คุณสามารถเลือกที่จะสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์สําหรับทั้งการสอบ General Training และการสอบ Academic ได้

รูปแบบการสอบ ประเภทคําถาม เวลาที่จัดสรรให้กับข้อสอบแต่ละส่วนและเนื้อหาจะเหมือนกันสําหรับ IELTS แบบคอมพิวเตอร์และการสอบแบบกระดาษ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือประสบการณ์ในวันสอบของคุณ

หากคุณเลือกที่จะทําการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องทําการสอบส่วนการอ่าน การฟัง และการเขียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ การสอบพูด IELTS ยังคงเหมือนเดิม โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ การสอบพูดสามารถเลือกได้ว่าจะสอบก่อน หรือหลังจากการสอบอ่าน ฟัง และเขียน

หากคุณทำข้อสอบ IELTS แบบกระดาษ คุณจะต้องทำข้อสอบส่วนของการอ่าน การฟัง และการเขียนในกระดาษ การสอบพูดเป็นการสัมภาษณ์แบบพบหน้ากับผู้คุมสอบ IELTS และสามารถทําได้หนึ่งสัปดาห์ก่อนหรือหลังวันสอบของคุณ ในการสอบ IELTS แบบกระดาษ การสอบการเขียน การอ่าน และการฟังจะแล้วเสร็จในวันเดียวกันโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบแต่ละส่วน

เราจะแบ่งปันคําถามตัวอย่างฟรีบางส่วนเพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจว่าคุณต้องการสอบ IELTS แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ แต่ก่อนอื่น เรามาดูกันอย่างคร่าว ๆ ถึงความแตกต่างระหว่าง IELTS แบบกระดาษกับแบบคอมพิวเตอร์

การเปรียบเทียบคร่าว ๆ ระหว่างข้อสอบ IELTS แบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์

ข้อสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ข้อสอบ IELTS แบบกระดาษ
รูปแบบในการสอบสอบการอ่าน การฟัง และการเขียน IELTS ในคอมพิวเตอร์และสอบพูดแบบตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ IELTSสอบการอ่าน การฟัง และการเขียน IELTS ในกระดาษและสอบพูดแบบตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ IELTS
ผลสอบผลสอบจะใช้เวลาภายใน 3 ถึง 5 วันหลังจากทําการสอบผลสอบจะใช้เวลาภายใน 13 วันหลังจากทําการสอบ
การสมัครมองหาไอคอนคอมพิวเตอร์เมื่อคุณต้องการสมัครสอบมองหาไอคอนกระดาษเมื่อคุณต้องการสมัครสอบ
วันที่มีการสอบการสอบมากถึง 7 วันต่อสัปดาห์ และ 3 ครั้งต่อวันการสอบสูงสุด 48 วันต่อปี (วันพฤหัสบดีและวันเสาร์)

ฝึกการฟังบนคอมพิวเตอร์

ลองใช้คําถามตัวอย่างการฟังฟรีเหล่านี้ และลองสัมผัสดูว่าการการสอบฟัง IELTS แบบคอมพิวเตอร์นั้นเป็นอย่างไร

การสอบการฟัง IELTS แบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยคําถาม 6 ประเภทและคําถาม 24 ข้อ ได้แก่:

 • ปรนัย

 • การจับคู่

 • แปลน, แผนที่, แผนภาพ, ฉลาก

 • เติมบันทึกย่อให้สมบูรณ์

 • คำถามแบบที่ต้องตอบคำถามอย่างสั้น

เริ่มตอบคําถามฝึกหัดฟรีในคอมพิวเตอร์external icon

ดาวน์โหลดกระดาษคําตอบexternal icon

ฝึกการฟังในการสอบแบบกระดาษ

ดาวน์โหลดตัวอย่างคําถามสําหรับการสอบฟัง IELTS ฟรีของเรา และดูว่าวิธีสอบการฟัง IELTS แบบกระดาษเป็นอย่างไร

