The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Maklumat hak cipta

© IELTS Australia Pty Ltd 2011-2015. IELTS Australia Pty Ltd dimiliki sepenuhnya oleh IDP Education Pty Ltd.

IELTS.COM dibawa kepada anda oleh:

IDP IELTS Australia Pty Ltd (dimiliki sepenuhnya oleh IDP Education Ltd) Level 8/ 535 Bourke Street MELBOURNE VIC 3121 Australia ABN: 84 00 866 4766

Dasar kuki

Kuki ialah fail data kecil yang dihantar dari laman web dan disimpan di pelayar web pengguna. Kami menggunakan kuki untuk memperibadikan kandungan dan iklan, menyediakan ciri-ciri media sosial dan menganalisis trafik kami. Kami juga berkongsi maklumat mengenai penggunaan laman web kami oleh anda dengan rakan media sosial, pengiklanan dan analitis kami. 

Sekiranya anda ingin menyahaktifkan kuki di laman web ini, anda perlu merujuk kepada tetapan privasi dan keselamatan pelayar pilihan anda. 

Berikut ialah ringkasan jenis kuki yang digunakan di laman web kami dan cara ia digunakan. 

Kuki yang Wajib 

Kuki ini diperlukan agar laman web berfungsi dan tidak boleh dimatikan dalam sistem kami. Ia biasanya hanya ditetapkan sebagai tindak balas terhadap tindakan yang anda lakukan, yang merupakan permintaan untuk perkhidmatan seperti menetapkan pilihan privasi anda, melog masuk atau mengisi borang. Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menyekat atau memberi amaran mengenai kuki ini tetapi sebahagian laman web tidak akan berfungsi. Kuki ini tidak menyimpan apa-apa maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi. 

Kuki Prestasi 

Kuki ini membolehkan kami mengira kunjungan dan sumber trafik supaya kami dapat mengukur serta meningkatkan prestasi laman web. Ia membantu kami mengenal pasti halaman yang paling disukai dan paling kurang disukai serta untuk melihat cara navigasi pengunjung dalam laman web ini. Semua maklumat yang dikumpulkan oleh kuki ini diagregatkan dan oleh itu, ia tidak dapat dikenal pasti secara peribadi. Sekiranya anda tidak membenarkan kuki ini, kami tidak akan mengetahui bila anda mengunjungi laman web kami dan tidak akan dapat memantau prestasinya. 

Kuki Fungsian 

Kuki ini membolehkan laman web menyediakan fungsi dan pemperibadian yang dipertingkatkan. Ia mungkin ditetapkan oleh kami atau penyedia pihak ketiga yang perkhidmatannya telah kami tambahkan ke halaman kami. Sekiranya anda tidak membenarkan kuki ini, maka sebahagian atau semua perkhidmatan ini mungkin tidak berfungsi dengan baik. 

Kuki Penyasaran 

Kuki ini boleh ditetapkan di laman web kami oleh rakan pengiklanan kami, Google dan Addthis. Ia mungkin digunakan oleh syarikat-syarikat tersebut untuk membina profil minat anda dan memaparkan iklan yang relevan di laman web lain. Ia tidak menyimpan maklumat peribadi secara langsung tetapi berdasarkan pada pengenalan pelayar dan peranti internet anda secara unik. Sekiranya anda tidak membenarkan kuki ini, anda akan mendapat iklan yang kurang tersasar. 

Sekiranya anda tidak mahu kami berkongsi maklumat bukan peribadi anda dengan rakan kongsi, termasuk pihak ketiga yang menggunakan teknologi penjejakan bagi memaparkan iklan tersasar berdasarkan maklumat tersebut, sila kunjungi http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/  untuk mengakses pilihan keluar Network Advertising Initiative. 

Kuki Media Sosial 

Kuki ini adalah untuk pelbagai perkhidmatan media sosial termasuk Linkedin dan Facebook yang telah kami tambahkan ke laman web ini bagi membolehkan anda berkongsi kandungan kami dengan rakan serta hubungan/kenalan anda. Ia mampu mengesan pelayar anda di laman web lain dan membina profil minat anda. Ini mungkin mempengaruhi kandungan dan mesej yang anda lihat di laman web lain yang anda lawati. Sekiranya anda tidak membenarkan kuki ini, anda mungkin tidak dapat menggunakan atau melihat alat perkongsian ini. 

Terma dan syarat ujian dan pembayaran IELTS

Terma penggunaan Laman Web

Dengan menggunakan Laman Web, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Penggunaan ini yang membentuk perjanjian yang mengikat secara sah antara anda dan IDP. Sekiranya anda tidak mahu terikat dengan Terma Penggunaan ini, jangan teruskan penggunaan Laman Web ini. 

Di samping itu, kami boleh mengubah Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa. Penggunaan berterusan Laman Web oleh anda dianggap sebagai penerimaan terhadap Terma Penggunaan yang telah dipinda. 

Hak Cipta IDP 

Bahan yang terdapat di Laman Web ini, termasuk semua maklumat seperti teks, grafik, gambar, foto dan suara, dilindungi oleh hak cipta menurut Akta Hak Cipta 1968 (Cth), seperti yang dipinda dari semasa ke semasa dan undang-undang negara lain. Anda tidak boleh mengubah, menghasilkan semula, menyimpan dalam sistem pengambilan atau menghantar bahan di Laman Web ini atau sebahagian daripadanya, melainkan dibenarkan oleh IDP secara bertulis atau dibenarkan oleh Akta Hak Cipta 1968 (Cth). 

Tanda Dagangan 

Semua tanda dagangan yang terkandung dalam Laman Web ini adalah hak milik pemilik masing-masing dan dilindungi oleh undang-undang yang berkaitan di Australia dan negara-negara lain. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana tanda dagangan ini (termasuk penghasilan semula, pengubahsuaian, pengedaran, penolakan, paparan atau komunikasi tanda dagangan ini) kecuali dengan menyimpan atau mencetak salinan Laman Web ini untuk kegunaan peribadi bukan komersial, kecuali jika diizinkan dengan nyata oleh IDP atau pemilik tanda dagangan yang berkaitan. 

