1. ชำระเงินออนไลน์

สมัครสอบ IELTS ที่เว็บไซต์ my.ieltsessentials.comexternal icon และชำระเงินโดยบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต Visa, Mastercard หรือ JCB

2. ชำระด้วยตนเองที่สำนักงาน IDP

ผู้เข้าสอบสามารถเข้ามาชำระเงินได้ที่สำนักงานสาขากรุงเทพ โดยเลือกชำระได้โดยเงินสดหรือบัตรเครดิต

 • IDP กรุงเทพฯ
  ที่อยู่ ชั้น 4 เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 02 011 8688

3. ชำระเงินที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาในประเทศไทย

ผู้สอบสามารถไปชำระเงินที่ร้าน 7-Eleven สาขาใดก็ได้ โดยแจ้งพนักงานแคชเชียร์ว่าต้องการชำระ "ค่าสอบ IELTS ของ IDP" และใส่ข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้

 • เบอร์โทรศัพท์
 • วันที่เลือกสอบ (DDMMYY) ตามด้วยรหัสจังหวัดของศูนย์สอบ
 • กรุงเทพ – 001
 • หาดใหญ่ – 002
 • ขอนแก่น และมหาสารคม – 003
 • เชียงใหม่ และพิษณุโลก - 004
 • โคราช – 105

ตัวอย่างการใส่ข้อมูล
วันสอบคือ วันที่ 2 เดือนกรกฏาคม ปี 2019 ศูนย์สอบที่จังหวัดกรุงเทพ 001
การใส่ข้อมูลคือ 020719001 (ใส่ตัวเลขติดกันทั้งหมด)

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขพาสปอร์ตที่ใช้ในการสมัครสอบ

4. ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ (ธนาคารใดก็ได้)

 • ไปที่แอปพลิเคชั่นธนาคาร
 • เลือกพร้อมเพย์
 • เลือกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นผู้รับ
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ IDP คือ 0-1055-48146-49-1

*หากผู้เข้าสอบเลือกชำระเงินผ่านวิธีที่ 3 และ วิธีที่ 4 ผู้สอบจะต้องชำระเงินภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากลงทะเบียนสมัครสอบ

และส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุชื่อผู้สอบ เบอร์โทรที่สามารถติอต่อได้และอีเมล์ไปที่ ielts.payment@idp.com

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการยืนยันการชำระเงินให้ภายใน 1-2 วันทำการ