The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

การสอบพูด IELTS Academic จะประเมินความเชี่ยวชาญของคุณในการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งดําเนินการสอบแบบตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ IELTS ที่ผ่านการฝึกอบรม และการสอบพูดจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมด

การสอบพูด Academic ประกอบด้วย 3 ส่วนและใช้เวลาประมาณ 11 - 15 นาที ในส่วนที่ 1 ผู้คุมสอบจะถามคุณเกี่ยวกับตัวคุณเองและคําถามทั่วไปในหัวข้อทั่วไป เช่น งาน ครอบครัว การศึกษา ความสนใจ และงานอดิเรก

ในส่วนที่ 2 ของการสอบพูด Academic คุณจะได้รับบัตรที่มีหัวข้อและขอให้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเวลา 2 นาที คุณจะมีเวลาหนึ่งนาทีในการเตรียมตัวสําหรับหัวข้อและมีดินสอและกระดาษเพื่อร่างคําตอบของคุณ ส่วนที่ 3 เป็นการสนทนาแบบสองทาง และผู้คุมสอบจะถามคําถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กล่าวถึงในส่วนที่ 2

การสอบพูด Academic อาจดําเนินการในวันเดียวกันกับการสอบอื่น ๆ หรือหนึ่งสัปดาห์ก่อนหรือหลังการสอบส่วนอื่น ๆ

สอบถามข้อมูล IELTS

ฉันมีสิทธิ์ขอผู้คุมสอบการพูดให้เปลี่ยนคำถามเป็นหัวข้ออื่นได้หรือไม่

ไม่ แต่ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวใด ๆ เกี่ยวกับคําถามนั้น เพียงแค่กล่าวถึงเหตุผลที่คุณไม่มีประสบการณ์นี้และตอบโดยการคาดเดา

แบบฝึกหัดเตรียมสอบฟรีและประเภทคําถามต่าง ๆ