ระยะเวลาในการรอผลสอบ IELTS

IELTS แบบกระดาษ: ผลสอบจะใช้เวลา 13 วันหลังจากวันสอบของคุณ

Computer-delivered IELTS: ผลสอบจะใช้เวลา 3-5 วันหลังจากวันสอบของคุณ

Life Skills for UKVI: ผลสอบจะใช้เวลา 7 วันหลังจากวันสอบของคุณ

4 ช่องทางในการรับผลสอบ

 1. รับผลสอบด้วยตัวเอง

  หลังจากผลสอบออกแล้ว ผู้สอบสามารถรับผลสอบได้ด้วยตัวเองที่สำนักงาน IDP IELTS, CP Tower สีลม ชั้น 4

  เอกสารที่ใช้ในการรับผล

  • บัตรประจำตัว หรือพาสปอร์ตตัวจริง กรณีรับผลสอบด้วยตัวเอง

  • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (ดาวน์โหลด)external icon พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น ในกรณีให้ผู้อื่นมารับผลแทน

 2. จัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์

  หลังจากผลสอบออกแล้ว ผลสอบจะถูกจัดส่งภายใน 1-2 วัน

  • จัดส่งภายในประเทศแบบ EMS ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • จัดส่งต่างประเทศ แบบลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือแบบ UPS ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง (ขั้นต่ำ 750 บาท)

 3. เช็กผลสอบออนไลน์

  ผู้เข้าสอบสามารถเช็กผลสอบออนไลน์ได้ที่ลิ้งด้านล่าง โดยผลสอบออนไลน์จะทยอยออกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากผลสอบออก (ผู้เข้าสอบอาจไม่ทราบผลพร้อมกันทุกท่าน)

  *ผลสอบออนไลน์จะสามารถเช็กได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ

  Preview your IELTS resultsexternal icon

 4. บริการแจ้งผลสอบทาง SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  หมายเหตุ

  • การประกาศผลสอบออนไลน์และทาง SMS ไม่สามารถใช้อย่างเป็นทางการได้

  • ผลสอบจะไม่มีการเปิดเผยทางโทรศัพท์ แฟกซ์ หรืออีเมลไม่ว่ากรณีใดๆ

  • ผู้เข้าสอบจะได้รับผลสอบตัวจริงเพียงฉบับเดียวเท่านั้น และไม่มีการออกผลสอบทดแทนในกรณีสูญหาย หรือกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เก็บรักษาไว้อย่างดีในสถานที่ปลอดภัย

สอบถามข้อมูล IELTS

Ask IELTS

'คะแนนผ่าน' ในการสอบ IELTS Life Skills คืออะไร

ในการสอบ IELTS Life Skills ผลสอบของคุณจะแสดงว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น ส่วนการสอบ IELTS Academic หรือ General Training จะแจ้งผลแบบระดับคะแนน ซึ่งคะแนนจะถูกแบ่งระดับเป็น 9 ระดับ สถาบันการศึกษาหรือองค์กรแต่ละแห่งกําหนดระดับคะแนน IELTS ของตนเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานนั้น