ข่าวและบทความที่น่าสนใจ

การสอบพูด IELTS นั้นใช้สำเนียงต่าง ๆ ได้

ผู้คุมสอบการสอบพูด IELTS เข้าใจสําเนียงที่หลากหลายและสามารถสื่อสารกับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสนทนาแบบตัวต่อตัว

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/5vYksNSCn2FiKXr1cs29hi/1e3301a82f69ab1953b49cc98d435670/We_hear_your_accent_-_thumbnail__high_res_.jpg
2021-07-27T10:03:12.607Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/2Aen1avo9viGEoWNAJgJQQ/0d2b0c49655e174389003d94cf4498df/We_hear_your_accent.mp4