Pautan dari Laman Web ini 

Laman web luaran yang dipautkan dalam Laman Web ini bukanlah di bawah kawalan IDP. IDP tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, atau penggunaannya pada masa semasa, mana-mana laman web luaran yang dipautkan. Kewujudan apa-apa pautan dalam Laman Web tidak menandakan sokongan oleh IDP terhadap laman web yang dipautkan dan juga tidak menandakan sebarang hubungan dengan organisasi yang dipautkan. 

Spam 

IDP menyiarkan alamat elektronik di Laman Web ini untuk memudahkan komunikasi berkaitan dengan fungsi perniagaan kami. Ini tidak boleh disimpulkan sebagai persetujuan oleh IDP atau alamat-alamat yang berkenaan untuk menerima mesej komersial yang tidak diminta atau SPAM sebagaimana dirujuk dalam Akta Spam 2003 (Cth). 

Liabiliti 

IDP tidak membuat sebarang jaminan atau representasi mengenai Laman Web ini atau kandungannya. IDP tidak bertanggungjawab kepada anda atau sesiapa sahaja atas sebarang jenis kerosakan, termasuk (tapi tidak terhad kepada) apa-apa kerugian dan kerugian-kerugian langsung atau turutan yang disebabkan oleh kegagalan keselamatan, pendedahan maklumat sulit oleh pihak lain atau penularan virus komputer, yang ditanggung berhubung dengan penggunaan Laman Web ini sama ada berdasarkan pelanggaran kontrak atau jaminan, salah laku (termasuk kecuaian), liabiliti produk atau sebaliknya, walaupun jika IDP dimaklumkan terlebih dahulu mengenai kemungkinan berlakunya kerosakan tersebut. IDP mengecualikan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, sebarang liabiliti yang mungkin timbul akibat penggunaan Laman Web ini. Dengan menggunakan Laman Web, anda bersetuju untuk melindungi IDP daripada sebarang kerugian atau liabiliti yang timbul daripada penggunaan anda. Penggunaan Laman Web adalah atas risiko anda sendiri dan anda memikul sepenuhnya tanggungjawab serta risiko kerugian akibat memuat turun, menggunakan, atau mengakses data, fail, maklumat, atau bahan lain di atau melalui Laman Web. Liabiliti agregat IDP kepada anda atas apa-apa kerugian lain yang disebabkan oleh penggunaan Laman Web adalah terhad kepada jumlah nominal $1. 

Undang-undang Tadbir urus 

Terma Penggunaan akan ditadbir urus oleh dan ditafsirkan menurut undang-undang New South Wales, Australia dan anda bersetuju mematuhi bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah New South Wales, Australia. 

Maklumat lanjut 

Tadbir Urus Korporat  IDP Education Pty Ltd  Level 8  535 Bourke Street  MELBOURNE 3000  Victoria, Australia 

Dasar Privasi IELTS Australia 

Kenyataan privasi

Kami komited untuk memenuhi jangkaan anda serta akan mematuhi semua undang-undang perlindungan privasi dan data yang terpakai berkaitan dengan Maklumat Peribadi dan Maklumat Sensitif anda. 

Walaupun anda mungkin lebih sukakan teks cetakan kecil, berikut ialah ringkasan cara kami melindungi privasi anda: 

 1. Kami hanya mengumpulkan apa yang kami perlukan untuk membantu memenuhi permintaan anda atau memberikan anda maklumat yang anda minta, dan memperibadikannya mengikut minat anda. 

 2. Kami tidak akan menyimpan maklumat anda. Sekiranya kami tidak memerlukannya dan anda tidak mahu kami menyimpannya, kami akan memadamkannya. 

 3. Kami ingin anda memahami semua yang kami lakukan dengan maklumat anda, jadi kami akan menerangkannya secara berterus terang dengan sebaik-baiknya. 

 4. Tiada kejutan - anda putuskan untuk tujuan apa dan bagaimana kami menghubungi anda. 

 5. Ini terpakai bagi setiap individu. Kami tidak kongsikan maklumat anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran tanpa pengetahuan anda. 

Dasar ini selebihnya memberikan anda butiran lanjut mengenai amalan pengendalian Maklumat Privasi dan Peribadi kami. 

Definisi istilah yang dirujuk dalam Dasar ini boleh didapati dalam bahagian 'Glosari' di akhir dokumen ini. 

Siapa kami 

IELTS Australia Pty Ltd ialah sebuah anak syarikat IDP Education Limited. Anda boleh merujuk dasar privasi Kumpulan IDP di sini: 

www.idp.com/global/privacy-policy/  

Maklumat hubungan pengawal data 

IELTS Australia  Level 8  535 Bourke Street  MELBOURNE 3000  Victoria  Australia 

Hubungi DPO atau Pegawai Privasi kami melalui e-mel: privacyofficer@idp.com  

Kami akan berusaha untuk memberi maklum balas kepada anda dalam tempoh masa yang munasabah. 

Pengumpulan Maklumat Peribadi oleh IELTS Australia membolehkan kami untuk: 

 • menjalankan ujian IELTS serta menawarkan Latihan dan Persediaan ujian IELTS. 

 • mengemukakan sebarang pertanyaan anda kepada Pemilik IELTS lain (British Council dan Cambridge Assessment English) mengikut pilihan yang anda nyatakan (contohnya, ketika anda membuat pertanyaan umum tentang pengambilan ujian IELTS); 

 • memberitahu anda dan memberi anda maklumat mengenai perkhidmatan yang kami sediakan (termasuk acara dan peluang untuk mengambil bahagian dalam projek/program); 

 • menguruskan operasi perniagaan dalaman kami; dan 

 • menjawab soalan anda. 

Ujian IELTS 

Pusat ujian IELTS beroperasi di lebih daripada 140 buah negara iaitu di Eropah, Asia, Australia dan New Zealand, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika dan Timur Tengah. IELTS Australia mengendalikan dan menguruskan beberapa pusat ujian IELTS ini dan British Council mengendalikan dan menguruskan pusat-pusat ujian lain, yang mana anda mungkin telah dirujuk. 

