Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: IDP EDUCATION DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Harbiye Mah.Cumhuriyet Cad. Kahan Apt No:40 K:4  34367 Şişli/İstanbul

IDP EDUCATİON DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca IELTS sınavına hazırlık eğitimi ve Şirket amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, potansiyel hizmet alıcısı kişileri, çalışan adaylarımızı, çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı, platform kullanıcılarımızı ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik Bilgileri

 2. İletişim Bilgileri

 3. Lokasyon Bilgileri

 4. İşlem Güvenliği Bilgileri

 5. Aile Bireylerine Ait Bilgiler

 6. Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip Bilgileri

 7. Mali Bilgiler

 8. Özlük Bilgileri

 9. Eğitim Bilgileri

 10. Özel Nitelikli Verileri

 11. Diğer Veriler

Veri KetogorisiKimlik Bilgileri
Açıklama Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Kimden toplanır?Kimlik bilgilerini; çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, potansiyel hizmet alıcısı kişilerden, platform kullanıcılarımızdan, İş Ortaklarımızdan ve ziyaretçilerimizden toplamaktayız.
İçerikİsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, uyruk, medeni durum, doğum tarihi, doğum yeri, pasaport numarası, ehliyet numarası, araç ruhsat bilgileri, nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi, pasaport fotokopisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacıÇalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız. Müşterilerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla, ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, denetim süreçleri için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız. Platform kullanıcılarımızdan kimlik bilgilerini hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız. Ziyaretçilerimizin kimlik bilgilerini bina giriş-çıkışlarında güvenliğin sağlanması amacıyla ve ileride kurulabilecek hizmet ilişkisi sebebiyle toplamaktayız. İş Ortaklarımızın kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla, faturaların düzenlenmesi, denetim süreçleri, ortak iş takibi gibi ticari gereklilikler ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri Kategorisiİletişim Bilgileri
AçıklamaKişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.
Kimden toplanır?Kimlik bilgilerini; çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, potansiyel hizmet alıcısı kişilerden, platform kullanıcılarımızdan, İş Ortaklarımızdan ve ziyaretçilerimizden toplamaktayız.
İçerikElektronik posta adresi, ikametgâh adresi, posta adresi, işyeri adresi, işyeri ismi ve unvanı, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, diğer telefon ve fax numarası gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacıÇalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız. Müşterilerimizin iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla, ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, denetim süreçleri için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız. Platform kullanıcılarımızdan iletişim bilgilerini hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız. Ziyaretçilerimizin iletişim bilgilerini bina giriş-çıkışlarında güvenliğin sağlanması amacıyla ve ileride kurulabilecek hizmet ilişkisi sebebiyle toplamaktayız. İş Ortaklarımızın iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla, faturaların düzenlenmesi, denetim süreçleri, ortak iş takibi gibi ticari gereklilikler ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince iletişim bilgilerini toplamaktayız.
Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri KategorisiLokasyon Bilgileri
Açıklamaİlgili kişinin bulunduğu yer bilgisidir.
Kimden toplanır?Lokasyon bilgileri çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, potansiyel hizmet alıcısı kişilerden, platform kullanıcılarımızdan, İş Ortaklarımızdan ve ziyaretçilerimizden toplamaktayız.
İçerik Ev adresi, iş adresi, Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacıÇalışan adaylarımızın lokasyon bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın lokasyon bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız. Müşterilerimizin lokasyon bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla, ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, denetim süreçleri için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız. Platform kullanıcılarımızdan lokasyon bilgilerini hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız. Ziyaretçilerimizin lokasyon bilgilerini bina giriş-çıkışlarında güvenliğin sağlanması amacıyla ve ileride kurulabilecek hizmet ilişkisi sebebiyle toplamaktayız. İş Ortaklarımızın lokasyon bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla, faturaların düzenlenmesi, denetim süreçleri, ortak iş takibi gibi ticari gereklilikler ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de lokasyon bilgileri toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri Kategorisiİşlem Güvenliği Bilgileri
Açıklama Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verilerdir
Kimden toplanır? İşlem Güvenliği bilgileri çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, potansiyel hizmet alıcısı kişilerden, platform kullanıcılarımızdan toplamaktayız.
İçerikIP adresi, Login/Kullanıcı adı ve web cookieleri gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Çalışanlarımızın İşlem Güvenliği işin yürütülmesi ve bilgi güvenliği kapsamında toplamaktayız. Müşterilerimizin İşlem Güvenliği bilgilerini IELTS sınav hizmetini yerine getirmek için, sınav süreçleri için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız. Platform kullanıcılarımızdan İşlem Güvenliği bilgilerini hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve işin yürütülmesidir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de İşlem Güvenliği bilgileri toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri KategorisiAile Bireylerine Ait Bilgiler
Açıklama İlgili kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.
Kimden toplanır? Aile bireylerine ait verileri müşterilerimizden ve çalışanlarımızdan toplamaktayız.
