آزمون writing آیلتس آکادمیک از دو بخش تشکیل شده است؛ بخشwriting ۱ و بخش writing ۲. سؤالات آزمون writing آیلتس آکادمیک با سؤالات آزمون writing آموزش عمومی متفاوت است.

در بخش writing ۱ آکادمیک نمایشی تصویری از اطلاعات به شما نشان داده می‌شود؛ یک گراف، جدول، چارت یا نمودار که از شما خواسته می‌شود اطلاعاتی را که می‌بینید خلاصه یا توصیف کنید یا آن را توضیح دهید. مطمئن شوید که پاسخ خود را به سه بخش اصلی تنظیم کنید؛ مقدمه، مرور کلی و ویژگی‌های اصلی که آن‌ها را با اعداد موجود در نمودار اثبات می‌کنید.

در بخش writing ۲ آکادمیک، یک دیدگاه، استدلال یا مشکل به شما ارائه می‌شود. موضوعات می‌تواند از محیط زیست گرفته تا مهاجرت، فرهنگ، و حتی فناوری متغیر باشند. ممکن است از شما خواسته شود با یک دیدگاه یا استدلال موافقت یا مخالفت کنید، در مورد دو دیدگاه مخالف بحث کنید، درباره مزایا یا معایب یک موضوع بنویسید، یا یک مشکل خاص یا علت یک مشکل را توضیح دهید و راه حل ارائه دهید. پاسخ شما به بخش writing ۲ آکادمیک باید در قالب یک مقاله باشد.

پرسش از آیلتس

آیا در آزمون آیلتس کاغذی باید با مداد بنویسم؟

در آزمون‌های listening، reading و writing آیلتس توصیه می‌شود از مداد استفاده کنید. این توصیه به این دلیل است که آزمون‌ها اسکن می‌شوند و با مداد نتیجه اسکن بهتر است. همچنین با این کار می‌توانید به راحتی کلمات را پاک کنید و دوباره بنویسید. اگر فراموش کردید مداد با خود بیاورید، مرکز آزمون یک مداد در اختیار شما می‌گذارد.

اطلاعات بیشتر