IELTS Australia ialah Pengawal Data bersama dengan Pemilik IELTS yang lain (British Council, IDP Education dan Cambridge Assessment English) untuk tujuan menjalankan ujian IELTS. 

Sekiranya anda memohon untuk mengambil atau telah mengambil ujian IELTS, kami akan mengumpulkan maklumat peribadi seperti nama, alamat pos dan e-mel, tarikh lahir, jantina, maklumat hubungan, bahasa, negara kerakyatan, status kediaman, kelayakan pendidikan, nombor kad pengenalan kebangsaan, maklumat pasport, sejarah pekerjaan, maklumat yang diperlukan untuk permohonan visa dan keahlian profesional. 

Ini termasuk salinan dokumen yang anda berikan kepada kami sebagai bukti identiti – contohnya, salinan pasport atau kad pengenalan kebangsaan anda, bukti kerakyatan atau gambar anda semasa mendaftar untuk menduduki ujian IELTS. 

Kami juga akan menyimpan keputusan anda. 

Kami juga boleh menyimpan Maklumat Sensitif mengenai anda termasuk: 

 • maklumat perubatan (yang mungkin anda berikan untuk mendapatkan pertimbangan khas berkaitan dengan ujian anda); 

 • maklumat biometrik bagi calon ujian IELTS yang menyediakan imbasan jari sebagai sebahagian daripada Pengurusan Pengesahan Identiti (“Identity Authentication Management”, IAM) untuk ujian IELTS (salinan - imbasan jari anda disimpan dalam bentuk Objek Besar Binari (“Binary Large Object”, BLOB); dan 

 • asal usul kaum atau etnik (daripada maklumat negara asal anda). 

Pemilik IELTS boleh berkongsi apa-apa maklumat yang relevan daripada permohonan atau ujian IELTS anda dengan Pemilik IELTS yang lain untuk tujuan seperti mentadbir ujian IELTS, menyemak keputusan ujian IELTS bagi tujuan statistik dan pengesanan penipuan, atau mempertimbangkan perubahan pilihan anda berkaitan lokasi pusat ujian ; 

Anda boleh merujuk dasar privasi untuk perkara-perkara ini dengan menggunakan pautan-pautan berikut: 

Pautan ke British Council: 

www.britishcouncil.org/privacy-cookies/data-protection  

Pautan ke Cambridge Assessment English: 

www.cambridgeenglish.org/footer/data-protection/  

Dasar Privasi IELTS serta Terma dan Syarat Ujian memberikan butiran lanjut mengenai amalan pengendalian Maklumat Privasi dan Peribadi yang berkaitan dengan ujian IELTS. 

www.ielts.org/policy/privacy-policy  

Latihan dan persediaan ujian IELTS 

Kami menyediakan perkhidmatan bagi membantu dalam persediaan anda untuk menduduki ujian IELTS termasuk alat sokongan, ujian latihan, seminar dan Masterclass IDP. 

Pengumpulan Maklumat Peribadi anda membolehkan kami untuk: 

 • menyediakan ujian latihan dan perkhidmatan persediaan yang anda minta 

 • membangunkan ujian latihan dan alat-alat persediaan baharu yang lebih baik 

 • menyediakan keputusan latihan ujian anda dan memberi anda maklum balas am atau yang diperibadikan 

 • dengan persetujuan anda, memberitahu anda dan memberi anda maklumat mengenai perkhidmatan yang kami sediakan (termasuk acara dan peluang untuk mengambil bahagian dalam projek/program); 

 • menguruskan operasi perniagaan dalaman kami; dan 

 • menjawab soalan anda. 

Pengekalan 

Apabila Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan tidak diperlukan lagi, kami akan memusnahkannya, menghapuskannya dengan cara yang selamat, atau memastikan bahawa maklumat tersebut tidak dapat dikenal pasti selaras dengan dasar pemusnahan dan pencegahan pengenalpastian maklumat kami, kecuali jika kami dikehendaki oleh undang-undang untuk menyimpan salinan Maklumat Peribadi atau jika maklumat tersebut terkandung dalam rekod Komanwel. 

Sekiranya kami mengumpulkan maklumat anda untuk tujuan ujian atau persediaan ujian IELTS, kami akan menyimpannya sehingga tiga tahun setelah mengambil ujian IELTS atau mengambil bahagian dalam perkhidmatan, atau setelah aktiviti terakhir anda dengan kami. 

Data imbasan jari hanya disimpan sebagai fail objek besar binari selama 60 hari selepas tarikh ujian anda. 

Kami juga boleh menyimpan rekod tertentu untuk alasan lain yang sah (termasuk setelah hubungan anda dengan Pemilik IELTS berakhir), misalnya untuk menyelesaikan kemungkinan pertikaian, untuk mematuhi kewajipan pelaporan dan pengekalan lain, atau untuk tujuan pencegahan penipuan.  

Urusan lain dengan IELTS Australia 

Cara lain anda boleh berurusan dengan IELTS Australia termasuk: 

 • mendaftarkan minat anda untuk terlibat sebagai perunding atau pekerja 

 • mengemukakan cadangan penyelidikan 

 •  mendaftar untuk perkhidmatan yang ditawarkan oleh IELTS Australia; atau 

 • menjadi wakil Organisasi yang Diiktiraf. 

Kami akan memberi notis khusus ketika maklumat anda dikumpulkan. Sebarang maklumat peribadi yang tidak diminta akan dimusnahkan dengan cara selamat. 

Cara kami mengumpul Maklumat Peribadi 

Kami hanya akan mengumpulkan Maklumat Peribadi anda dengan cara yang sah dan adil. Maklumat Peribadi boleh dikumpulkan terus daripada anda atau wakil anda yang diberi kuasa, atau boleh dikumpulkan daripada pihak ketiga seperti pemegang lesen atau wakil yang diberi kuasa oleh kami untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda. Anda boleh memberi Maklumat Peribadi anda kepada kami ketika berkomunikasi dengan kami melalui rangkaian sosial dan saluran dalam talian yang lain, misalnya melalui identiti Facebook atau Twitter anda. 

Kami tidak mengumpul maklumat Peribadi dan Sensitif melainkan jika maklumat tersebut semunasabahnya diperlukan untuk fungsi atau aktiviti perniagaan kami. Kami akan mendapatkan persetujuan anda sebelum mengumpulkan Maklumat Sensitif. 

Apabila anda berurusan dengan kami, anda perlu mengesahkan identiti anda agar kami dapat menyediakan perkhidmatan kami kepada anda. Oleh itu, kami tidak menerima penggunaan nama samaran. 

Sekiranya anda mengakses laman web kami, kami boleh mengumpulkan maklumat peribadi tambahan mengenai anda dalam bentuk alamat IP dan/atau nama domain anda. Untuk maklumat lebih lanjut, sila lihat Dasar Kuki Laman Web kami. 

Pendedahan kepada orang lain 

Maklumat yang didedahkan oleh kami kepada penerima luar negara untuk tujuan menyediakan perkhidmatan Ujian IELTS kepada anda boleh dipindahkan ke luar negara kepada Pemilik IELTS yang lain (British Council dan Cambridge Assessment English). Penerima-penerima ini adalah entiti yang berpangkalan di United Kingdom dan tertakluk kepada Akta Perlindungan Data (UK). Jika kami memindahkan data ke penerima luar negara, data tersebut dikenakan sekatan penggunaan dan perlindungan daripada akses yang tidak sah. 

Beberapa sistem dan data IT IELTS Australia dihoskan pada pelayan di negara-negara di luar Australia atau UK dan kami mungkin menghantar maklumat anda ke salah satu pelayan tersebut sebagai sebahagian daripada perniagaan kami. 

IELTS Australia boleh menyimpan atau memindahkan data yang kami kumpulkan di atau ke negara-negara berikut (selain negara asal anda): 

 • Australia 

 • UK 

 • India 

Maklumat ini disimpan dan diakses hanya apabila diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda. Jika kami memindahkan data ke pelayan luar negara, data tersebut dikenakan sekatan penggunaan dan perlindungan daripada akses yang tidak sah. 

Maklumat yang didedahkan kepada penerima luar negara terdiri daripada maklumat yang anda berikan kepada kami untuk menyediakan perkhidmatan yang berkaitan. Dengan menerima perkhidmatan dari kami, anda memberi persetujuan kepada kami untuk memberikan Maklumat Peribadi anda kepada penerima luar negara yang berkenaan seperti yang disebutkan di atas. IELTS Australia mengambil langkah yang sesuai bagi memastikan bahawa terdapat perlindungan yang mencukupi untuk pemindahan maklumat peribadi anda termasuk klausa perlindungan standard dalam kontrak kami dan perjanjian Pemindahan Data Kumpulan IDP. 

Hak anda 

Anda berhak untuk mendapatkan akses ke mana-mana Maklumat Peribadi anda yang dipegang oleh kami melainkan terdapat alasan yang sah di bawah Akta Privasi atau Akta Perlindungan Data untuk kami menahan maklumat tersebut. 

Alasan-alasan sah termasuk: 

 • Kami mempunyai alasan untuk mengesyaki bahawa aktiviti yang menyalahi undang-undang atau salah laku yang serius telah dilakukan dan memberi akses mungkin akan menjejaskan pengambilan tindakan yang sewajarnya berkaitan dengan perkara tersebut; atau 

 • Memberi akses akan mendedahkan maklumat penilaian yang dihasilkan oleh kami berhubung dengan proses yang sensitif dari segi komersial. 

Sekiranya maklumat peribadi anda berubah, atau anda yakin maklumat yang kami simpan mengenai anda tidak betul, tidak lengkap atau telah lapuk, sila hubungi kami agar kami dapat membetulkan rekod kami. 

Hak untuk menghapuskan 

Atas permintaan anda, kami akan menghapuskan semua data anda yang kami simpan jika kami tidak dikehendaki menyimpannya dari segi undang-undang. 

Hak untuk menyekat pemprosesan 

Anda berhak menyekat pemprosesan apabila anda telah menggunakan salah satu hak di atas dan permintaan tersebut mungkin memerlukan sedikit masa untuk diproses. Contoh: apabila anda menghubungi kami untuk mengemas kini butiran anda, anda berhak meminta sekatan sehingga maklumat anda dikemas kini. 

Hak untuk menarik balik persetujuan 

Untuk aktiviti pemprosesan yang memerlukan persetujuan anda, anda berhak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan berhenti melanggan mesej daripada kami, atau dengan menghubungi privacyofficer@idp.com

Hak untuk membantah 

Anda boleh membantah pemprosesan data peribadi anda. 

Hak untuk tidak tertakluk kepada keputusan dan pemprofilan secara automatik 

Tidak ada aktiviti pemprosesan kami yang automatik sepenuhnya dan tidak ada keputusan yang dibuat tanpa campur tangan manusia. Terdapat beberapa keadaan di mana kami memproses data untuk menganalisis atau meramalkan tingkah laku tetapi kami akan meminta persetujuan jelas daripada anda apabila pemprosesan ini akan melibatkan data peribadi anda. 

Hak terhadap kemudahalihan data 

Jika anda telah memberi kami data peribadi anda dengan persetujuan atau atas kewajipan hubungan, anda berhak meminta data yang anda telah berikan kepada kami dalam format yang dapat dibaca oleh mesin sekiranya anda memutuskan untuk menggunakan khidmat pengawal data yang lain. 

Membuat permintaan 

Permintaan untuk mengakses atau membetulkan Maklumat Peribadi anda atau hak privasi lain yang dijelaskan di atas hendaklah diajukan kepada Pegawai Privasi IDP dengan menghantar e-mel kepada privacyofficer@idp.com . Semua permintaan akan dijawab secara bertulis dalam jangka masa  yang munasabah. Sebagai sebahagian daripada proses ini, kami akan mengesahkan identiti individu yang meminta maklumat sebelum memberikan akses atau membuat perubahan. Sekiranya kami tidak dapat memenuhi permintaan anda, kami akan memberikan penjelasan kepada anda. 

Membuat aduan sekiranya anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan Maklumat Peribadi anda 

Kami mempunyai prosedur untuk mengendalikan pertanyaan atau aduan anda. 

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai dasar kami atau mempunyai sebarang aduan mengenai cara privasi anda dikendalikan oleh kami, sila hubungi privacyofficer@idp.com

Sekiranya anda merasakan kami telah melanggar privasi anda atau menyalahgunakan data anda, anda boleh membuat aduan. 

Di Australia 

Laman web Pejabat Pesuruhjaya Maklumat Australia (“Office of the Australian Information Commissioner”, OAIC) di www.oaic.gov.au  

Maklumat hubungan untuk OAIC ialah: 

Alamat pejabat: Level 3, 175 Pitt Street, Sydney 2000  Alamat pos (Sydney): GPO Box 5218 Sydney NSW 2001  Alamat pos (Canberra): GPO Box 2999 Canberra ACT 2601  Telefon: 1300 363 992  Faks: + 61 2 9284 9666  E-mel: enquiries@oaic.gov.au  

Di UK 

Pejabat Pesuruhjaya Maklumat 

https://ico.org.uk/concerns/  

Pengemaskinian Dasar ini 

Versi dasar ini diterbitkan pada hari Jumaat 20 Julai 2018. Kami mungkin mengemas kini dasar privasi ini dari semasa ke semasa. Kami menggalakkan anda meluangkan masa untuk menyemak dasar privasi kami setiap kali anda memberikan maklumat peribadi kepada kami. 

Hasrat kami adalah supaya tidak wujud 'kejutan' dalam cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda. Sekiranya kami membuat perubahan dasar yang ketara dan kami mempunyai alamat e-mel anda, kami akan menghantar e-mel untuk memaklumkan anda tentang perubahan ini, cara perubahan tersebut dapat memberi kesan kepada anda serta mengingatkan anda tentang hak privasi anda. 

Glosari 

1. Undang-undang Privasi yang berkenaan bermaksud: 

 • Akta Privasi 

 • GDPR 

 • undang-undang lain yang terpakai berkaitan dengan privasi atau penggunaan atau perlindungan data peribadi di mana sahaja di dunia 

2. IDP merujuk kepada IDP Education Limited (ACN 117 676 463). 

3. GDPR bermaksud Peraturan Perlindungan Data Umum Eropah (“European General Data Protection Regulation”) 2016/679. 

4. IELTS merujuk kepada Sistem Ujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (“International English Language Testing System”). 

5. IELTS Australia merujuk kepada IELTS Australia Pty Ltd (ACN 008 664 766) yang merupakan anak syarikat IDP. 

6. Pemilik IELTS merujuk kepada British Council, Cambridge Assessment English dan IDP Education Ltd (melalui anak syarikatnya IELTS Australia Pty Ltd) yang merupakan pemilik bersama ujian IELTS. British Council dan Cambridge Assessment English adalah entiti yang berpangkalan di United Kingdom. 

7. Maklumat Peribadi bermaksud maklumat atau pendapat mengenai individu yang dikenal pasti, atau individu yang dapat dikenal pasti secara munasabah, sama ada maklumat atau pendapat itu benar atau tidak, dan sama ada maklumat atau pendapat itu direkodkan dalam bentuk material atau tidak. 

8. Akta Privasi bermaksud Akta Privasi 1988 (Cth). 

9. Maklumat Sensitif merangkumi maklumat atau pendapat mengenai asal usul perkauman atau etnik seseorang individu, pendapat politik, keahlian persatuan profesional atau dagangan atau rekod jenayah yang juga merupakan maklumat peribadi, atau maklumat kesihatan mengenai seseorang individu, atau maklumat biometrik yang digunakan bagi tujuan pengesahan atau pengenalan biometrik secara automatik, atau templat biometrik. 

Maklumat yang dikumpulkan pada laman web ini 

Google Analytics 

Kami menggunakan Google Analytics untuk mengukur dan menganalisis penggunaan internet laman web bagi memastikan laman web ini memenuhi objektif perniagaan IDP dengan pengiklan dan pengguna. Privasi individu dilindungi tetapi kami memperoleh pemahaman tentang cara untuk menjadikan laman web ini lebih bermanfaat kepada pengiklan dan juga pengguna kami. 

Data yang dikumpulkan daripada analisis ini merangkumi: 

 • bilangan kunjungan (view) halaman (atau tayangan halaman) yang berlaku di laman web kami; 

 • bilangan pelawat unik; 

 • tempoh masa yang dihabiskan pelawat unik ini (secara purata) di laman web kami; 

 • titik masuk dan keluar biasa ke laman web kami; 

 • fail yang dimuat turun dari laman web; dan 

 • borang yang diisi di laman web 

 • Analisis audiens dan peranti 

 • Sumber rujukan 

Hotjar 

Kami menggunakan Hotjar untuk lebih memahami tentang keperluan pengguna kami serta untuk mengoptimumkan perkhidmatan dan pengalaman ini. Hotjar ialah perkhidmatan teknologi yang membantu kami untuk lebih memahami pengalaman pengguna kami (contohnya, tempoh masa yang mereka habiskan di sesuatu halaman, pautan yang mereka pilih untuk diklik, apa yang pengguna suka dan tidak suka, dll.) dan ini membolehkan kami membangunkan serta mengekalkan perkhidmatan kami dengan maklum balas pengguna. Hotjar menggunakan kuki dan teknologi lain untuk mengumpulkan data mengenai tingkah laku pengguna dan peranti mereka (terutamanya, alamat IP peranti (direkodkan dan disimpan hanya dalam bentuk tanpa nama), saiz skrin peranti, jenis peranti (pengecam peranti unik), maklumat pelayar, lokasi geografi (negara sahaja), bahasa pilihan yang digunakan untuk memaparkan laman web kami). Hotjar menyimpan maklumat ini dalam profil pengguna yang telah dicegah pengenalpastian. Kami mahupun Hotjar tidak sekali-kali akan menggunakan maklumat ini untuk mengenal pasti pengguna individu atau untuk memadankannya dengan data lanjutan berkenaan pengguna individu. Untuk keterangan lebih lanjut, sila lihat dasar privasi Hotjar dengan mengklik pautan ini

