اگر نسبت به نتایج خود ناراضی هستید، می‌توانید ازطریق تماس با مرکز آزمونی که آزمون آیلتس خود را در آن داده‌اید، برای تحقیق درباره نتایج (بازبینی نتایج آیلتس) درخواست دهید.

اگر برای تحقیق درباره نتایج درخواست دهید، یک آزمون‌گیرنده ارشد آیلتس که از نمره آزمون اصلی شما برای هر بخش از آزمون آگاه نیست، مجدداً آزمون شما تصحیح می‌کند. اگر نمره‌های اصلی آزمون شما تغییری کند، مرکز آزمون یک کارنامه (TRF) جدید صادر خواهد کرد.

می‌توانید ظرف ۶ هفته از تاریخ آزمون آیلتس که در کارنامه درج شده است برای تصحیح مجدد درخواست دهید. می‌توانید برای کل آزمون آیلتس یا برای یک یا چند بخش (reading، نوشتار، شنیدار یا گفتار) درخواست تصحیح مجدد دهید. نتایج بازبینی‌شده ظرف ۲ تا ۲۱ روز از تاریخ درخواست تصحیح مجدد در دسترس خواهد بود.

درخواست تصحیح مجدد شامل هزینه می‌شود. اگر نمره‌های آزمون شما تغییر کرد، هزینه‌ای که پرداخت شده به شما بازپرداخت می‌شود.

پرسش از آیلتس

وقتی درخواست می‌دهم آزمون آیلتس من مجدداً تصحیح شود چه اتفاقی می‌افتد؟

هنگامی که درخواست تصحیح مجدد می‌کنید، آزمون آیلتس شما توسط یک آزمون‌گیرنده ارشد و مجرب آیلتس تصحیح می‌شود. این آزمون‌گیرنده از نمرات اولیه اعطاشده برای هر قسمت (writing، reading، listening و speaking) اطلاع ندارد. سپس نتیجه تصحیح مجدد به مرکز آزمون شما اعلام می‌شود و در صورت تغییر نمره، کارنامه آزمون (TRF) جدیدی دریافت خواهید کرد.

آزمون آیلتس چگونه نمره داده می‌شود؟

برای کمک به شما در جهت دستیابی به نمره آیلتس موردنیاز، این ویدیوی کوتاه را مشاهده کنید و با چگونگی نمره‌دهی آیلتس در هر چهار قسمت آزمون آشنا شوید.

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/6Ck6Ac9MDg0Yx0EsoX8KMZ/537fcabbbaf55e6e74fc494590baeb7a/190213.PN.ielts-2916.jpg
2021-07-27T10:07:47.137Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/2SgnA1tyiVi87zhwsEWz3z/6067de4e39978fb6a3b6092f66f15399/How_is_IELTS_scored_.mp4

اطلاعات بیشتر