The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

ไม่ว่าคุณจะทำการสอบ IELTS General Training หรือ Academic ผู้สอบหลายคนนั้นมีความเห็นตรงกันว่า การทดสอบทักษะการเขียนนั้น เป็นส่วนที่ยากที่สุดที่จะทำคะแนนได้ดี 

การสอบทักษะการเขียนนั้น จะแบ่งการสอบเป็นสองส่วน โดยวัตถุประสงค์ในการทดสอบของแต่ละส่วนนั้นแตกต่างกัน ซึ่งหากผู้สอบเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอบในแต่ละส่วนเป็นอย่างดี ความเข้าใจนี้จะช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนได้ดีขึ้นอย่างที่ตั้งใจไว้ 

โดยการสอบทักษะการเขียน จะเป็นการทดสอบความสามารถในส่วนของความชัดเจน และความสอดคล้องกัน รวมถึงความหลากหลาย 

หากต้องการทำคะแนนได้ดีในการทดสอบทักษะการเขียน IELTS ทักษะที่จำเป็นอย่างหนึ่งที่ผู้สอบ IELTS ควรให้ความสำคัญคือ การ Paraphrase มาดูกันว่าเราจะเริ่มต้นการ Paraphrase กันอย่างไรดี 

สรุป 6 เทคนิค Paraphrase ที่ควรทราบ มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย! 

1. ใช้คำที่มีความหมายเหมือนกัน (Synonym)

Synonym คือ คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือน ยกตัวอย่างเช่น ‘money’ นั้นมีความหมายเหมือนกับ ‘cash’ หรือ ‘funds’ ขณะที่ ‘lethargic’ นั้นมีความหมายเหมือนกับ ‘tired’ หรือ ‘drained’  

การนำคำที่มีความหมายเหมือนกันมาใช้แทนกันนั้นจะทำให้คุณ Paraphrase ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ทำให้ความหมายหลักของประโยคเปลี่ยนไปซึ่งคำที่ใช้แทนกันได้นั้นควรเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันไม่ใช่คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 

ตัวอย่าง 

‘We are heading to Disneyland for a well-deserved holiday’  

เราสามารถแทนประโยคเป็น 

‘We are travelling to Disney for our hard-earned vacation’ 

สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าความหมายหลักของประโยคจะไม่เปลี่ยนแปลง เราแนะนำให้คุณใช้คำศัพท์ที่คุณมั่นใจในความหมายเท่านั้น เพราะหากคุณใช้คำผิดความหมาย จะส่งผลให้คะแนนของคุณลดลง

2. การเปลี่ยนลำดับของคำในประโยค (Word order)

วิธีนี้จะช่วยให้ผู้สอบ Paraphrase ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนลำดับของคำ อาจจะจำเป็นต้องมีการเพิ่ม หรือลดคำ รวมทั้งเปลี่ยนรูปคำไปด้วยในเวลาเดียวกัน 

ตัวอย่าง 

“We are famished and would like to quickly head to the Chinese Restaurant for dinner.”  

เราสามารถแทนประโยคเป็น 

“We are rushing towards the Chinese restaurant for dinner because we are famished.” 

เมื่อเปลี่ยนลำดับคำในประโยคแล้ว คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าประโยคดังกล่าวนั้นเหมาะสมตามหลักไวยากรณ์และไม่มีข้อผิดพลาด วิธีนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับการแทนคำด้วยคำพ้องความหมายเพื่อทำให้การ Paraphrase ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. เปลี่ยนประเภทของคำ (Word forms)

เราสามารถ Paraphrase ได้ง่าย ๆ โดยการเปลี่ยนประเภทของคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกัน คือ คำนาม (nouns), คำกริยา (verbs), คุณศัพท์ (adjectives) และ วิเศษณ์ (adverbs) 

ยกตัวอย่าง 

“Many children are terrified of entering the spooky house alone during Halloween.”  

คุณสามารถ paraphrase ประโยคโดยการเปลี่ยนรูปแบบคำของ ‘entering’, ‘terrified’, ‘spooky’ and ‘alone’.  

“Many children are not brave enough to enter the frightful-looking house by themselves during Halloween.” 

การใช้วิธีนี้จะแสดงให้เห็นว่าผู้สอบมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษรวมถึงมีความเข้าใจในประเภทของคำศัพท์ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณทำคะแนนได้ดีขึ้นในการทดสอบทักษะการเขียน 

Article - how to paraphrasing and boost your writing score - Changing word forms

4. เปลี่ยนจาก Active เป็น Passive Voice

การสอบทักษะการเขียนในการสอบ IELTS นั้นจะเป็นการเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลายและการเขียนโต้แย้งจากหลาย ๆ มุมมอง ดังนั้นทักษะการเปลี่ยนรูปประโยคจากผู้กระทำ (Active Voice) เป็นรูปประโยคแบบผู้ถูกระทำ (Passive Voice) จึงเป็นทักษะที่มีความจำเป็นในการสอบ 

ซึ่งวิธีนี้สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการระบุกรรมตรง (direct object) ในประโยค เปลี่ยนกรรมให้เป็นประธานของประโยค และเปลี่ยนรูปของคำกริยา 

ยกตัวอย่างเช่น 

“Most of the students are reading the magazines.” 

เราสามารถเขียนประโยคนี้ใหม่เป็น passive voice โดยวาง 'magazine' ให้เป็นประธานของประโยคและเปลี่ยนรูปแบบของคำกริยา 

“The magazines are being read by most of the students.”

5. เปลี่ยนโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)

วิธีการ Paraphrase อีกอย่างหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนโครงสร้างของประโยคโดยยังคงความหมายหลักไว้ 

ตัวอย่าง 

“Many students struggle in their tests because they do not put in the hard work and practice enough.” 

เราสามารถแบ่งประโยคข้างต้นนี้ ออกเป็นสองอนุประโยค คือ ‘many students struggle in their tests’ และ ‘because they do not put in the hard work and practice enough.’ 

สิ่งที่ต้องทำคือ การสลับลำดับและเปลี่ยนรูปแบบคำเพื่อให้ประโยคนั้นไหลลื่นมากขึ้น 

“Not working hard and practicing enough are the main reasons why students struggle in their tests.” 

จะเห็นได้ว่าแม้โครงสร้างของประโยคจะเปลี่ยนไป แต่ความหมายหลักของประโยคเดิมนั้นยังคงเหมือนเดิม 

6. เริ่มต้น Paraphrase ด้วยแบบฝึกหัดเตรียมสอบ

วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่ม Paraphrasing นั้นคือ การฝึกฝนด้วยตัวเอง! 

การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนั้น นอกจากจะทำให้คุณมั่นใจในการสร้างประโยคทั่วไปแล้ว ยังช่วยให้คุณเชี่ยวชาญทักษะการ Paraphrase มากขึ้นอีกด้วย 

โดยการฝึกทำข้อสอบในหัวข้อที่หลากหลายที่จะพบได้ในการสอบ ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด จะช่วยให้คุณเข้าใจการ Paraphrase ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเรียนรู้การใช้คำศัพท์ที่อยู่ในคลังคำศัพท์ของคุณ สิ่งนี้จะช่วยพัฒนาคะแนนการเขียนได้แบบก้าวกระโดด 

คุณสามารถดูตัวอย่างแบบทดสอบทักษะการเขียน IELTS ที่หลากหลายของเราได้ที่นี่ และเริ่มต้นฝึกฝนการ Paraphrase วันนี้! 

เตรียมตัวสอบ IELTS Writing กับ IDP วันนี้

การเตรียมตัวก่อนการสอบ IELTS Writing เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังฝึกฝนทักษะการParaphrase 

ซึ่งทักษะการ Paraphrase นี้มีหลายรูปแบบและควรใช้ร่วมกันเพื่อให้งานเขียนของคุณลื่นไหล 

การเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ และการฝึกฝนอย่างเพียงพอ จะช่วยให้เราคุ้นเคยกับรูปแบบและเพิ่มความมั่นใจในวันสอบ ซึ่งจะช่วยให้คะแนนของคุณเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน! 

ใช้เวลาในการอ่านแหล่งข้อมูลของเราและเตรียมตัวให้ดีขึ้นด้วยการแบบฝึกหัดที่หลากหลาย! 

IDP เรามีแหล่งข้อมูลมากมายและบริการอื่น ๆ สำหรับการเตรียมสอบ IELTS  ที่คุณสามารถวางใจได้เพื่อช่วยให้ทำคะแนนได้ดีขึ้น! 

สำรวจแหล่งข้อมูลสำหรับเตรียมสอบ IELTS ของเราที่นี่  รวมทั้งอ่านเคล็ดลับที่คัดสรรมาอย่างดีเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวและทำข้อสอบ  

และเมื่อคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถสมัครสอบ IELTS ได้ทันที!  

Chat with us