Anda boleh membuat pilihan keluar untuk tidak bersetuju terhadap penciptaan profil pengguna, penyimpanan data oleh Hotjar berkenaan cara anda menggunakan laman web kami dan penggunaan penjejakan kuki oleh Hotjar di laman web lain dengan mengklik pautan pilih keluar ini

Google AdWords 

Google AdWords ialah perkhidmatan pengiklanan dalam talian oleh Google yang membolehkan pengiklan memaparkan iklan di rangkaian paparan Google. Kami menggunakan ciri pemasaran semula Google AdWords untuk memaparkan iklan mengenai persediaan, produk dan sokongan IELTS kepada anda. Google Customer Match membolehkan pengiklan menyasarkan audiens khusus berdasarkan daftar alamat e-mel di rangkaian paparan Google. Kami mungkin menggunakan Google Customer Match untuk menyasarkan iklan persediaan, produk dan sokongan IELTS kepada anda.  

Sekiranya anda ingin memilih keluar untuk tidak menerima iklan Google dalam talian, sila kunjungi https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en  

Facebook Custom Audience 

Program Facebook Custom Audience membolehkan pengiklan menyasarkan audiens khusus berdasarkan alamat e-mel di Facebook. Kami mungkin turut menyertai program Facebook Custom Audience untuk menyasarkan iklan persediaan, produk dan sokongan IELTS kepada anda. 

Sekiranya anda ingin memilih keluar untuk tidak menerima iklan Facebook Custom Audience, anda boleh berbuat demikian melalui tetapan privasi Facebook anda atau dengan mengklik iklan tersebut dan memilih 'Sembunyikan semua daripada pengiklan ini'. 

AdRoll 

AdRoll Group menggunakan kuki, piksel penjejak dan teknologi yang berkaitan bagi menyediakan perkhidmatan kami untuk Pengiklan. Kuki ialah fail data kecil yang diletakkan oleh platform kami dan disimpan pada peranti anda. 

Sekiranya anda tidak mahu kami berkongsi maklumat bukan peribadi anda dengan rakan kongsi, termasuk pihak ketiga yang menggunakan teknologi penjejakan bagi memaparkan iklan tersasar berdasarkan maklumat tersebut, sila kunjungi http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/  untuk mengakses pilihan keluar Network Advertising Initiative. 

IELTS Online Privacy Notice

IELTS online is not currently available in all countries, please check your local IELTS site to confirm availability.

Who we are – IELTS Owners

The IELTS Owners are the British Council, IELTS Australia Pty Ltd (ABN 84 008 664 766), (wholly owned by IDP Education Ltd) and Cambridge Assessment English (Part of the University of Cambridge).

This Privacy Notice describes how the IELTS Owners collect and use your personal information that we obtain when you register to sit an IELTS Online test. It is intended to provide further information on how your personal data is used and supplements any information the IELTS Owners may have already provided to you about how they will use your personal data. Some of the IELTS Owners’ activities will be carried out by IELTS UK Service Limited, which is a joint venture owned by the IELTS Owners.

Data shared amongst the IELTS Owners and subcontractors

The IELTS Owners may share any relevant information from your IELTS registration or the IELTS Online test with the other joint owners of the IELTS test for purposes such as administering the IELTS test and reviewing IELTS test results for statistical and fraud detection purposes.

The IELTS Owners may forward any enquiries you make to the other joint owners of the IELTS test where necessary and appropriate. The IELTS owners use third party subcontractors to provide parts of the IELTS services as detailed below. For these services it is necessary to share your information with these subcontractors in order for us to provide the IELTS test and associated services.

Snowflake – Data warehousing, including storing, cataloguing, and enabling analysis of data by IELTS.

Tableau – Data visualisation and reporting tool to enable the analysis of data by IELTS

Types of Information collected

IELTS Online Testing

If you apply to take, or have taken, an assessment service provided by, or through, the IELTS Owners we will collect personal details such as;

 • name,

 • postal and

 • email addresses,

 • date of birth, gender,

 • contact details,

 • languages,

 • country of nationality,

 • residency status,

 • education qualifications,

 • national identity card number,

 • passport details,

 • employment history occupation,

 • information required for visa application and professional memberships.

This will include copies of documents you provide to us as proof of identity – e.g. copies of your passport or national identity card, proof of citizenship.

In the case of individuals who have taken any test or assessment provided by, or through the IELTS Owners, results achieved by the individuals will also be held.

We may also hold sensitive information about individuals, including

 • medical information (which you may provide to obtain special consideration in relation to your testing) and

 • racial or ethnic origin (from information on your country of origin).

Some personal data, such as gender, may be used to ensure that Greeters, Proctors and Examiners are assigned to test takers in accordance with local laws and practices, where applicable.

We will also process biometric information of IELTS Online Test takers who provide a visual image of their face for identity verification purposes. The image taken at the beginning of the test will be used throughout the test to confirm that it is always the same person.

We will also conduct video, audio and screen recording during the test for proctoring purposes. Further information regarding online proctoring is provided below.

IELTS Online

Remote proctoring is used to ensure test integrity, to prevent malpractice, and for fraud prevention. The proctoring platform is provided by Inspera. Audio and video from your webcam and microphone, as well as a recording of your computer screen, is captured throughout all parts of the test for proctoring purposes.

The IELTS Owners use Zoom to support video and audio communications for the delivery of the Speaking component of the IELTS Online test.

For further information on how Zoom and Inspera approach data protection, please visit the privacy sections of their websites:

https://zoom.us/privacy

https://www.inspera.com/legal/privacy

Remote Proctoring

As IELTS is a high stakes test, all IELTS tests are subject to proctoring to ensure test integrity and prevent malpractice.

The use of remote proctoring is a condition of taking the IELTS test online. If you do not agree to this condition, the alternative is to attend an IELTS Test Centre.

