IELTS Masterclass เป็นการสัมมนาฟรี 90 นาทีที่ดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ IELTS พวกเขาจะแนะนําคุณเกี่ยวกับ 4 ส่วนของการสอบ IELTS ให้เคล็ดลับและคําแนะนําแก่คุณในวิธีการทําความเข้าใจคําถามและวิธีการตอบคําถามในวันที่ทําการสอบ ดูเกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน และสิ่งที่ผู้คุมสอบทักษะภาษาอังกฤษ IELTS มองหาในคําตอบที่คุณเขียนและพูด เรียนรู้ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่คุณควรหลีกเลี่ยง และลองดูตัวอย่างคําถามและคําตอบให้ละเอียดยิ่งขึ้น คุณจะมีโอกาสถามคําถามและได้คำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ IELTS

Masterclass พร้อมให้บริการในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์หรือการสัมมนาแบบตัวต่อตัว คุณจะได้รับคู่มือที่เป็นประโยชน์พร้อมเคล็ดลับและคําแนะนําเกี่ยวกับแต่ละส่วนของการสอบ รวมทั้งตัวอย่างคําตอบของข้อสอบการเขียนที่มีระดับคะแนนจากผู้คุมสอบและความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการสอบ

Masterclass ครอบคลุมการสอบ IELTS Academic และการสอบ General Training

สอบถามข้อมูล IELTS

ฉันจะปรับปรุงระดับคะแนนการเขียนของฉันได้อย่างไร

อ่านเกณฑ์การประเมินที่ใช้สําหรับทั้งการสอบเขียนของการสอบ Academic และการสอบ General Training อย่างละเอียดก่อนวันสอบของคุณ ผู้คุมสอบจะประเมินการเขียนของคุณตามเกณฑ์สี่ข้อข้อสอบส่วน 1 และข้อสอบส่วน 2


โปรดจําไว้ว่าข้อสอบการเขียน 2 มีคะแนนมากกว่าข้อสอบส่วน 1 สองเท่า คุณสามารถปรับปรุงระดับคะแนนการเขียนของคุณได้โดยการฝึกปฏิบัติ หน้าข่าวสารและบทความของเรามีเคล็ดลับและคําแนะนํามากมายที่จะช่วยคุณในการเตรียมและปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของคุณ