The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Academic Reading sınavı bir tartışmayı takip edebilme, bir yazarın fikrini, yaklaşımını veya amacını anlayabilme yeteneğiniz de dahil olmak üzere çok çeşitli okuma becerilerini değerlendirir. Ana fikirleri, ayrıntıları, düşünceleri ve ima edilen anlamları anlayabilecek kadar iyi okuyup okuyamadığınızı inceler. Ayrıntılara göz atma, inceleme ve ayrıntılı okumayı da kapsayan Reading bölümünde kavrama becerileriniz test edilir.

Academic Reading sınavı güncel kitap, günlük, gazete ve dergilerden alınan 3 uzun metinden oluşur. Bu metinler lisans veya yüksek lisans seviyesinde eğitim almanız veya İngilizce konuşulan bir ortamda çalışmak için başvurmanız durumunda karşılaşabileceğiniz konularla ilgilidir.

Academic Reading sınavında 40 soruyu yanıtlamanız gerekecektir. Bu sorular; cümle, özet, not, tablo ve akış şeması tamamlama ve kısa cevaplı soruların yanı sıra çoktan seçmeli sorular, bilgi veya bir yazarın görüşünü tanımlama, başlık, özellik ve cümle sonlarını eşleştirme sorularını da içerebilir.

undefined
play button

Ask IELTS