IELTS works with a company called Inspera to provide the IELTS online platform, including remote proctoring services. You can find out more about Inspera’ s privacy practices on their website here:

https://www.inspera.com/legal/privacy

Remote proctoring is made up of two parts:

Pre-test identity checking

Before the test begins, you will be asked to present an approved form of picture ID. The greeter will match the facial image on the ID with the person in front of the camera for the test session. This is to ensure that the person taking the test is the same person that registered.

Test session

During the test we will record audio and video from your device’s camera and microphone and a capture of the screen of the device used for the test. You will also be asked to provide a 360° view of the room before the test begins. This is to verify that there is no one else present to assist you.

Your entire testing session is monitored in real time and recorded through your device. Audio and video of your face, voice and workspace will be captured.

These recordings are held securely within the Inspera test platform in Europe for a period of sixty days, after which they will automatically be deleted. They may be retained for longer if there are legal grounds to keep them, such as for ongoing investigations.

The remote proctoring system uses Artificial Intelligence (AI) software to monitor the audio and video from your device for suspicious or unusual behaviour that may indicate malpractice. If the software flags any behaviour as potentially suspicious, that report is reviewed by the human proctor monitoring your test session before any action is taken.

The software will flag the following behaviours for further investigation.

 • Unexpected noise – the systems will detect unusual noises that are picked up by your microphone. This is intended particularly to detect speech that is not coming from the test taker.

 • People entering or leaving the frame – whenever someone enters or leaves the frame during the test, the software will compare the facial image of the person entering the frame with the facial image on the ID submitted at the start of the test. If the images do not match, the software will flag the behaviour.

The recordings do not form part of the exam and do not influence your grade – they are only used to prevent malpractice, investigate fraudulent activities and to verify the identity of the person taking the test.

We may also use extracts from the recordings for the purpose of training the AI so that it continually improves its ability to distinguish faces.

Remote Speaking Test

For the Speaking part of the IELTS Online Test, the Zoom video conferencing platform will be used. A digital recording of the Speaking test will be made via Zoom. This recording will be stored temporarily within Zoom and transferred to our cloud storage in Singapore where it will be split into Audio and Video components. The recording will be not retained on the device you use to take the test. The video file will be retained for 3 months and the audio file for 3 years.

In other dealings with Owners

We may also collect personal details such as name, postal and email addresses, contact details, languages, nationality, education qualifications, occupation, and professional memberships if you:

 • register to participate in an event organised, managed or presented by the IELTS Owners, whether in its own right, or under contract for another organisation.

 • provide your contact information to receive information on the services we provide on IELTS and IELTS related product and services.

Purpose

We collect your Personal information to allow us to:

 • administer your IELTS Online test

 • protect test integrity and prevent fraud

 • improve the way in which IELTS Online is delivered

 • inform you of and provide you with information on the services we provide (including events and opportunities to participate in projects/programs)

 • use your information in an anonymous form, for informational, research, statistical and training purposes for the development of Cambridge Assessment English examinations

 • manage our internal business operations

 • respond to your questions

Legal basis for Processing your personal data

We will only process personal data where we have a lawful basis to do so. The basis for processing your personal data varies depending on the activity we collected it for. In some occurrences, we may have more than one lawful basis for processing. The information below summarises the bases on which the IELTS Owners process personal information.

Contract

The IELTS Owners process personal data necessary for the performance of a contract for your IELTS Online Test. This includes, but is not limited to, IELTS registration, identity checks and test administration.

Legal Obligation

The IELTS Owners process personal data necessary to comply with legal obligations. This includes, but is not limited to, providing personal information to regulators, law enforcement agencies and statutory bodies.

Legitimate interest

The IELTS Owners process personal data to meet our legitimate interests as a global provider of the IELTS tests. This includes, but is not limited to, responding to general enquiries, supporting test takers, preventing fraudulent activity and improving our services.

Consent

The IELTS Owners process personal data where you have provided your consent to do so. Where the IELTS Owners are relying on your consent, for example, where your personal data is being used for marketing purposes, you may withdraw your consent at any time.

Special Category personal data (also known as sensitive personal data) processing

The IELTS Owners will process Special Category personal data under the following legal bases.

Explicit Consent

The IELTS Owners process personal data with your explicit consent when you provide a visual image of your face for identity verification purposes at the beginning of the IELTS Online test. We also carry out video, audio and screen recording during the test for proctoring with your consent. We may also process medical information with your consent if you provide it to support requests for special arrangements to be made in relation to your IELTS Online test.

Public Interest

In the case of Cambridge Assessments, the collection of your personal data in remote proctoring is required in the public interest to prevent test malpractice and to ensure test integrity, for the benefit of Recognising Organisations and the public in applying to Recognising Organisations.

Equality of opportunity monitoring

The IELTS Owners process special category personal data to monitor equality of opportunity provision. Any such outputs from this processing would be aggregated and not identify specific individuals. Special category data will only be shared on a strictly need to know basis in line with the individual IELTS Owner security policy.

Recipients of personal data

We also use other organisations to process your personal information to carry out services on our behalf. We use them to:

 • Provide customer service, surveys and marketing

 • Personalise our services

 • Process payments

 • Carry out fraud and other legal investigations.

Where we use another organisation, we make sure that your personal information is protected and remains in our control.

Disclosure

The IELTS Owners may disclose the relevant information from your IELTS Online registration or IELTS Online test with:

 • Educational institutions, IELTS test centres, governments (including visa processing authorities), or professional bodies and commercial organisations that recognise IELTS Online scores

 • With regulatory authorities for verification purposes, to protect the IELTS Online test and its stakeholders or where legally required

 • In certain situations, share personal information to government bodies and law enforcement bodies.

Unless required by law, the disclosures listed above take place in accordance with your instructions as to which organisations you want to be able to view your IELTS information.

Where we do share personal information with these types of organisations, we make sure it is protected, so far as it is reasonably possible.

Retention of personal data

We will retain your details for as long as they are needed for the relevant purposes listed in the Purposes section. When retaining information for the purpose of administering the IELTS Online test.