İçerikAile bireylerinin ismi, soy ismi, cinsiyeti, T.C. kimlik numarası, medeni durum bilgisi, çocuk sayısı, eğitim durumu, gelir durumu ve mali bilgileri, iletişim bilgileri, evlilik cüzdanı fotokopisi, çocukların doğum belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Çalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgileri çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız. Müşterilerimizin aile bireylerine ait bilgileri tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla, ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, denetim süreçleri için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de aile bireylerine ait bilgileri toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin, acil durumlarda iletişime geçmek gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri KategorisiKimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip Bilgileri
AçıklamaAçıklama İlgili kişinin şifreleri, CCTV Kayıtları, Fiziki Erişim ve Giriş Çıkış Kayıtları gibi kişisel verilerdir.
Kimden toplanır? Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip verilerini müşterilerimizden, çalışanlarımızdan ve ziyaretçilerimizden toplamaktayız.
İçerikKimlik doğrulama, güvenlik ve takip verileri kapsamında toplanan veriler; kişinin şifreleri, CCTV Kayıtları, Fiziki Erişim ve Giriş Çıkış Kayıtları, görsel ve işitsel kayıtlar gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Çalışanlarımızın Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip verilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz, reklam ve pazarlama ile güvenlik kapsamında toplamaktayız. Müşterilerimizin Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip verilerini sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, reklam ve pazarlama amacıyla, denetim süreçleri için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız. Ziyaretçilerimizin Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip verilerini reklam ve pazarlama amacıyla, denetim süreçleri için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkidir. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin, reklam, pazarlama veya güvenlik gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri KategorisiMali Veriler
Açıklama Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.
Kimden toplanır? Mali bilgileri, çalışanlarımızdan ve müşterilerimizden toplamaktayız.
İçerikBanka hesap bilgileri, banka kartı bilgileri, kredi kartı bilgileri, imza sirküleri, gelir bilgileri, bordro bilgileri, asgari gelir indirimi bilgileri, engelli vergi mükellefiyeti hakkında bilgiler, maaş haczi gibi mali kesintilere ilişkin kayıtlar gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Çalışanlarımızın mali bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız. Müşterilerimizin mali bilgilerini ise tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla, ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, reklam ve pazarlama amacıyla, denetim süreçleri için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mali bilgileri toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin, işbirliği yaptığımız banka veya diğer finansal kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dahil etmek gibi amaçlarla mali bilgileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri Kategorisi Özlük Verileri
Açıklamaİş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.
Kimden toplanır?Özlük verilerini, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan toplamaktayız.
İçerikPozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, özgeçmiş, eğitim durumu, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, işe giriş sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, eski hükümlü raporu, idari ve yıllık izin bilgileri, diğer sağlık raporları, fotoğraf, video, sigorta verileri, askerlik durum bilgisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Çalışan adaylarımızın özlük verilerinin başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız. Çalışanların özlük verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. tabi olduğumuz mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında ve meşru menfaatlerimiz gereği toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de özlük bilgileri toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin, çalışanları uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri KategorisiEğitim Bilgileri
AçıklamaSözleşmesel ilişki kapsamında verilecek hizmetin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.
Kimden toplanır?Eğitim verilerini müşteri, çalışan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.
İçerikPozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, özgeçmiş, eğitim durumu, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, adli sicil kaydı, diğer sağlık raporları, fotoğraf, sigorta verileri, askerlik durum bilgisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacıMüşterilerimizin eğitim bilgilerini sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, reklam ve pazarlama amacıyla, denetim süreçleri için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın ve çalışan adaylarının eğitim verilerini ise tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla, ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, reklam ve pazarlama amacıyla, denetim süreçleri için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de eğitim verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri KategorisiÖzel Nitelikli Veriler
AçıklamaSözleşmesel ilişki kapsamında verilecek hizmetin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.
Kimden toplanır?Özel nitelikli verileri müşteri, çalışan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.
İçerikDini inanç bilgileri, sağlık ile ilgili veriler, sabıka kaydı ilgili veriler, biyometrik verilerdir.
Verinin toplanma amacı Müşterilerimizin özel nitelikli verilerini sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve güvenlik amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın ve çalışan adaylarının özel nitelikli verilerini ise tabi olduğumuz mevzuat gereği ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi ve güvenliğin sağlanması nedeniyle de özel nitelikli verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri KategorisiDiğer Veriler
AçıklamaŞirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.
Kimden toplanır?Bu verileri; müşterilerimizden toplamaktayız.
İçerikSınav sonucu, Referans ve Niyet Mektubu gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Müşterilere ait bu bilgiler aramızdaki sözleşmesel ilişki kapsamında verdiğimiz hizmet amacıyla toplanmaktadır.
Verinin toplanmasının hukuki nedeniBenimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin, verilen hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılır.

Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılır.

Etkinlikler ya da konferanslarda, ilgili kişilerin izniyle ad ya da e-posta adresi gibi çevrimiçi kayıt formları aracılığıyla toplanan bilgiler, pazarlama amacıyla etkinlik ya da konferans sponsorları ile paylaşılabilir.

Bunun dışında, kişisel verileriniz, yurtiçi ve yurtdışındaki İş Ortakları ve Tedarikçiler (Mali Müşavirler, Vize Aracı Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Yurtdışı Transfer ve Konaklama Şirketleri) resmi kurumlar ( Üniversiteler, Konsolosluklar, diğer hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu,

 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve

 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) da izninin bulunduğu

hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Bazı IDP Education, IT sistemleri ve verileri Avustralya ya da Birleşik Krallık dışındaki ülkelerde sunuculara ev sahipliği yapar ve bilgileriniz faaliyetlerimizin bir parçası olarak bu sunuculardan birine gönderilebilir.

IDP Education, aldığı verileri saklayabilir ya da aşağıdaki ülkelere (Türkiye’ye ek olarak) gönderebilir:

 • Avustralya

 • Birleşik Krallık

 • Almanya

 • Hindistan

 • İrlanda

 • Singapur

 • Hong Kong

 • Birleşik Devletler

Bu bilgiler yalnızca hizmetlerimizi sağlamak için gerektiği şekilde saklanır ve erişilir. Verileri yurtdışı sunucularına ilettiğimiz durumlarda, veriler yetkisiz erişime karşı kullanım kısıtlamalarına ve güvenlik önlemlerine tabidir.

Yurtdışı alıcılarına iletilen bilgiler, ilgili hizmetleri sağlamak için bize verdiğiniz bilgilerden oluşur. Bu aydınlatma metnine binaen vermiş olduğunuz açık rızanız ile kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilen ilgili yurtdışı alıcılarına vermemizi kabul etmiş olursunuz. IDP Education, sözleşmelerindeki standart koruma hükümleri ile IDP Grubu Veri Transferi sözleşmesi dahil kişisel bilgilerinizin aktarımı için yeterli önlemlerin alındığından emin olmak için gerekli adımları atar.

Kişisel bilgilerinizi, Türkiye dışındaki eğitim kurumlarına, yurtdışı vize acenteleri, IELTS sınav merkezleri, meslek kuruluşları ve ticari kuruluşlar ya da düzenleyici kurumlar gibi yurtdışında bulunan alıcılara, ilgili kurumlarda öğrenim için başvuru yaptığınızda ya da doğrulama amacıyla gerektiğinde aktarabiliriz. Bu yurtdışı alıcıların bilgileri, başvurduğunuz ya da doğrulamanın gerekli olduğu belirli kurumlara bağlı olacaktır.

IELTS sınavı hizmetini sağlamak amacıyla yurtdışındaki alıcılara açıklanan bilgi diğer yurtdışı IELTS ortaklarına(British Council ve Cambridge) da aktarılabilecektir. Bu alıcılar, Birleşik Krallık merkezli tüzel kişiler olduğundan Veri Koruma Kanunu’na tabidir. Yurtdışı alıcılara aktarılan veri, yetkisiz erişime karşı kullanım kısıtlamalarına ve güvenlik önlemlerine tabidir.

Örneğin, hizmetin yurt dışındaki bir firma aracılığıyla sağlanması halinde sözleşmenin ifa edilebilmesi için ve söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için bilgilerin yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Bu sebeple, söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

 • Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini;

 • Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi kimlik fotokopisi ile Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. Kahan Apt No:40 K:4 34367 Şişli/İstanbuladresine göndererek,

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirket’e bizzat başvurarak, ıslak imzalı yazılı bir dilekçe aracılığıyla,

 • İlgili Kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden sizidinliyoruz@idp.com adresimize göndererek Şirket’e iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.