คุณสามารถทําการสอบ IELTS Academic และการสอบ General Training แบบกระดาษได้ เนื้อหา, เวลาการสอบของแต่ละส่วน, ประเภทคําถาม, การให้คะแนน และผลลัพธ์ของการสอบแบบกระดาษนั้นเหมือนกับการสอบแบบคอมพิวเตอร์ แต่ประสบการณ์ในวันสอบของคุณนั้นแตกต่างกันเล็กน้อย ในวันที่สอบ เจ้าหน้าที่จะส่งสมุดคำถามและกระดาษคําตอบให้คุณก่อนการสอบแต่ละครั้ง จากนั้นจะรวบรวมสมุดคำถามและกระดาษคำตอบเหล่านี้ ก่อนที่จะไปยังส่วนการสอบถัดไป

หากคุณทำข้อสอบ IELTS แบบกระดาษ คุณจะต้องกรอกส่วนของการอ่าน การฟัง และการเขียนในกระดาษ คุณสามารถใช้ดินสอ HB ในการสอบเขียนของคุณ ในส่วนของข้อสอบการฟัง การอ่าน และการเขียนลงในกระดาษคําตอบ ในการสอบ IELTS แบบกระดาษ การสอบการเขียน การอ่าน และการฟังจะแล้วเสร็จในวันเดียวกันโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบแต่ละส่วน การสอบพูดเป็นการสัมภาษณ์แบบพบหน้ากับผู้คุมสอบ IELTS

สอบถามข้อมูล IELTS

ค่าสอบ IELTS

IELTS Regular (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์): 6,900 บาท
IELTS UKVI (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์): 7,710 บาท
IELTS Life Skills: 5,800 บาท

เพราะเหตุใดการสอบพูด IELTS จึงต้องสอบกับผู้คุมสอบแบบตัวต่อตัว

ค้นหาว่าทําไมการสอบพูด IELTS จึงต้องดําเนินการแบบตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ เพื่อทําให้คุณมีโอกาสดีกว่าที่จะทําได้ดีที่สุด

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/7cCPci2UNNw1jfStV97Gn4/7983cad0ebfba7718213908422edb8e0/Here_s_why_IELTS_speaking_test_is_with_a_real_person_-_thumbnail__high_res_.jpg
2021-08-23T08:56:23.609Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/47evLBZWymu0DZ71fo5ETP/66e8e0ba812b4ce7df74ff81c8b8ad9c/Heres_why_the_IELTS_Speaking_test_is_with_a_real_person.mp4

เรียนรู้เพิ่มเติม