คุณสามารถเลือกที่จะสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์สําหรับทั้งการสอบ General Training และการสอบ Academic รูปแบบข้อสอบ, ประเภทคําถาม, เวลาที่จัดสรรให้กับส่วนทดสอบแต่ละส่วนและเนื้อหาจะเหมือนกันทั้งในการทดสอบแบบคอมพิวเตอร์และการทดสอบแบบกระดาษ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือประสบการณ์ในวันสอบของคุณ หากคุณเลือกที่จะทําการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องทําการสอบส่วนการอ่าน การฟัง และการเขียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ต้องพิมพ์คำตอบทั้งหมดในหน้าจอ นอกจากนี้คุณยังสามารถจดลงบนกระดาษจดบันทึกในระหว่างการสอบฟัง

การสอบพูด IELTS ยังคงเหมือนเดิม โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ การสอบพูดสามารถเลือกได้ว่าจะสอบก่อน หรือหลังจากการสอบอ่าน ฟัง และเขียน

การสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมาย ตัวอย่างเช่น ผลคะแนนของคุณจะออกเร็วขึ้นมาก ด้วย IELTS แบบคอมพิวเตอร์ ผลคะแนนของคุณจะพร้อมใช้งานภายใน 3 ถึง 5 วัน

สอบถามข้อมูล IELTS

ฉันสามารถจดบันทึกในระหว่างการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่

ได้ IELTS แบบคอมพิวเตอร์มีฟังก์ชันการบันทึกและไฮไลต์ คุณสามารถลองใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ในการสอบเพื่อให้คุ้นเคยได้ที่นี่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนบันทึกลงในใบรายละเอียดการเข้าสู่ระบบที่คุณได้รับเมื่อเริ่มต้นการสอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม