การสอบ IELTS Life Skills มีไว้สําหรับผู้ที่ต้องการพิสูจน์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการฟังที่มาตรฐานสากลของยุโรปในการวัดความสามารถทางภาษา (CEFR) ระดับ A1 หรือ B1 ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานวีซ่าและการย้ายถิ่นของสหราชอาณาจักรสําหรับวีซ่าบางประเภท

IELTS Life Skills A1: ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการฟัง เพื่อใช้สมัครวีซ่าคู่หมั้น คู่สมรส และครอบครัว แห่งสหราชอาณาจักร

IELTS Life Skills B1: ข้อสอบชุดนี้สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

IELTS Life Skills A1 และ B1 ทดสอบเฉพาะทักษะการฟังและการพูดของคุณ คุณจะได้รับการทดสอบความสามารถของคุณในการรับและรวบรวมข้อมูล สื่อสาร และในการพูดคุยอภิปราย โดยการสอบจะเป็นการสนทนาระหว่างผู้สอบสองคน ใช้เวลาประมาณ 16 - 22 นาที และดำเนินการสอบโดยผู้คุมสอบ ซึ่งความสามารถในการสอบของผู้เข้าสอบคนที่สองจะไม่กระทบต่อผลสอบของคุณ

ตัวอย่างหัวข้อในการสอบ:

  • ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก

  • การงาน

  • สุขภาพ

  • กิจกรรมยามว่าง

  • การเดินทาง

  • สภาพภูมิอากาศ

ผลสอบ IELTS Life Skills จะแตกต่างเล็กน้อย แทนที่จะได้รับเป็นระดับคะแนน คุณจะได้รับผลคะแนนว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ผลลัพธ์ที่ผ่านหมายความว่า คุณสามารถใช้ผลการทดสอบของคุณสําหรับการสมัครขอวีซ่าได้

สอบถามข้อมูล IELTS

'คะแนนผ่าน' ในการสอบ IELTS Life Skills คืออะไร

ในการสอบ IELTS Life Skills ผลสอบของคุณจะแสดงว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น


ส่วนการสอบ IELTS Academic หรือ General Training จะแจ้งผลแบบระดับคะแนน ซึ่งคะแนนจะถูกแบ่งระดับเป็น 9 ระดับ สถาบันการศึกษาหรือองค์กรแต่ละแห่งกําหนดระดับคะแนน IELTS ของตนเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานนั้น

เรียนรู้เพิ่มเติม