องค์กรกว่า 11,000 แห่งในกว่า 145 ประเทศต่างยอมรับว่า IELTS เป็นตัวบ่งชี้ที่อย่างเป็นทางการของทักษะภาษาอังกฤษของคุณ องค์กรเหล่านี้มีความหลากหลาย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยไปจนถึงสถาบันฝึกอบรม หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง องค์กรวิชาชีพและอุตสาหกรรม แต่ละองค์กรเหล่านี้กําหนดระดับคะแนนขั้นต่ำ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ค้นหาข้อกําหนดรายการ IELTS ที่จําเป็นสําหรับการสมัครของคุณ คุณสามารถค้นหาองค์กรที่ยอมรับคะแนน IELTS ได้ในหน้านี้

คุณสามารถใช้คะแนน IELTS ของคุณเพื่อสมัครกับสถาบันการศึกษาทั่วโลก บริษัทข้ามชาติยังยอมรับ IELTS ว่าเป็นสิ่งยืนยันทักษะภาษาอังกฤษของคุณ รวมถึงหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา อาชีพบางอย่างในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษจําเป็นต้องมี IELTS สําหรับการลงทะเบียนทางวิชาชีพ เช่น การพยาบาลและการสอน

ระดับคะแนนขั้นต่ำที่จําเป็นในการศึกษาหรือทํางานในองค์กรเฉพาะแห่ง หรือย้ายถิ่นไปยังประเทศต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไป ตรวจให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบระดับคะแนน IELTS ที่คุณต้องการก่อนที่จะทําการสอบ IELTS

สอบถามข้อมูล IELTS

IELTS คืออะไร

IELTS เป็นการสอบภาษาอังกฤษที่น่าเชื่อถือซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรกว่า 11,000 แห่งทั่วโลก ตั้งแต่สถาบันการศึกษาไปจนถึงนายจ้าง ตลอดจนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานวิชาชีพ IELTS ไม่ใช่การสอบ


IELTS ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณในทักษะทั้งสี่อย่าง ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดทั้งในทางวิชาการ การศึกษาขั้นสูง หรือการใช้จริงในชีวิตประจําวัน

เรื่องราวความสําเร็จของ IELTS

การรวบรวมเรื่องราวความสําเร็จของ IELTS จากผู้เข้าสอบหลายคนที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา และวิธีการที่ IELTS ช่วยกําหนดรูปแบบอาชีพทั่วโลกของพวกเขา

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/5zamVegARWdcwKOGiMvDax/2c8dcc92dfbb132c4a7be86b754257ba/shutterstock_552060505.jpg
2021-07-05T14:24:00.799Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/5eDxLZGnOIdz1RuAmDcS1y/82d68f3b30e33ef1f4587cf177de9adb/IELTS_30_Years_Video_3_Edit_2.mp4

เรียนรู้เพิ่มเติม