The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

คุณสามารถเลือกสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ได้ทั้งแบบ General Training และ Academic รูปแบบข้อสอบ ประเภทคำถาม เวลาในการทำข้อสอบแต่ละส่วน รวมถึงเนื้อหาข้อสอบนั้นก็เหมือนกันทั้งรูปแบบการสอบบนคอมพิวเตอร์และบนกระดาษ ความแตกต่างอย่างเดียวคือ ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับในวันสอบจริง หากคุณเลือกสอบ  IELTS บนคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องทำข้อสอบการอ่าน การฟัง และการเขียนโดยใช้คอมพิวเตอร์

ในขณะที่ข้อสอบ IELTS ในส่วนของการพูดยังคงเหมือนเดิมคือ สอบผ่านการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ คุณจะได้ทำข้อสอบในส่วนของการพูดเสร็จก่อนหรือหลังจากที่ทำข้อสอบการอ่าน การฟัง และการเขียนเสร็จเพียงไม่นาน

สัมผัสประสิทธิภาพและความสะดวกสบายที่การทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์จะมอบให้คุณ

สอบถามเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS บน คอมพิวเตอร์ กับ IDP


ความแตกต่างระหว่างข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์และบนกระดาษ

หากคุณกำลังตัดสินใจเลือกระหว่างการทำข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์และบนกระดาษ สิ่งสำคัญคือ คุณต้องเข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง รูปแบบข้อสอบ ประเภทคำถาม และเวลาในการทำข้อสอบแต่ละส่วนนั้นจะเหมือนกันทั้งสองแบบ ส่วนเกณฑ์การประเมินก็ยังคงเหมือนเดิมเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและคงมาตรฐานของ IELTS

โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างเดียวคือ ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับในวันสอบจริง การเลือกสอบ IELTS ไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์หรือกระดาษจะไม่กระทบกับคะแนนสอบของคุณ แต่จะมีผลกับระดับความสะดวกสบายของคุณระหว่างการทำข้อสอบ โดยเฉพาะถ้าคุณมีอุปสรรคในการทำข้อสอบแบบกระดาษ เช่น ปัญหาด้านการเขียน

ทำไมต้องเลือกสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

 • ได้รับผลสอบเร็วขึ้นภายใน 1-5 วัน

 • สามารถปรับรูปแบบข้อสอบบนคอมพิวเตอร์ได้ตามความชอบเพื่อให้สะดวกสบายสำหรับคุณมากขึ้น เช่น ปรับขนาดตัวอักษรหรือสีพื้นหลัง

 • มีฟังก์ชันไฮไลต์และจดบันทึก

 • สามารถคัดลอกและวางคำตอบได้ระหว่างทำข้อสอบ Reading ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการสะกดคำตอบผิด

 • มีระบบนับจำนวนคำอัตโนมัติระหว่างทำข้อสอบ Writing เพื่อให้มีจำนวนคำตามเกณฑ์ของข้อสอบใน Task 1 และ Task 2

 • แก้ไขง่ายระหว่างทำข้อสอบ Writing โดยคุณสามารถเคลื่อนย้ายย่อหน้าทั้งย่อหน้าหรือเพียงบางส่วนไปมาได้โดยการคลิกและลาก

เตรียมตัวสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

การเตรียมตัวสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ที่ดีต้องอาศัยกลยุทธ์ที่หลากหลาย โดยคุณอาจใช้กลยุทธ์ เช่น:

 • ใช้ทรัพยากรออนไลน์จากเว็บไซต์ทางการ: ฝึกทำข้อสอบและดูวิดีโอสำหรับฝึกทำข้อสอบออนไลน์ฟรีเพื่อสร้างความคุ้นเคยต่อหน้าจอแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ให้กับตัวเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณในวันสอบจริง เนื่องจากเป็นการช่วยให้คุณรู้ประเภทคำถามที่คุณต้องเจอ

 • ทำข้อสอบจำลอง: ข้อสอบจำลองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินความพร้อมของคุณในการทำข้อสอบที่ประเมินผลผ่านคอมพิวเตอร์ คุณจะสามารถทราบได้ว่าข้อสอบส่วนไหนคือจุดอ่อนของคุณเพื่อที่จะได้ปรับแผนในการเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม ข้อสอบแต่ละส่วนจะมีการจับเวลา ซึ่งข้อสอบจำลองนี้ยังจะช่วยให้คุณรู้ได้อีกด้วยว่าคุณใช้เวลาทำส่วนไหนมากเกินไป

 • ทำแบบทดสอบความคุ้นเคยกับระบบคอมพิวเตอร์: IDP Thailand มีแบบทดสอบความคุ้นเคยกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้ผู้สอบได้สัมผัสสภาพแวดล้อมเหมือนเวลาสอบจริง แม้ว่าวิธีการเตรียมตัวสอบ IELTS แบบดั้งเดิมจะมีประสิทธิภาพพอ ๆ กันสำหรับข้อสอบเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์ แต่ผู้สอบก็ยังจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับระบบดิจิทัลของข้อสอบเพื่อที่จะทำคะแนนให้ได้ดี

