• ฟรี! ทดลองสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สอบของเรา

IDP IELTS เปิดบริการให้บุคคลที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการทดลองสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ได้ที่ศูนย์สอบ โดยผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองสอบด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมที่ใช้ในการสอบจริง รวมถึงเรียนรู้การใช้ฟังค์ชั่นต่างๆ ที่ช่วยเหลือในการสอบ

  • ฟรี! ทดลองสอบ IELTS Listening ด้วย Wireless headphone

นอกจากจะได้ทดลองทำข้อสอบฉบับเต็มแล้ว ยังได้รับคะแนนหลังสอบทันที และเจ้าหน้าที่ IDP IELTS จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวการสอบ IELTS เชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือประเภทการสอบ ทักษะที่จำเป็นในการสอบ และให้คำแนะนำในการวางแผนเตรียมสอบ

In-House Mock Test