The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

ทุกคนพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คนออสเตรเลีย ไอริช หรืออเมริกัน พวกเขาทั้งหมดพูดภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพียงแต่มีสำเนียงที่แตกต่างกันออกไป ในการสอบ IELTS นั้น ผู้คุมสอบคือครูสอนภาษาที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรอง คุณสามารถแน่ใจได้ว่าผู้คุมสอบจะประเมินเฉพาะทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณเท่านั้น ไม่ใช่สำเนียงของคุณ เพราะพวกเขาเข้าใจความหลากหลายทางสำเนียงของผู้สอบแต่ละท่าน

การทดสอบการพูดของคุณจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินสี่ข้อ หนึ่งในเกณฑ์เหล่านี้คือการออกเสียง ซึ่งคิดเป็น 25% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้น ความชัดเจนในการออกเสียงคำจึงมีความสำคัญมาก หากอาจารย์ผู้คุมสอบไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่คุณตอบเนื่องจากการออกเสียงคำผิดหรือมีรูปแบบการเน้นเสียงที่ผิดแปลกไป คุณอาจจะได้คะแนนลดลง เนื่องจากการออกเสียงคำต่าง ๆ นั้นจะสะท้อนความสามารถในการสื่อสารของคุณ หากคุณออกเสียงผิดพลาดจะส่งผลต่อการตีความ ซึ่งส่งผลให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิดได้

สำเนียงของคุณมีอิทธิพลต่อวิธีการพูดของคุณ อย่างเช่น การเน้นเสียง น้ำเสียง และจังหวะในการพูด ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและมั่นใจว่าผู้คุมสอบจะเข้าใจคุณ

การเน้นเสียง

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการเน้นเสียง เราใช้การเน้นเสียงเมื่อเราพูดเพื่อช่วยในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นของเรา ในการสอบทักษะการพูด คุณจะได้รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดังนั้นการใช้เสียงของคุณในการเน้นคำสำคัญในประโยค จะช่วยสร้างความชัดเจนของสารที่คุณต้องการสื่อ

การเน้นเสียงสามารถใช้เพื่อเน้นคำสำคัญหรือเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างในสิ่งที่คุณกำลังพูดถึง ตัวอย่างเช่น ‘I used to love watching TV, but now I hate it. I only use the TV to watch Netflix’

สำเนียงของคุณและการเน้นเสียงสามารถส่งผลต่อการสื่อความหมายของคำศัพท์แต่ละคำ คุณต้องเน้นเสียงของคำแต่ละคำให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในความหมายของคำนั้น ๆ หากคุณเน้นคำผิดตำแหน่ง คำนั้นสามารถเปลี่ยนความหมายจากกริยา 'record' เป็นคำนาม 'record' ได้

หากอาจารย์ผู้คุมสอบมีปัญหาในการทำความเข้าใจคุณเนื่องจากการออกเสียงผิดหรือการเน้นเสียงที่ต่างจากปกติ คุณอาจจะได้คะแนนลดลงเนื่องจากความหมายไม่ชัดเจน ดังนั้นการเน้นเสียงจึงมีความสำคัญมาก

การออกเสียงสูงต่ำ

เมื่อเราพูดถึงน้ำเสียงสูงต่ำ เราหมายถึงเสียงที่ขึ้นและลงของคุณเมื่อคุณพูด ดังนั้นคุณควรแน่ใจว่าได้ใช้เสียงของคุณเพื่อช่วยในการสื่อสารความหมาย

เมื่อเราถามคำถาม เรามักจะมีการขึ้นเสียงสูง ซึ่งหมายความว่าเสียงของเราจะสูงขึ้นเมื่อสิ้นสุดประโยค มันเหมือนกับเครื่องหมายวรรคตอนในการเขียน เมื่อเราพูดจบประโยค เสียงของเราจะลดลง ซึ่งช่วยในการสื่อสารว่า ประโยคที่ผู้พูดกำลังกำลังพูดนั้นจบประโยคแล้ว หากคุณพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบ การแสดงออกของคุณจะดูไร้อารมณ์ อาจทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามจะสื่อ

การใช้จังหวะ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการเน้นจังหวะในการสื่อสารด้วยความเร็วที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากคุณร้องเพลง คุณใช้ถ้อยคำ จังหวะ และการเน้นเสียงในการแสดงออก สิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นกันในการพูดภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ:

  • พูดให้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ เน้นคำสำคัญที่ส่งผลต่อการแสดงความคิดเห็นของคุณเพื่อที่จะแสดงออกได้อย่างชัดเจน

  • ใช้วลีที่มีความหมายและอย่าตอบคำถามด้วยคำตอบห้วน ๆ เพียงคำเดียว

  • อย่าพูดช้ามากเพราะผู้ฟังจะเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดได้ยาก

  • พูดด้วยความเร็วปกติและไม่เร็วเกินไป เพื่อให้ง่ายกับผู้ฟังของคุณ

  • ใช้ถ้อยคำของคุณเป็นกลุ่มคำที่มีความหมาย (เช่น when I was child – I loved playing soccer)

การพูดอย่างเป็นธรรมชาติ

ขณะเตรียมสอบทักษะการพูด IELTS ให้เน้นที่ลักษณะของการออกเสียงที่สามารถนำไปสู่คะแนนที่สูงขึ้นได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ:

  • พูดให้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ เน้นคำที่สำคัญที่จะเน้นย้ำความคิดเห็นที่คุณกำลังพยายามแสดงออก

  • พูดด้วยวลีที่มีความหมายและอย่าตอบคำถามด้วยคำ ๆ เดียว

  • เปลี่ยนระดับเสียงของคุณและเลียนแบบรูปแบบเสียงสูงต่ำภาษาอังกฤษที่คุณได้ยินทุกวัน ทางโทรทัศน์ ในภาพยนตร์ บนรถบัส และพูดด้วยความเร็วปกติ

  • พยายามพูดเพื่อให้คนอื่นเข้าใจคุณ

อย่าเครียดมากเกินไปกับสำเนียงของคุณ หากคุณสื่อสารความคิดของคุณกับผู้คุมสอบอย่างชัดเจนและนำเคล็ดลับข้างต้นไปใช้จริง สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่คะแนนที่คุณต้องการ

อย่าลืมว่าเราทุกคนรวมทั้งผู้คุมสอบมีสำเนียงการพูดที่หลากหลายและแตกต่างกัน สร้างความคุ้นเคยสำเนียงต่าง ๆ ด้วยการดูรายการข่าว ภาพยนตร์ รายการทีวีภาษาอังกฤษ และฟังพอดแคสต์หรือวิทยุภาษาอังกฤษ และถ้าคุณยังรู้สึกประหม่าในวันสอบ ลองนึกภาพตัวเองนั่งคุยกับเพื่อนในร้านกาแฟ ซึ่งอาจจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น

Chat with us