การสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์นั้น จะดำเนินการที่ศูนย์สอบ IDP IELTS โดยผู้สอบจะทำข้อสอบในทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนผ่านคอมพิวเตอร์ ส่วนการสอบพูดยังคงเป็นการสอบตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ และรูปแบบของข้อสอบนั้นจะไม่มีความแตกต่างระหว่างการสอบแบบกระดาษและการสอบแบบคอมพิวเตอร์

จุดเด่นในการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์

 • ได้ผลสอบเร็วกว่า ภายใน 3-5 วันเท่านั้น

 • สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลข้อสอบ เช่น ขนาดตัวอักษร หรือสีพื้นหลัง ช่วยให้ผู้สอบสะดวกในการอ่านมากขึ้น

 • มีฟังค์ชั่นช่วยเหลือในการเน้นข้อความ และจดโน๊ต

 • สามารถ Copy & Paste คำตอบในการสอบทักษะการอ่าน ช่วยลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการสะกดผิด

 • ระบบนับคำอัตโนมัติในส่วนของการสอบทักษะการเขียน

 • ปรับแต่ง แก้ไขประโยคหรือข้อความได้สะดวก ในการสอบทักษะการเขียน

ศูนย์สอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์

กรุงเทพ

 • ศูนย์สอบ IDP IELTS สีลม

ตึก CP Tower สีลม ชั้น 4 (BTS: สถานีศาลาแดง / MRT: สถานีสีลม)

IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันเสาร์ - พฤหัสบดี

IELTS UKVI (Academic & General Training): ทุกวันศุกร์

 • สถาบันสอนภาษา Paradigm

ตึก Alma Link ชั้น 2 (BTS: สถานีชิดลม)

IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันอาทิตย์

 • สถาบัน InterPass

สยามสแควร์ ซอย 10 (BTS: สถานีสยาม)

IELTS Regular (Academic & General Training): ทุกวันศุกร์

เชียงใหม่

 • สถาบันสอนภาษา I-Genius

เซ็นทรัลเฟสติวัล, โซนการศึกษา ชั้น 3

ขอนแก่น

 • Greater Good Education

แก่นนครออฟฟิศพาร์ค ชั้น 3


ฟรี! ทดลองสอบ IELTS on Computerexternal icon

ทดลองสอบ Speaking ฟรี!