the end of the year.

Görev 2 Cevap Anahtarı

1. I don’t have my phone on me at the moment. It is being/getting repaired.

2. The article seemed outdated. I’m not sure when it was written.

3. I went in for an interview last week, but I haven’t been contacted yet.

4. To our surprise, his car wasn’t in the parking lot. It had been stolen.

5. English wasn’t taught at the school I went to as a child.

Görev 3 Cevap Anahtarı

The diagram illustrates the way in which olive oil is produced. Initially, the olives are harvested from trees by farmers and taken to a washing machine where they are rinsed in cold water. The olives are then transferred to a grinding machine via a conveyor belt. During this stage, the olive stones are removed so that the olives can be safely ground into a paste.

Bu paragrafın örnek bir cevap olduğunu ve sadece bir kılavuz olarak tasarlandığını unutmayın. Aynı paragrafın başka varyasyonları da bulunmaktadır.

IELTS sınavınızda iyi şanlar!