ปรนัย

การจับคู่

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

แผน, แผนที่, แผนภาพ, การติดฉลาก

การกรอกแบบฟอร์ม

เติมบันทึกย่อให้สมบูรณ์

การทำประโยคให้สมบูรณ์

คำถามแบบที่ต้องตอบคำถามอย่างสั้น

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

ฝึกฝนการอ่าน IELTS ในคอมพิวเตอร์

ลองอ่านตัวอย่างคําถามการสอบอ่าน IELTS แบบคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าเป็นรูปแบบการสอบสําหรับคุณหรือไม่ สิ่งนี้ยังเป็นส่วนเสริมที่ดีมากสําหรับแผนการศึกษา IELTS ของคุณ

คําถามตัวอย่างการอ่านสําหรับข้อสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยคําถาม 11 ประเภทและคําถาม 41 ข้อ ได้แก่:

 • ปรนัย

 • การระบุข้อมูล

 • เติมบันทึกย่อให้สมบูรณ์

 • การจับคู่หัวข้อ

 • การจับคู่ประโยคจบของเรื่อง

 • เติมบทสรุปให้สมบูรณ์

 • การทำประโยคให้สมบูรณ์

 • การทำผังงานให้สมบูรณ์

เริ่มต้นคําถามตัวอย่างสําหรับการสอบฟังโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดกระดาษคำตอบเพื่อดูว่าคุณทำได้ดีแค่ไหน

ฝึกฝนการอ่านในกระดาษ

ลองใช้คําถามตัวอย่างฟรีเหล่านี้สําหรับการสอบอ่าน IELTS แบบกระดาษเพื่อดูว่า IELTS แบบกระดาษเหมาะสําหรับคุณหรือไม่

ตัวอย่างคําถาม

การทำผังงานให้สมบูรณ์

การระบุข้อมูล

ปรนัย

เติมบทสรุปให้สมบูรณ์

ฝึกการเขียน IELTS ในคอมพิวเตอร์

ลองอ่านตัวอย่างคําถามการสอบเขียน IELTS แบบคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าเป็นรูปแบบการสอบที่เหมาะสําหรับคุณหรือไม่ และหากคุณได้จองการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์แล้ว ให้เพิ่มลงในแผนการศึกษาของคุณ

ตัวอย่างคําถามสําหรับการสอบเขียน IELTS ประกอบด้วย 2 โจทย์

ข้อสอบส่วนที่ 1: คุณจะถูกขอให้เขียน 150 คําและใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในโจทย์นี้

ข้อสอบส่วนที่ 2: คุณจะถูกขอให้เขียน 250 คําและใช้เวลาประมาณ 40 นาทีในโจทย์นี้

เริ่มแบบฝึกหัดเตรียมสอบการเขียนของคุณโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง:

ดาวน์โหลดกระดาษคำตอบเพื่อดูว่าคุณทำได้ดีแค่ไหน

ฝึกการเขียนในกระดาษ

ดาวน์โหลดคําถามตัวอย่างฟรีเหล่านี้สําหรับการสอบเขียน IELTS Academic เพื่อเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบของข้อสอบการเขียน IELTS ในการสอบ IELTS แบบกระดาษ

IELTS Academic

ข้อสอบการเขียนส่วนที่ 1:

ข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2:

IELTS General Training

ตัวอย่างคําถาม

ดาวน์โหลดกระดาษคําตอบexternal icon

ดาวน์โหลดสคริปต์ตัวอย่างexternal icon

ทัวร์เสมือนจริงของศูนย์สอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์

เที่ยวชมแบบเสมือนจริงในศูนย์สอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ และมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวันการสอบว่าเป็นอย่างไร

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/71ZLkrFCbfxzW193nojbbz/0833d4d97cf74c043d7b8b46abe559a2/Screenshot_2.JPG
2021-09-07T07:01:28.262Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/6uKsv8NalXjxFV9VlyWj6Y/edbcd7afc229062ace62f117ab7eef6c/Computer-delivered_IELTS_Immersive_Experience.mp4