The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

ระยะเวลาในการรอผลสอบ IELTS

IELTS แบบกระดาษ: ผลสอบจะใช้เวลา 13 วันหลังจากวันสอบของคุณ

Computer-delivered IELTS: ผลสอบจะใช้เวลา 3-5 วันหลังจากวันสอบของคุณ

Life Skills for UKVI: ผลสอบจะใช้เวลา 7 วันหลังจากวันสอบของคุณ

หมายเหตุ

5 ช่องทางในการรับผลสอบ

1. รับผลสอบ Test Report Form (TRF) ด้วยตัวเอง

หลังจากผลสอบออกแล้ว ผู้สอบสามารถรับผลสอบได้ด้วยตัวเองที่สำนักงาน IDP IELTS, CP Tower สีลม ชั้น 4 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น.

เอกสารที่ใช้ในการรับผล: บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงที่ใช้ในการสมัครสอบ

2. ให้ผู้อื่นมารับผลสอบ Test Report Form (TRF) ให้

หลังจากผลสอบออกแล้ว ผู้สอบสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้ามารับผลสอบให้ได้ที่สำนักงาน IDP IELTS, CP Tower สีลม ชั้น 4 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น.

เอกสารที่ใช้ในการรับผล:

  • สำเนาและลายเซ็น และ บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงของผู้ที่จะมารับผลสอบ Test Report Form (TRF) แทน

  • สำเนาหลักฐานและลายเซ็นแสดงตัวตนของผู้สอบ (บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต) ที่ใช้ในการสมัครสอบ

  • หนังสือมอบอำนาจพร้อมลายเซ็น ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มมอบอำนาจได้จากที่นี่external icon

3. จัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์

หลังจากผลสอบออกแล้ว ผลสอบจะถูกจัดส่งภายใน 1-2 วัน

  • จัดส่งภายในประเทศแบบ EMS ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • จัดส่งต่างประเทศ แบบลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือแบบ UPS ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง (ขั้นต่ำ 650 บาท)

4. เช็กผลสอบออนไลน์

ผู้สอบสามารถเข้าไปเช็กผลสอบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ผลคะแนนจะขึ้นแสดงหนึ่งวันหลังจากที่ผลสอบของคุณออกแล้ว

*ผลสอบออนไลน์จะสามารถเช็กได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ

Preview your IELTS resultsexternal icon

5. บริการแจ้งผลสอบทาง SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใช้ได้สำหรับท่านที่เลือกรับพรีวิวผลสอบทาง SMS ตอนที่สมัครสอบกับเราเท่านั้น

หมายเหตุ

  • หากผู้สอบต้องการเปลี่ยนวิธีในการรับผลสอบ ไม่ว่าจะเป็นจากการรับด้วยตนเองที่ IDP สีลมเป็นส่งผลทางไปรษณีย์ หรือจากส่งผลทางไปรษณีย์มาเป็นแบบรับเอง กรุณาส่งคำร้องขอเปลี่ยนวิธีการรับผลสอบที่นี่external icon

  • การประกาศผลสอบออนไลน์และทาง SMS ไม่สามารถใช้อย่างเป็นทางการได้

  • ผลสอบจะไม่มีการเปิดเผยทางโทรศัพท์ แฟกซ์ หรืออีเมลไม่ว่ากรณีใดๆ

  • ผู้เข้าสอบจะได้รับผลสอบตัวจริงเพียงฉบับเดียวเท่านั้น และไม่มีการออกผลสอบทดแทนในกรณีสูญหาย หรือกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เก็บรักษาไว้อย่างดีในสถานที่ปลอดภัย

สอบถามข้อมูล IELTS

Ask IELTS

'คะแนนผ่าน' ในการสอบ IELTS Life Skills คืออะไร

ในการสอบ IELTS Life Skills ผลสอบของคุณจะแสดงว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น ส่วนการสอบ IELTS Academic หรือ General Training จะแจ้งผลแบบระดับคะแนน ซึ่งคะแนนจะถูกแบ่งระดับเป็น 9 ระดับ สถาบันการศึกษาหรือองค์กรแต่ละแห่งกําหนดระดับคะแนน IELTS ของตนเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานนั้น