The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

คุณมีทางเลือกในการสอบ IELTS กับ IDP ในกว่า 60 ประเทศ และสถานที่สอบ 450 แห่งทั่วโลก ตั้งแต่จุดหมายปลายทาง เช่น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และแคนาดา ไปจนถึงแหล่งต้นทาง เช่น อินเดีย โคลอมเบีย และอินโดนีเซีย

ก่อนที่คุณจะสมัครสอบ IELTS เราจะช่วยให้คุณทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการสอบของเรา อย่างประเภทของการสอบ – เชิงวิชาการ (Academic) การฝึกอบรมทั่วไป (General Training) หรือทักษะชีวิต (Life Skills) และเอกสารใดบ้างที่คุณต้องเตรียมเพื่อใช้ในการสมัครสอบ

ประเภทในการสอบ IELTS

หากคุณวางแผนที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือต้องการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คุณจะต้องสอบ IELTS Academic หรือถ้าหากคุณต้องการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ทำงาน หรือย้ายไปอยู่ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ IELTS General Training อาจเหมาะสำหรับคุณ

ประเทศปลายทางที่คุณต้องการไปศึกษา ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐานจะมีผลต่อการเลือกประเภทของการสอบ IELTS เช่นเดียวกัน หากคุณต้องการไปสหราชอาณาจักร คุณอาจต้องสอบ IELTS แบบ UKVI โดยในที่นี้อาจเป็น IELTS UKVI Academic, IELTS UKVI General Training หรือ Life Skills A1 หรือ B1

ก่อนที่คุณจะสมัครสอบ IELTS ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของรัฐบาลหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันประเภทการทดสอบ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐ สถาบัน และองค์กรที่ได้รับการยอมรับอื่น ๆ มีเงื่อนไขในการรับผลสอบ IELTS ที่แตกต่างกัน

การสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์หรือแบบกระดาษ

คุณสามารถเลือกสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์หรือกระดาษสำหรับทั้ง General Training และ Academic โดยทั้งการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์และแบบทดสอบกระดาษของ IELTS จะมีรูปแบบการทดสอบ ประเภทคำถาม เวลาที่จัดสรรให้กับแต่ละส่วนการทดสอบและเนื้อหาเหมือนกัน มีข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือประสบการณ์วันทดสอบของคุณ

หากคุณเลือกทำข้อสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องทำการทดสอบในส่วนการอ่าน การฟัง และการเขียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ การทดสอบการพูดของ IELTS ยังคงเหมือนเดิม โดยมีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้สอบ การสอบพูดจะเสร็จสิ้นก่อนหรือหลังการทดสอบการอ่าน การฟัง และการเขียน

หากคุณสอบ IELTS แบบกระดาษ คุณจะต้องทำส่วนการอ่าน การฟัง และการเขียนให้เสร็จสมบูรณ์บนกระดาษ การทดสอบการพูดจะเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้สอบ ในการทดสอบ IELTS แบบกระดาษ การทดสอบการเขียน การอ่าน และการฟังทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในวันเดียวกันโดยไม่มีการพักระหว่างการทดสอบแต่ละครั้ง

บทความเปรียบเทียบ IELTS แบบใช้คอมพิวเตอร์และแบบกระดาษ ของเราสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าแบบทดสอบประเภทใดเหมาะสมสำหรับคุณ

ตรวจสอบสถานที่สอบให้แน่ใจ เนื่องจากบางประเทศนั้นอาจมีศูนย์สอบ IELTS สำหรับแบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

ความต้องการพิเศษในการสอบ IELTS

ไม่ว่าคุณจะมีความบกพร่องทางการมองเห็น มีความบกพร่องในการพูด หรือเงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสอบ IELTS ได้ภายใต้การจัดการพิเศษเท่านั้น สถานที่สอบ IELTS ในเครือข่ายของเราสามารถช่วยคุณได้

เรามีกระดาษอักษรเบรลล์ กระดาษดัดแปลงขนาดใหญ่ขึ้น การ์ดข้อความสำหรับการสอบทักษะการพูด การทดสอบการฟังแบบพิเศษ การทดสอบการฟังรูปแบบการอ่านริมฝีปาก อุปกรณ์ขยายเสียงพิเศษ ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ และซอฟต์แวร์สั่งงานด้วยเสียง

ทางที่ดีควรติดต่อศูนย์สอบของคุณก่อนสมัครสอบ IELTS เพื่อที่พวกเขาจะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับรอบสอบที่สามารถจัดสอบสำหรับคำร้องขอพิเศษได้ โดยระยะเวลาในการเตรียมการนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดคำร้องของคุณ

เอกสารที่จำเป็นในการสมัครสอบ IELTS

เมื่อคุณทราบประเภทและรูปแบบการสอบ IELTS ที่เหมาะสมแล้ว คุณก็พร้อมสำหรับการสมัครสอบ IELTS ของคุณแล้ว หากต้องการสมัครสอบ IELTS ให้สำเร็จ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแบบฟอร์มแสดงตัวที่ถูกต้องพร้อมใช้งาน ซึ่งเอกสารแสดงตัวตนสามารถใช้พาสปอร์ต หรือบัตรประชาชนได้

คุณจะต้องอัปโหลดเอกสารระบุตัวตนที่ชัดเจนเพื่อสมัครสอบ IELTS และนำหลักฐานแสดงตัวตนนี้มาในวันสอบด้วย หากคุณไม่แน่ใจว่าเอกสารแสดงตัวที่คุณมีนั้นถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อศูนย์ทดสอบในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบ

โปรดทราบว่า หากคุณต้องการสมัครสอบ IELTS และมีอายุต่ำกว่า 20 ปี  ผู้ปกครองของคุณจะต้องให้ความยินยอมโดยลงลายมือชื่อในเอกสารที่เรียกว่า Consent Form ซึ่งผู้สอบต้องนำติดตัวมาในวันสอบ

ช่องทางการสมัครสอบ IELTS

หากคุณทราบว่าจะต้องทำการทดสอบประเภทใดและมีเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณสามารถไปที่ไอคอนระบบการจองออนไลน์ ของเราเพื่อค้นหาสถานที่สอบและวันที่สะดวกสำหรับคุณ

การเลื่อนหรือยกเลิกการสอบ

หากคุณต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการสอบ IELTS คุณสามารถติดต่อศูนย์สอบที่คุณได้สมัครสอบไว้

หากคุณยกเลิกหรือเลื่อนการทดสอบในระยะเวลามากกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบ คุณจะได้รับเงินคืน โดยหักค่าดำเนินการ หากคุณยกเลิกหรือเลื่อนการทดสอบของคุณภายใน 5 สัปดาห์ของวันสอบ คุณจะถูกเรียกค่าดำเนินการเต็มจำนวน เว้นแต่คุณจะมีเหตุผลทางการแพทย์ที่ร้ายแรงที่จำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนการทดสอบ

หากคุณยื่นใบรับรองแพทย์กับทางเราภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำการทดสอบ คุณจะได้รับเงินคืน โดยหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

Chat with us