The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS เป็นหนึ่งในการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีเดิมพันสูงระดับแนวหน้าในโลกสําหรับการศึกษาวิจัย การทํางาน และการย้ายที่อยู่ เราพร้อมให้คําแนะนํา สนับสนุน และช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายของคุณ ความสําเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา แทนที่จะพูดถึงบริการของเรา เรามาฟังจากผู้เข้าสอบของเรากันดีกว่าว่า IELTS เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสําเร็จของพวกเขาอย่างไร

รับฟังเคล็ดลับและคําแนะนําจากผู้เข้าสอบที่ประสบความสําเร็จในการเรียนหรือทํางาน หรือเพื่อย้ายไปสู่ชีวิตใหม่ทั้งหมดในประเทศอื่น ผู้เข้าสอบของเราแนะนําให้คุณเตรียมตัวให้พร้อม ให้คําแนะนําสั้น ๆ เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายที่ IELTS นําเสนอให้แก่คุณ พวกเขายังเล่าประสบการณ์การสอบของพวกเขาอีกครั้ง โดยสรุปถึงการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการและเคล็ดลับพื้นฐานที่พวกเขาปฏิบัติตามเพื่อทำข้อสอบอย่างดีที่สุดในวันทดสอบ

อ่านเส้นทางของพวกเขาและวิธีที่ IELTS ช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายการทํางาน การศึกษา และการย้ายที่อยู่ รับแรงบันดาลใจและเดิมตามรอยเท้าเพื่อความสําเร็จในการสอบ IELTS

สอบถามข้อมูล IELTS

ฉันสามารถทําการสอบ IELTS ซ้ำได้บ่อยเพียงใด

ไม่มีการจํากัดจํานวนครั้งที่คุณสามารถทําการสอบ IELTS ซ้ำได้ ขอแนะนําให้คุณทําการศึกษาและเตรียมการเพิ่มเติมก่อนสอบ IELTS อีกครั้ง ศูนย์สอบบางแห่งมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมและชั้นเรียนภาษา ติดต่อศูนย์สอบในพื้นที่ของคุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เข้าสอบหญิงตรวจสอบผลการสอบ IELTS ของเธอผ่านทางโทรศัพท์

เรื่องราวความสําเร็จของ IELTS

การรวบรวมเรื่องราวความสําเร็จของ IELTS จากผู้เข้าสอบหลายคนที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา และวิธีการที่ IELTS ช่วยกําหนดรูปแบบอาชีพทั่วโลกของพวกเขา

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/5zamVegARWdcwKOGiMvDax/2c8dcc92dfbb132c4a7be86b754257ba/shutterstock_552060505.jpg
2022-03-18T08:11:27.839Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/5eDxLZGnOIdz1RuAmDcS1y/82d68f3b30e33ef1f4587cf177de9adb/IELTS_30_Years_Video_3_Edit_2.mp4