รายละเอียดการขอยื่นตรวจคะแนนใหม่

  • การยื่นคำร้องขอตรวจคะแนนใหม่ จะต้องดำเนินการภายใน 6 สัปดาห์หลังการสอบ
  • การตรวจสอบคะแนนใหม่จะเริ่มดำเนินการหลังจากผู้สอบชำระค่าธรรมเนียม 3,600 บาท
  • ระหว่างดำเนินการขอตรวจคะแนนใหม่ ผลสอบจะถูกระงับและไม่สามารถใช้งานได้
  • ผู้สอบสามารถขอตรวจคะแนนใหม่ได้ทุกพาร์ท หรือเลือกเพียงบางพาร์ทได้
  • หากคะแนนสอบของผู้สอบเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทใด ผู้สอบจะได้รับค่าธรรมเนียมคืน และได้รับผลสอบฉบับใหม่

ระยะเวลาการดำเนินการ

การขอตรวจผลสอบใหม่ จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-21 วัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนพาร์ทที่ผู้สอบต้องการให้ตรวจผลคะแนนใหม่ หากผู้สอบไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 28 วัน โปรดติดต่อ ณ ศูนย์สอบของท่าน

IELTS ให้คะแนนกันอย่างไร

เพื่อช่วยให้คุณก้าวสู่คะแนน IELTS ที่คุณต้องการ ดูวิดีโอสั้น ๆ นี้และดูว่า IELTS ให้คะแนนอย่างไรในทั้งสี่ส่วนของการสอบ

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/6Ck6Ac9MDg0Yx0EsoX8KMZ/537fcabbbaf55e6e74fc494590baeb7a/190213.PN.ielts-2916.jpg
2021-07-27T10:07:47.137Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/2SgnA1tyiVi87zhwsEWz3z/6067de4e39978fb6a3b6092f66f15399/How_is_IELTS_scored_.mp4

เรียนรู้เพิ่มเติม