The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

เริ่มต้นชีวิตของคุณในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ และไอร์แลนด์ ด้วย IELTS

IELTS ได้รับการยอมรับจากองค์กรมากกว่า 11,500 แห่งใน 140 ประเทศ ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัย, บริษัท, องค์กรภาครัฐ และหน่วยงานย้ายถิ่นที่อยู่

ตัวอย่างเช่น ออสเตรเลียเสนอโอกาสมากมายสําหรับนักเรียนพร้อมหลักสูตร 22,000 หลักสูตรในสถาบันกว่า 1,100 แห่ง แคนาดามีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 500,000 คนต่อปี ขณะที่คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การศึกษาระดับโลกพร้อมเสน่ห์ชนบทในสถานที่ต่าง ๆ เช่น นิวซีแลนด์หรือไอร์แลนด์

อีกทางเลือกหนึ่งคือ สัมผัสกับคุณภาพที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการพัฒนาอาชีพในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยสี่แห่งของประเทศได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับต้น ๆ ในการจัดอันดับระดับโลกของ QS, การจัดอันดับ Times Higher Education และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของสถาบันการศึกษาปีแล้วปีเล่า

IELTS สามารถช่วยคุณให้บรรลุงาน การศึกษา และเป้าหมายการย้ายที่อยู่ในอนาคตของคุณ เพื่อเปิดโลกใหม่ที่ใช้ภาษาอังกฤษ!

สอบถามข้อมูล IELTS

ฉันสามารถทําการสอบ IELTS ซ้ำได้บ่อยเพียงใด

ไม่มีการจํากัดจํานวนครั้งที่คุณสามารถทําการสอบ IELTS ซ้ำได้ ขอแนะนําให้คุณทําการศึกษาและเตรียมการเพิ่มเติมก่อนสอบ IELTS อีกครั้ง ศูนย์สอบบางแห่งมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมและชั้นเรียนภาษา ติดต่อศูนย์สอบในพื้นที่ของคุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติม