The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

CloseIELTS สําหรับ UKVI เป็นการสอบภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้สําหรับขอวีซ่าของสหราชอาณาจักรเพื่อศึกษา ทํางาน หรือย้ายไปยังสหราชอาณาจักร โดยจะประเมินทักษะภาษาอังกฤษของคุณ เช่น การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดในสถานศึกษาและชีวิตประจําวัน ค้นหาเกี่ยวกับการสอบส่วนต่าง ๆ และประเภทคําถามต่าง ๆ ที่คุณคาดว่าจะเจอในการสอบ

รับเคล็ดลับและเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการเตรียมพร้อมสําหรับการสอบส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ทำคะแนน IELTS ได้ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถสํารวจเนื้อหาเตรียมความพร้อมทางการต่าง ๆ ของเรา เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบ IELTS Academic สำหรับ UKVI, IELTS General Training สำหรับ UKVI และ IELTS Life Skills

เรียนรู้เพิ่มเติม