می‌توانید آزمون آیلتس آکادمیک و آزمون آموزش عمومی را روی کاغذ انجام دهید. محتوا، زمان هر بخش، نوع سؤالات، نمره‌دهی و نتایج آزمون کاغذی دقیقاً مشابه آزمون کامپیوتری است، اما تجربه روز آزمون شما کمی متفاوت است. در روز آزمون، کارکنان قبل از رفتن به هر قسمت از آزمون، دفترچه‌ها و برگه‌های پاسخ نامه را به شما تحویل می‌دهند و سپس آن‌ها را جمع‌آوری می‌کنند.

اگر در آزمون آیلتس کاغذی شرکت کنید، بخش‌های خواندن، شنیداری و نوشتاری را روی کاغذ انجام می‌دهید. برای تکمیل آزمون نوشتاری می‌توانید از خودکار یا مداد HB استفاده کنید، اما برای نوشتن پاسخ آزمون‌های شنیداری و خواندن باید از مداد HB در برگه پاسخ نامه استفاده کنید. در آزمون آیلتس کاغذی، آزمون‌های نوشتاری، خواندن و شنیداری همه در یک روز انجام می‌شوند و هیچ وقفه‌ای بین آزمون‌ها وجود ندارد. آزمون گفتاری در یک مصاحبه رودررو با یک آزمون‌گیرنده آیلتس انجام می‌شود و می‌تواند یک هفته قبل یا بعد از تاریخ آزمون شما انجام شود.

پرسش از آیلتس

آیا می‌توانم قلم و کاغذ خودم را به آزمون آیلتس ببرم؟

چه در آزمون آیلتس کامپیوتری و چه آزمون کاغذی، به دلایل امنیتی نمی‌توانید کاغذ خودتان را به آزمون ببرید. اگر در آزمون آیلتس کامپیوتری شرکت کردید، ما یک مداد و کاغذ در اختیارتان قرار می‌دهیم. همچنین برای آزمون گفتاری نیز کاغذی دریافت می‌کنید تا هنگام صحبت با آزمون‌گیرنده بتوانید افکارتان را سازمان‌دهی کنید.

چرا آزمون گفتاری آیلتس به ‌صورت رودررو با آزمون‌گیرنده برگزار می‌شود؟

ببینید چرا آزمون گفتاری آیلتس به‌صورت رودررو با یک آزمون‌گیرنده واقعی انجام می‌شود و فرصت بهتری برای داشتن بهترین عملکرد به شما می‌دهد.

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/7cCPci2UNNw1jfStV97Gn4/7983cad0ebfba7718213908422edb8e0/Here_s_why_IELTS_speaking_test_is_with_a_real_person_-_thumbnail__high_res_.jpg
2021-08-23T08:56:23.609Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/47evLBZWymu0DZ71fo5ETP/66e8e0ba812b4ce7df74ff81c8b8ad9c/Heres_why_the_IELTS_Speaking_test_is_with_a_real_person.mp4

اطلاعات بیشتر