 • All test results and records relating to your registration and sitting of the test, including your ID document, are held for 3 years after your most recent test result

 • Video and audio recording of the test taker and their computer screen captured during the remote proctoring of your IELTS Online test is held for 60 days after your IELTS Online test

 • Video of your speaking test is held for 3 months after your IELTS Online test

 • Audio of your speaking test is held for 3 years after your IELTS Online test

We may also retain certain other records for other legitimate reasons (including after your relationship with the IELTS Owner(s) has ended), for example to resolve any potential disputes, to comply with other reporting and retention obligations, or for the prevention of fraud.

All the personal information that we collect and generate during the test (e.g. video and voice recording, your answers to the questions or the document to prove your identity, such as your Identity Card or your Passport) is temporarily stored on the device you take the test on and normally removed at the end of the test.

Your rights in relation to your personal data

Under data protection law, you have rights including:

 • Your right of access – you have the right to ask us for copies of your personal information. However, material produced in your IELTS Online test will not generally be provided.

 • Your right to rectification – you have the right to ask us to rectify information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

 • Your right to erasure – you have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances. This may not be possible in all cases when it comes to maintaining a record of your results.

 • Your right to restriction of processing – you have the right to ask us to restrict the processing of your information in certain circumstances.

 • Your right to object to processing – you have the right to object to the processing of your information in certain circumstances

 • Your right to data portability – you have the right to ask that we transfer the information you gave us to another organisations, or to you, in certain circumstances

 • You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

For more information on these rights please visit the Information Commissioner’s Office website at https://ico.org.uk/your-data-matters/

If you wish to exercise any of the rights detailed above, please email the IELTS partner that you register with using the following details:

For British Council: IGDisclosures@britishcouncil.org

For IDP: privacyofficer@idp.com

For Cambridge Assessment English: privacy@cambridge.org

For further details on exercising your rights in relation to personal data processed by the IELTS Owners please see the privacy and data protection policies of the IELTS Owners for IELTS at https://www.ielts.org/policy/privacy-policy .

Making a complaint

If you are unhappy about how we have handled your personal information, we have procedures in place to deal with your enquiries or complaints. In the first instance, you should address your complaint to the IELTS Owner through whom you booked your test. Your booking confirmation will specify whether this is the British Council or IDP Education.

If you wish to raise a complaint with the British Council, please contact IGDisclosures@britishcouncil.org

If you wish to raise a complaint with IDP, please contact privacyofficer@idp.com .

If you wish to raise a complaint with Cambridge Assessment English, please contact privacy@cambridge.org

If you feel we have intruded on your privacy or misused your data, you are able to raise a complaint as follows:

In Australia

Office of the Australian Information Commissioner’s (OAIC) website at

https://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints

In the UK

Information Commissioner’s Office

https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Website usage and other information collected on this website

The IELTS Owners’ Privacy Notice applies solely to information collected by us and may differ from the policies of other companies’ or organisations’ websites that you link to from this website. We recommend that you read the privacy policy of any other companies’ or organisations website that you link to from our website.

IELTS Child Protection Policy

IELTS believes that child protection requires everyone to take responsibility and that every child matters. We recognise that the care, protection and welfare of children are paramount and that all children have the right to be protected from all types of harm or abuse. This includes a responsibility to protect children from any harm or risk.

We aim to achieve this through compliance with all applicable child protection laws and by adhering to Article 19 of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) 1989.

A child is defined as anyone who has not reached their 18th birthday (UNCRC 1989) irrespective of the age of majority in the country where the child is, or in their home country.

In relation to the management, recognition and administration of the IELTS test, IELTS is committed to:

 • Valuing, respecting and listening to children.

 • Ensuring all necessary checks are made when recruiting staff.

 • Maintaining strong child protection systems and procedures for staff.

 • Training its staff and providing a common understanding of child protection issues to inform planning and practice.

 • Protecting the data protection rights of children.

 • Sharing information about any concerns with the relevant agencies and involving parents and children appropriately.

 • Providing effective management for staff through clear processes, supervision and support.

We will provide adequate and appropriate resources to implement this policy and will ensure it is communicated and understood. IELTS will review this global policy statement annually to reflect new legal and regulatory developments and ensure good practice.

For more information, read the IDP IELTS Child Protection Policy document.

IELTS Test Taker Whistleblower Policy

At IDP, we take security seriously. Criminal activity of any kind will not be tolerated. If you witness any suspicious activity at your testing centre, please report it to security.ielts@idp.com

Penafian

Walaupun IDP IELTS telah berusaha menjadikan maklumat dalam pelayan ini setepat mungkin, maklumat dalam pelayan laman web ini adalah hanya untuk tujuan peribadi dan/atau penggunaan pendidikan sahaja dan diberikan dengan niat baik tanpa sebarang jaminan tersurat ataupun yang tersirat. Tidak ada jaminan yang diberikan terhadap ketepatan atau penggunaannya pada masa semasa bagi setiap item individu yang terdapat dalam laman web. 

Sesiapa yang mengakses laman web yang perlukan pengesahan apa-apa maklumat harus merujuk kepada penyumberan maklumat oleh IDP untuk laman web ini. IDP tidak bertanggung jawab atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang terdapat dalam pelayan atau dengan mengakses ke pelayan. Walaupun IDP akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan ketersediaan dan integriti sumbernya, IDP tidak dapat menjamin bahawa ia akan selalu tersedia dan/atau bebas daripada sebarang kelemahan, termasuk virus. Pengguna harus mengambil kira perkara ini semasa mengakses sumber. Semua akses dan penggunaan adalah atas risiko pengguna. 

IDP telah menyediakan pautan hiperteks ke beberapa laman web lain sebagai perkhidmatan kepada pengguna laman web ini. Perkhidmatan ini tidak bermaksud bahawa IDP menyokong laman web tersebut ataupun bahan yang terkandung di dalamnya dengan apa cara sekali pun. IDP tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan pautan hiperteks yang dikenakan caj komersial. Pengguna individu bertanggungjawab terhadap sebarang caj yang mungkin dikenakan ke atas penggunaannya. 

© IELTS Australia Pty Ltd 2011-2015. IELTS Australia Pty Ltd dimiliki sepenuhnya oleh IDP Education Pty Ltd.