การสร้างสมดุลระหว่างเทคนิคการเตรียมตัวสอบแบบใหม่และแบบเก่าจะสามารถช่วยให้คุณมีข้อได้เปรียบในการทำคะแนน IELTS ตามเป้าหมาย ที่คุณต้องการ ลงทะเบียนทำแบบทดสอบความคุ้นเคยกับข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ฟรีของ IDP เลยเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ในวันสอบจริง

teaserContent?.mediaData?.imageAltText

ทำความคุ้นเคยกับการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ฟรีกับเรา

เตรียมสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ด้วย IELTS Familiarisation test และ Mock Test จาก IDP

จองสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

play button

พร้อมลุยหรือยัง? การจองสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์กับ IDP Thailand นั้นไม่ใช่เรื่องซับซ้อน

 1. เริ่มจากการไปที่หน้าจองวันสอบของ IDP Thailand เพื่อเลือกวันสอบและสถานที่สอบที่คุณสะดวกสำหรับการไปสอบบนคอมพิวเตอร์

 2. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนและชำระเงินให้เสร็จเรียบร้อย

 3. จากนั้น คุณจะได้รับอีเมลยืนยันที่จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับวันสอบของคุณ เนื่องจากมีที่ว่างให้เข้ามาสอบตลอดปี การเลือกวันสอบ IELTS จึงมีความยืดหยุ่น ให้คุณได้เลือกวันสอบที่เหมาะสมกับเวลาว่างและระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบของคุณ

ค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

*Remark* IDP IELTS จะมีการปรับราคาค่าสมัครสอบ IELTS Academic และ General Training ทั้งแบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์ จากราคา 7,350 บาท เป็น 7,650 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป IELTS UKVI Academic และ General Training ปรับราคา จาก 7,990 บาท เป็น 8,300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

หากผู้สอบ IELTS Academic และ General Training ดำเนินการสมัครและชำระค่าสอบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้สอบจะยังคงได้รับราคาเดิมที่ 7,350 บาท และ ผู้สอบ IELTS UKVI Academic และ General Training ดำเนินการสมัครและชำระค่าสอบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ผู้สอบจะยังคงได้รับราคาเดิมที่ 7,990 บาท

 • IELTS Regular (กระดาษ / คอมพิวเตอร์): 7,650 บาท

 • IELTS UKVI (กระดาษ / คอมพิวเตอร์): 8,300 บาท

 • IELTS Life Skills: 6,500 บาท

พาร์ทเนอร์ศูนย์สอบ IDP IELTS อย่างเป็นทางการ

IDP IELTS มีเครือข่ายพาร์ทเนอร์ที่เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการครอบคลุมทั่วประเทศไทย คุณสามารถดูข้อมูลพาร์ทเนอร์ที่เป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการได้จากตารางด้านล่างนี้

กรุงเทพมหานคร

 • ศูนย์สอบ IDP IELTS สีลม อาคารลิเบอร์ตี้ แสควร์ ชั้น 9 (BTS: สถานีศาลาแดง / MRT: สถานีสีลม)

  • IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันเสาร์ - พฤหัสบดี

  • IELTS UKVI (Academic & General Training): ทุกวันศุกร์

 • Paradigm Language Institute

  • อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 2 (BTS: สถานีชิดลม)

  • IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันอาทิตย์

 • InterPass

  • สยามสแควร์ ซอย 10 (BTS: สถานีสยาม)

  • IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันจันทร์

 • New Cambridge Institute

  • เซ็นทรัลเวิลด์ 4,4/5 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ชั้น 14

  • IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันศุกร์

 • AUA Language Institute

  • 179 ถนนราชดำริ

  • IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันเสาร์

 • English Parks Language School

  • 35/29 โนเบิล เฮ้าส์ - พญาไท

  • IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันเสาร์

เชียงใหม่

 • I-Genius English Language Institute ชั้น 3 เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

  • IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์

  • IELTS UKVI (Academic & General Training): เดือนละ 1 ครั้งในวันศุกร์

เชียงราย

 • The Learning Center (TLC) 123/9-10 ซอยน้ำทิพย์ ต. รอบเวียง จ. เชียงราย

  • IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันอาทิตย์

ขอนแก่น

 • Greater Good Education ห้อง 304 แก่นนครออฟฟิศพาร์ค 11 ถ.ศรีธาตุประชาสันติ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

  • IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันเสาร์

  • IELTS UKVI (Academic & General Training): เดือนละ 1 ครั้งในวันอาทิตย์

อุบลราชธานี

 • Lead Language Centre 97/5-7 ถนนพิชิตรังสรรค์ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

  • IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันเสาร์

หาดใหญ่

 • C-Bright Language School 580 ถนนปุณณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  • IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันเสาร์

ภูเก็ต

 • Phuket PALS Academic Language School 66/19 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

  • IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันอาทิตย์

  • IELTS UKVI (Academic & General Training): เดือนละ 1 ครั้งในวันอาทิตย์

คำถามที่พบบ่อย

undefined
play button

Not only getting results quickly within 1-5 days, candidates can also choose an exam date convenient to their lifestyles

Chat with us