การสอบพูด IELTS ประเมินความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของคุณ ผู้คุมสอบให้ระดับคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ การสอบพูดจะเป็นการการสอบสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ IELTS ในห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน

การสอบพูด IELTS ดําเนินการโดยผู้คุมสอบ IELTS ที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรอง ผู้คุมสอบต้องมีคุณวุฒิการสอนที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์การสอนที่ครอบคลุมเพื่อเป็นผู้คุมสอบ IELTS ได้ เมื่อประเมินผลงานของคุณ พวกเขาจะใช้เกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนในการประเมินการสอบพูดของคุณ

ผู้คุมสอบประเมินประสิทธิภาพผลงานของคุณโดยใช้เกณฑ์ 4 ข้อ ความคล่องและความสอดคล้อง, การใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย, ตามหลักไวยากรณ์ และความถูกต้องกับการออกเสียง ผลสอบการพูดของคุณจะแสดงเป็นระดับคะแนนซึ่งมีช่วงตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 9 ระดับคะแนนทั้งหมดและแบบครึ่งเดียวสะท้อนระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินที่ใช้โดยผู้คุมสอบ IELTS ให้ค้นหารายละเอียดระดับสาธารณะของการสอบพูด IELTS ได้ทางออนไลน์

ระดับคะแนน

  • ระดับคะแนนการสอบพูด

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพูด ในระดับคะแนน 5 ถึง 8 ในการสอบพูด IELTS

ค้นหาว่าประสิทธิภาพการพูดในแต่ละการสอบพูด IELTS แตกต่างกันอย่างไรระหว่างระดับคะแนน 5 ถึง 8 วิดีโอนี้มุ่งเน้นที่ความคล่องและความสอดคล้อง และคำตอบว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อระดับคะแนนการพูดของคุณอย่างไร

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/5l7cZThLyo9o8mrdDHF8Ar/74925ca7037230daa76dfb2bdc64f9c2/comparison_thumbnails__1_.png
2021-07-05T14:24:01.842Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/1M9kgIlXyNlq2MTGNLgYTJ/bde7ec11579c5f96b3749578ace7de89/Coherence_and_fluency_3.mp4

เรียนรู้เพิ่มเติม